Buller

Buller

Enligt Folkhälsomyndigheten är buller den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Exempel på källor till buller kan vara höga trafikljud (väg/spår/flyg), fläktbuller i fastigheter, höga ljud från grannar, industriljud, byggprojekt, nattklubbar, diskotek, konserter och festivaler. Buller påverkar oss olika. Det beror på vilken styrka det har, vilka frekvenser som berörs, hur det varierar över tid och i vilka situationer vi utsätts för det.

På Eartech är vi experter på att skydda din hörsel, vi jobbar både med individuella skydd men också med mätning och kartläggning av ljudmiljön på arbetsplatser. Vi håller också föreläsningar om buller och hur man undviker att få hörselskador. Våra audionomer åker ofta ut till företag, kommuner, skolor, förskolor, organisationer och andra arbetsplatser och gör avgjutningar på plats för olika hörselskydd och öronproppar. Kontakta oss gärna för information om detta.

Enligt forskare på Karolinska Institutet i Stockholm är omkring 400000 svenskar utsatta för skadligt buller på sin arbetsplats. Hörselskador ligger också på fjärde plats i statistiken för arbetsskador. Runt 25% av alla arbetstagare upplever att dom störs av buller. Värst utsätta är industri, skola, förskola och byggindustri. Men även typiska tjänstemannayrken har problem idag. Exempel är buller och ljudnivåer i öppna kontorslandskap vilket kan vara jobbigt för många.

Vi störs av buller men det kan också påverka vår prestation, sömn och inlärning negativt. Buller skapar stress, trötthet, hjärt-/kärlsjukdomar och olika hörselproblem som ljudöverkänslighet, tinnitus och hörselnedsättning.

Ta första steget mot en bättre hörsel!

Hos Eartech får du alltid kostnadsfri rådgivning av våra specialister oavsett vilka funderingar du har om din hörsel. Skicka din fråga direkt i formuläret nedan eller ring oss på telefon 020-12 12 26

Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

När riskerar jag hörselskador av buller?

Man kan säga att om du regelbundet exponeras för ljudnivåer över 85 dB så bör du använda hörselskydd i dessa situationer. Man kan säga att ju högre ljudnivån är och ju längre man vistas i den desto större risk.

Man ser att vid vissa aktiviteter så bör alltid hörselskydd eller öronproppar användas. Exempel är vid jakt, skytte, konserter, när man kör MC och när man använder olika motordrivna verktyg. Att skydda sin hörsel är väldigt viktigt vid dessa aktiviteter. Det finns gott om exempel på personer som fått hörselskador efter en kort exponering eller vid ett impulsljud (exempel ett skott under jakt). Här gäller verkligen devisen: tänk efter innan!

Bullerskador av hörlurar

En av de verkligt stora orsakerna till hörselskador på grund av buller är idag lyssnande på musik på telefonen med hörlurar på. Världshälsoorganisationen (WHO) beräknar att 1,1 miljarder unga i åldern 12-35 år är i riskzonen att utveckla permanenta hörselskador på grund av buller man utsätter sig för på fritiden. Här pekar man speciellt ut lyssnande på musik, i långa perioder och med hög volym, på sin mobil.

En bra tumregel är att inte ha volymen så högt så att den överröstar vanligt tal i din omgivning. Tänk också på hur länge du lyssnar och var noga med ljudvila och pauser.

image11