Inlägget gjort

Hörselkåpor barn

Vad gäller hörselkåpor barn – Vilka rekommenderar ni och vilka är bäst på marknaden? Att skydda barns hörsel i situationer när det är höga ljudnivåer är väldigt viktigt. Speciellt gäller detta på festivaler, konserter, spelningar, idrottsevenemang men det kan också vara i situationer när man behöver koncentrera sig lite mer som i skolan.

När det är många barn på ett ställe tenderar ljudnivåerna att öka. Även stressen hos barnen (och vuxna) ökar när det blir mer bullrigt och man behöver höja rösten för att höras. Detta skapar en negativ spiral och är något man bör adressera i miljöer som exempelvis förskola och skola. Den stora risken ligger många gånger i den långtidsexponering man utsätts för när man vistas i dessa miljöer i långa perioder under dagen och under en längre tid. Är ljuden för höga och man vistas länge i den aktuella ljudmiljön ökar risken för hörselskador.

Det samma gäller ljudnivåer på konserter, festivaler, bio och olika matcher inom idrott. Här bör man skydda hörseln på sina barn. Att hitta ett hörselskydd som passar barns öron är något man måste ta hänsyn till och att dessa verkligen används. Det är viktigt att de inte är för stora eftersom risken för läckage ökar. De måste också vara bekväma för annars finns det risk för att man tar av dem.

hörselkåpor_barn

På Eartech Hörselkliniker är vi specialiserade på att minska risken för hörselskador för barn och vuxna. Det finns ett antal öronproppar som har lite mindre storlekar som kan vara bra om man har lite mindre öron. Det finns också formgivna varianter men tänk på att barns öron och hörselgångar växer. Det bästa valet är emellertid Peltor Kids som är en hörselkåpa som är anpassad för barn. De är lätta, väger bara 140 gram, är CE-märkta och passar barn upp till 7 års ålder. Vad gäller hörselkåpor barn så är Peltor Kids vår rekommendation och är ett säkert och bra hörselskydd.