Hörseltest

Välkommen att göra ett hörseltest!

Du behöver ingen remiss för att testa din hörsel och du kan boka tid hos oss direkt. Vi erbjuder alla över 18 år att testa sin hörsel och få oberoende rådgivning om vad du kan göra för att höra bättre. Det gäller även om du redan har hörapparater.

Har du svårt att höra på restaurang eller möten? Är ljudet på TV högt? Får du ofta be den du talar med att repetera vad som sagts? Detta är symtom på en hörselnedsättning och du bör boka tid för ett hörseltest. Att göra ett hörseltest är första steget mot en bättre hörsel och en bättre allmänhälsa.

Här har vi samlat information om hörseltest och hur det praktiskt går till. Man bör testa hörseln regelbundet för att så tidigt som möjligt fånga upp en hörselnedsättning och med hörselhjälpmedel hjälpa dig att höra bättre. Det är positivt för både din hälsa och livskvalitet.

Att göra ett hörseltest gör inte ont, tar cirka en timme och du får direkt återkoppling av din audionom om vad testet visar. Allas hörsel är olika och vilka problem man kan ha varierar från person till person. Tillsammans går vi igenom hur du hör på olika frekvenser och vad dina eventuella hörselproblem kan bero på. Vi har också möjlighet att konsultera öronläkare om behov finns.

Ett hörseltest lägger grunden för den helhetsbild över din hörsel som din audionom tar fram tillsammans med dig. Här tar man hänsyn till vilka besvär du har, hur du lever och hur du arbetar. Utifrån denna bild kan man föreslå vad man bör göra att höra bättre och vilka målen för hörselrehabiliteringen är.

Vanliga frågor om hörseltest

Några vanliga frågor vad gäller hörseltest och hörselundersökningar följer nedan.

Är era mottagningar auktoriserade av landstinget?

Våra mottagningar på Eartech Hörselkliniker är auktoriserade av Region Stockholm, Region Skåne och Region Uppsala. Vi har 7 hörselmottagningar i Stockholms län, en i Helsingborg, en i Uppsala och en i Enköping. Vi har två helt privata mottagningar i Göteborg och Örebro.

Vad kostar ett hörseltest?

För hörseltest, inom Region Stockholm, tas en patientavgift ut på 250 kr. Frikort gäller. Är du över 85 år är hörseltest kostnadsfria. Inom Region Uppsala tas ingen patientavgift ut för hörseltest. På våra mottagningar i Göteborg och Örebro är det kostnadsfritt att testa sin hörsel. Vårt online hörseltest är även det gratis. En sammanfattning kring avgifter kring hörseltest och besök i hörselvården i övriga regioner och landsting i Sverige hittar du här: Avgifter i hörselvården

Hur ofta bör jag göra ett hörseltest?

Det finns lite olika rekommendationer kring hur ofta man bör göra ett hörseltest. Nyfödda, barn och ungdomars hörsel kontrolleras regelbundet av vården och skolan. Men hur är det för vuxna? American Speech Language Hearing Association (ASHA) rekommenderar att vuxna mellan 18-40 år, om man inte har besvär av nedsatt hörsel, testar sin hörsel var 3-5 år. Är man äldre eller har en hörselnedsättning bör man testa hörseln oftare. I figuren nedan har vi samlat rekommendationer kring när man bör göra ett hörseltest.

nar-gora-horseltest

Om du redan har en konstaterad hörselnedsättning bör du testa hörseln varje år. Detta också för att följa upp att dina hörapparater är rätt inställda. Är du över 60 år bör du testa hörseln både om du hör sämre (eller att din omgivning upplever det) men också om du just nu inte upplever besvär. Detta för att få ett basvärde som kan följas upp över tid. Är du yngre än 60 år och har besvär eller har arbetat i bullriga miljöer bör du också göra ett hörseltest. Är du yngre och är utan besvär är det bra att följa upp hörseln var tredje till femte år i enlighet med rekommendationerna från ASHA ovan.

Det finns emellertid starka argument för tätare kontroller redan när man är över 50 år. Man vet idag att tidig diagnos förbättrar prognosen för rehabilitering och leder till en bättre hälsa för dig. En bra idé är att årligen följa upp sina tänder, syn och hörsel när man blir lite äldre.

Även om du inte passar in i kategorierna ovan och upplever att din hörsel blivit sämre eller på annat sätt påverkats så bör du söka hjälp för det. Ett bra första steg är att genomföra ett hörseltest. Om din hörsel snabbt blivit sämre, exempelvis på ett öra, skall du söka hjälp akut.

Varför bör jag göra ett hörseltest?

Många väntar länge med att söka hjälp för nedsatt hörsel. Undersökningar visar att man kan vänta upp till 10 år på att söka hjälp. Det är alldeles för länge! Det som händer under den tiden är att hjärnan vänjer sig av med att höra vissa frekvenser och du kommer uppleva svårigheter i ditt dagliga liv. Därför är det viktigt att följa upp hur du hör och om du hör lite sämre agera på det.

Det finns flera skäl till varför det kan vara bra att göra ett hörseltest. Ett hörseltest kan hjälpa dig att identifiera om du har några problem med hörseln och kan ge dig en uppfattning om hur bra du hör. Det kan också hjälpa till att avgöra om du behöver hörapparater eller andra hjälpmedel för att förbättra din hörsel.

Ett hörseltest kan också vara användbart om du upplever symtom som tinnitus (öronringning), hörselnedsättning eller öronsmärtor. Om du har några av dessa symtom kan det vara viktigt att göra ett hörseltest så att du kan få rätt behandling och hjälp.

Slutligen kan ett hörseltest också vara användbart om du är över 50 år gammal eller om du arbetar i ett område där du utsätts för höga ljudnivåer, eftersom det kan finnas en ökad risk för hörselskador i dessa situationer.

Om du är osäker på om du behöver göra ett hörseltest bör du prata med din läkare eller en audionom. De kan ge dig råd om hur du bäst tar hand om din hörsel och om det finns några specifika skäl till att du bör göra ett hörseltest.

Hur gammal måste jag vara?

I Stockholms län behöver du vara över 18 år gammal och inom Region Uppsala måste du vara 20 år eller äldre för att kunna vända dig till oss. Du behöver ingen remiss för att besöka oss utan kan boka tid genom att ringa 020-121226 eller boka tid direkt på vår hemsida.

Vad händer när man gör ett hörseltest hos er?

När du besöker oss så kommer vi först att göra ett hörseltest på dig. Utifrån detta hörseltest så gör vi en tolkning och analyserar detta. Vi diskuterar med dig hur du upplever din hörsel, vilka besvär du har, vilka miljöer du vistas i och hur du arbetar och lever. Detta kallas att man genomför en behovsbedömning. Om man hör sämre har man även möjlighet att prova en hörapparat och då brukar man försöka hinna diskutera vilken man skall börja med att prova. Dessa tre steg illustreras i bilden nedan.

horseltest-process

Detta första besök tar cirka en timme. Under besöket planeras även nästa steg som exempelvis kan vara utprovning av hörapparat. Detta besök brukar planeras 1-2 veckor efter det första besöket så man hinner beställa hjälpmedel med mera.

Varför bör man göra ett hörseltest?

Genom att regelbundet testa din hörsel så kan man så tidigt som möjligt upptäcka en hörselnedsättning och behandla denna. Hörselproblem kommer många gånger smygande och uppstår gradvis. Vanligt är att personer i din omgivning är de som märker av problemen först. Kan man få hjälp tidigt är det lättare att göra något åt din hörselnedsättning och prognosen förbättras. Man kontrollerar under hörseltestet hur du hör på olika frekvenser och eventuella problem med hörseln upptäcks. De vanligaste hörselproblemen är:

  • Hörselnedsättning. Över 1,5 miljoner svenskar har någon form av hörselnedsättning och ofta går det lång tid utan att någon form av behandling sätts in. Det är inte svårt att ta tag i sin hörselnedsättning, börja med att testa hörseln och påbörja därefter en rehabilitering av din hörsel.
  • Tinnitus är väldigt vanligt och man uppskattar att cirka 15 % av befolkningen i Sverige, eller 1,5 miljoner människor, har besvär. Av dessa har runt 100.000 människor så allvarliga problem att det påverkar vardagen. Tinnitus förekommer i alla åldrar. Man ser dock att vissa yrkesgrupper som musiker, lärare, industriarbetare, militärer och krogpersonal är extra drabbade.
  • Andra problem med hörseln. Det finns en mängd olika mer eller mindre vanliga besvär med öronen och hörseln, många går över av sig själv, medan andra kan behöva åtgärder från vården. Ett vanligt hörselproblem är ljudöverkänslighet. Det innebär att man är känslig för ljud och kan vara ett stort problem för individen.

Det första steget är att boka tid för ett hörseltest hos en legitimerad audionom. Här får du en status på hur du hör och råd om vad du bör göra i nästa steg.

Hur gör jag ett enkelt hörseltest?

Att boka en tid hos en audionom och göra ett hörseltest är enkelt. Du kan också direkt göra ett hörseltest online för att få en uppfattning om hur du hör. Dock bör du komplettera detta med ett riktigt hörseltest om du hör sämre. Detta för att få hjälp med tolkning och analys av hur du hör. En audionom är utbildad inom hörsel och kan ge dig kvalificerade råd.

Vilka frekvenser testar man under ett hörseltest?

Normalt testar man under ett hörseltest frekvenser mellan 125 till 8000 Hertz (Hz). Man testar höger och vänster öra. Under testet så försöker man få fram hörtröskeln (när du hör ett visst ljud) vid olika frekvenser. Hörtrösklar ligger i normalfallet mellan -10 till 20 decibel (dB). Ungdomar med normal hörsel ligger i snitt på 0 dB.

horseltest-frekvenser

Den röda linjen representerar höger öra och den blå linjen vänster öra. Personen med detta audiogram har en hörselnedsättning i de högre frekvenserna vilket gör att det exempelvis är lite svåra att höra ljusa röster, konsonanter och fåglar. Denna typ av hörselnedsättning är den vanligaste och uppstår när vi blir äldre eller har exponerats för mycket buller i ditt liv.

Ju tidigare du agerar på din hörselnedsättning desto tidigare kan du stanna upp de negativa effekterna av en sämre hörsel. Forskning visar att behandla nedsatt hörsel tidigt kan förbättra din kognitiva förmåga men även minska risken för att utveckla demens.

Vänta inte med att söka hjälp om du hör sämre – Boka ett hörseltest idag!

Vill du testa din hörsel hos oss?

För personlig rådgivning eller hjälp att boka tid så kan du ringa oss på 020-12 12 26, skicka e-post till info@eartech.se eller lämna ett meddelande till höger

Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Heléne Ljung
Leg. Audionom Heléne tidigare varit chefsaudionom på Karolinska sjukhuset och Danderyds sjukhus. Helené har tidigare varit verksamhetschef på M&M Hörsel och Aleris Hörsel. Vidare grundade Helené Audionomerna Sweden AB, en av Sveriges ledande kedjor av hörselkliniker, där hon var VD mellan 2006-2012.