nedsatt-horsel

Hörselnedsättning

Hörselnedsättning

Att leva med dålig hörsel är något som nästan 1,5 miljoner svenskar på olika sätt hanterar. Varje person och varje hörselskada är unik. En viktig gemensam nämnare är att det blir svårare att höra vad andra människor säger.

Vad innebär en hörselnedsättning?

En vanlig fråga hos personer som kommer och testar sin hörsel för första gången är: vad innebär en hörselnedsättning? Vanliga symptom är att man upplever det svårt att höra när många talar samtidigt, att exempelvis ungdomar mumlar, att ens partner upplever att ljudet från TV eller radio är väldigt högt samt att man ofta får be den man talar med att upprepa vad som sagts.

Att ha en hörselnedsättning innebär att du hör sämre men det går att behandla med hörselhjälpmedel. Många väntar länge med att söka hjälp. Det finns ingen anledning att vänta utan sök hjälp redan idag. Här kan du vända dig till en hörcentral eller hörselmottagning där du bor. Finns inte det kan du ta upp detta med din vårdcentral eller husläkare för vidare remiss.

Vad är definitionen av en hörselnedsättning?

När man talar om hörselnedsättningar så skiljer man som sagt på lätt, måttlig och grav. Med en lätt hörselnedsättning menas att ljud måste förstärkas med 26-40 decibel (dB) för att man skall höra ljudet. En måttlig hörselnedsättning innebär att ljud måste förstärkas 41-55 dB och en grav hörselnedsättning innebär att ljud måste förstärkas 71-90 dB för att man skall höra dem. Här finns också en mellankategori, måttlig till grav hörselnedsättning, vilken innebär att ljud måste förstärkas 56-70 dB. Enligt världshälsoorganisationen, WHO, är definitionen på en hörselnedsättning att man måste förstärka ljud 25 decibel för att man skall höra dem.

familj3

Är hörselskador ett folkhälsoproblem?

I en artikel på nyårsafton i New York Times så diskuteras på ett mycket bra och intressant sätt riskerna med obehandlade hörselskador. Det är dags att börja ta problemen med höga ljud på allvar genom prevention men också att man faktiskt börjar använda hörselhjälpmedel tidigare. Detta eftersom hörselskador kan innebära ökad risk för att drabbas av andra sjukdomar som demens, depression och även fallolyckor.

I USA beräknas 38,2 miljoner människor över 12 år ha en hörselnedsättning. Detta problem ökar ju äldre vi blir. Hälften av alla över 70 år har nedsatt hörsel och siffrorna är ännu högre för personer över 80 år. Tyvärr väntar många länge med att söka hjälp. Två nya studier visar att personer med obehandlade hörselskador uppvisar högre frekvens av depression, demens, hjärt-/kärlsjukdomar och drabbas i högre grad av fallolyckor än personer i samma ålder som inte hör sämre.

Ett stort problem, enligt forskarna på Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, är att problemen ofta kommer smygande. Hörselproblemen kommer gradvis och ofta är det anhöriga som börjar reagera på att en persons hörsel försämrats. Här menar man att söka hjälp tidigt om personer i din omgivning upplever att du borde nog testa hörseln eller om du själv uppmärksammar att du hör sämre i olika situationer. En vanlig problemsituation är när flera personer talar samtidigt.

“Hearing loss itself is not very expensive, the effect of hearing loss on everything else is expensive.”

Ett viktigt argument, framförallt i USA där oftast hörapparater inte ingår i sjukvårdsförsäkringar, är att kostnaderna för hörapparater kan vara för höga för många individer. Under senaste åren förs det därför en intensiv debatt för att få ner kostnaderna bland annat genom att man minskar kraven på utbildad personal (audionomer) i samband med hörapparatutprovningar. Framöver kommer försäljning av hörapparater på internet och i butiker öka. Trots att kostnaderna för hörapparater kan vara höga konstateras att det är betydligt dyrare för dig, din omgivning och även samhället att inte göra något åt en individs nedsatta hörsel.

halsa-horsel

Även i Sverige börjar kopplingen nedsatt hörsel och allmänhälsa lyftas oftare. Bilden ovan är från Läkartidningen, nr 40 2020. 

Sverige har andra system för att få hörapparater där man kan få del av offentliga medel av det landsting där man bor. I Stockholm och Skåne kan man dessutom få en hörselcheck för att kunna köpa den absolut senaste tekniken inom hörapparater.

Ett av de vanligaste problemen med att hörapparater inte används är orealistiska förväntningar. Det tar 1-2 månader för hjärnan att börja vänja sig med att höra de ljud man nu hör. Ju tidigare man kommer igång desto lättare är denna process.

Sammanfattningsvis är denna artikel i New York Times väl värd att läsa och ger en mycket bra bakgrund till problem med nedsatt hörsel men framförallt riskerna vid obehandlade hörselskador. Öka din livskvalitet och minska risken för demens, depression och andra sjukdomar genom att söka hjälp och testa din hörsel!

Kan man bota hörselnedsättning?

Det finns olika behandlingar för olika typer av hörselnedsättning. Vissa kan botas, medan andra kan korrigeras med hjälp av hörselhjälpmedel. Det finns också olika former av operationer som kan användas för att förbättra hörseln. Det är viktigt att du söker vård från en läkare eller en audionom för att få råd om vilken behandling som är lämplig för dig.

Vad räknas som nedsatt hörsel?

En hörselnedsättning innebär att man har svårt att höra vissa ljud eller att man inte hör ljud på samma sätt som andra människor. Det finns olika grader av hörselnedsättning, från mild till svår. Mild hörselnedsättning kan innebära att man kan höra ljud som andra människor kan höra, men att man behöver höja volymen på TV:n eller musiken för att höra det. Ofta bör man använda hörapparater även vid en mild hörselnedsättning. En svår hörselnedsättning innebär att man inte kan höra ljud som andra människor kan höra utan hjälpmedel som hörapparater eller CI-implantat.

Frågor om hörselnedsättning?

För personlig rådgivning eller hjälp att boka tid så kan du ringa oss på 020-12 12 26, skicka e-post till info@eartech.se eller lämna ett meddelande till höger

Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Carina Bellås
Leg. Audionom Utbildad på Karolinska Institutet (KI). Carina är även hörselpedagog och har arbetat länge i olika chefsroller inom den utvidgade hörselrehabiliteringen på Karolinska universitetssjukhuset Rosenlund. Närmast kommer Carina från Hörbart i Stockholm.