Hur är det att vara anhörig till någon med hörselnedsättning?

Hur är det att vara anhörig till någon med hörselnedsättning?

Ett fenomen som är vanligt är att anhöriga glöms ofta bort vid hörselskador. En part i ett förhållande kan börja höra dåligt men många gånger är det en partner som först uppmärksammar att en individ har en hörselskada och är i behov av hörapparater.

Man skruvar upp volymen på radio och TV, har svårt att höra när flera talar samtidigt och att man måste stå nära och tala högt är vanliga symptom som många anhöriga observerar. Nu har forskare i England konstaterat denna problematik och att det är väldigt viktigt att man inkluderar anhöriga i rehabiliteringsplanen för personen som har en nedsatt hörsel och/eller tinnitus.

anhorig-horselskada

Många väntar länge med att söka hjälp för nedsatt hörsel. Det påverkar även anhöriga och vänner.

Under vårt arbete inom hörselvården hamnar man ofta i situationer där det kan vara bara att träffa båda parterna i ett förhållande för att diskutera hur det fungerar hemma och vad som kan göras framåt. Det har också ett pedagogiskt värde eftersom förståelsen för hörselproblemen ökar och man kan också diskutera exempelvis kommunikationstips för att underlätta vardagen. Man kan också använda sig av olika program och appar för att simulera hur det är att höra sämre. Det är ofta väldigt intressant och man får upp ögonen för hur det är att leva med nedsatt hörsel.

Personlig rådgivning

För personlig rådgivning eller hjälp att boka tid så kan du ringa oss på 020-12 12 26, skicka e-post till info@eartech.se eller lämna ett meddelande till höger

Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Heléne Ljung
Leg. Audionom Heléne tidigare varit chefsaudionom på Karolinska sjukhuset och Danderyds sjukhus. Helené har tidigare varit verksamhetschef på M&M Hörsel och Aleris Hörsel. Vidare grundade Helené Audionomerna Sweden AB, en av Sveriges ledande kedjor av hörselkliniker, där hon var VD mellan 2006-2012.