Hur är det att vara anhörig till någon med hörselnedsättning?

Hur är det att vara anhörig till någon med hörselnedsättning?

Ett fenomen som är vanligt är att anhöriga glöms ofta bort vid hörselskador. En part i ett förhållande kan börja höra dåligt men många gånger är det en partner som först uppmärksammar att en individ har en hörselskada och är i behov av hörapparater.

Man skruvar upp volymen på radio och TV, har svårt att höra när flera talar samtidigt och att man måste stå nära och tala högt är vanliga symptom som många anhöriga observerar. Nu har forskare i England konstaterat denna problematik och att det är väldigt viktigt att man inkluderar anhöriga i rehabiliteringsplanen för personen som har en nedsatt hörsel och/eller tinnitus.

anhorig-horselskada

Många väntar länge med att söka hjälp för nedsatt hörsel. Det påverkar även anhöriga och vänner.

Under vårt arbete inom hörselvården hamnar man ofta i situationer där det kan vara bara att träffa båda parterna i ett förhållande för att diskutera hur det fungerar hemma och vad som kan göras framåt. Det har också ett pedagogiskt värde eftersom förståelsen för hörselproblemen ökar och man kan också diskutera exempelvis kommunikationstips för att underlätta vardagen. Man kan också använda sig av olika program och appar för att simulera hur det är att höra sämre. Det är ofta väldigt intressant och man får upp ögonen för hur det är att leva med nedsatt hörsel.

Hur är det att vara anhörig till någon med hörselnedsättning?

Det kan vara svårt att vara anhörig till någon med hörselnedsättning eftersom det kan innebära att man behöver anpassa sig och kommunicera på olika sätt för att säkerställa att den hörselskadade personen förstår vad som sägs. Det kan också innebära att man behöver hjälpa till med olika uppgifter eller ta hand om den hörselskadade personen på annat sätt. Ofta kan man behöva hjälpa till med hörapparater och andra hörseltekniska hjälpmedel. Men det kan också vara en meningsfull och givande erfarenhet att få hjälpa någon man älskar.

horselskada-anhorig

Det är alltid bra att inkludera nära och kära i din hörselrehabilitering

Några tips till anhöriga när man har hörselnedsättning

Det är bra att alltid vara öppen med sin hörselnedsättning och på olika sätt underlätta kommunikationen i hemmet och på jobbet. Här kommer några ytterligare tips:

 • Se till att alltid få bekräftelse från den hörselskadade personen att de har förstått vad som sägs innan ni fortsätter en konversation.
 • Använd vid behov teckenspråk eller skrift för att kommunicera om det är lättare att förstå.
 • Var beredd att upprepa vad som sägs, eller säg det på ett annat sätt om personen inte förstår.
 • Försök att se till att det alltid finns god synkontakt mellan er under konversationer.
 • Använd gärna en whiteboard eller annat skrivmedel för att skriva ner viktig information.
 • Var förstående och tålmodig när den personen med hörselnedsättning har svårt att förstå eller svara på vad som sägs.
 • Möjliggör att delta i sociala aktiviteter och ge individen möjlighet att uttrycka sig på sitt eget sätt.

Hur kan jag motivera en anhörig att söka hjälp för sin hörselnedsättning?

Det kan vara svårt att motivera någon att söka hjälp, speciellt om personen inte ser hörselnedsättningen som ett problem eller känner sig obekväm med att söka hjälp. Här är några tips som kan hjälpa till att motivera en anhörig att söka hjälp:

 • Förklara för den anhöriga hur hörselnedsättningen påverkar deras vardag och livskvalitet.
 • Visa på olika hjälpmedel och tekniker som finns tillgängliga för att hjälpa till att förbättra hörseln, exempelvis hörapparater.
 • Påpeka fördelarna med att söka hjälp, till exempel förbättrad kommunikation, ökad livskvalitet, bättre hälsa och större självständighet.
 • Ge exempel på andra personer som har sökt hjälp och vittna om hur hjälpen har gjort en skillnad i deras liv.
 • Var förstående och lyhörd för den anhörigas känslor och rädslor kring hörselnedsättningen och sökandet av hjälp.
 • Ge stöd och hjälp till den anhöriga under processen med att söka hjälp.

Det är viktigt att vara respektfull och inte tvinga någon att söka hjälp, det måste vara deras eget val. Men genom att visa på fördelarna med att söka hjälp och ge stöd kan man göra det lättare för en anhörig att ta steget.

 

Personlig rådgivning

För personlig rådgivning eller hjälp att boka tid så kan du ringa oss på 020-12 12 26, skicka e-post till info@eartech.se eller lämna ett meddelande till höger

Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Heléne Ljung
Leg. Audionom Heléne tidigare varit chefsaudionom på Karolinska sjukhuset och Danderyds sjukhus. Helené har tidigare varit verksamhetschef på M&M Hörsel och Aleris Hörsel. Vidare grundade Helené Audionomerna Sweden AB, en av Sveriges ledande kedjor av hörselkliniker, där hon var VD mellan 2006-2012.