Kan hörselnedsättning orsaka demens?

Kan hörselnedsättning orsaka demens?

Det finns flera studier som pekar på ett samband mellan hörselskador och att man i ökad utsträckning utvecklar demens. Att tidigt börja använda hörselhjälpmedel gör att aktiviteten i hjärnan ökar vilket minskar risken för demens.

Kan hörselskador orsaka demens och försämrad kognitiv förmåga? Kan man med hörapparater förhindra eller minska risken för demens och kognitiva svårigheter? Detta är svåra frågor att besvara men det finns idag undersökningar som pekar på att hörapparater kan spela en viktig roll för att förbättra minnesförmågan i övrigt leda till en bättre psykisk hälsa.

Forskare menar att nedsatt hörsel är en riskfaktor man själv kan påverka och på så vis minska risken för demens. 

Det finns flera studier som pekar på ett samband mellan hörselskador och att man i ökad utsträckning utvecklar demens. I flera av dessa undersökningar menar forskarna att man kan hindra eller försena utvecklingen genom att tidigt börja använda hörapparater. Genom att använda hörselhjälpmedel gör också att man blir mer delaktig och bidrar till en ökad livskvalitet.

I en undersökning från Lancet visas att hörselnedsättning är den viktigaste faktorn, som man själv kan påverka, om man vill minska risken för demens senare i livet.

horselskador-demens

Hjärnan har dock en fantastisk förmåga att anpassa sig. Med hörapparater kan delar av hjärnan börja aktiveras igen och den kognitiva förmågan öka. I en artikel i Hearing Review studerar man hjärnaktiviteten innan och efter 6 månaders användning på 21 personer med en hörselnedsättning. Med hörapparater ökar aktiviteten i områden i hjärnan som innan låg ”i träda”.
horapparat-demens

Med hörapparater ökar hjärnaktiviteten och den kognitiva förmågan

Varför är hörselskador kopplade till ökad risk för demens? Vissa forskare menar att vissa vaskulära sjukdomar både kan leda till nedsatt hörsel och demens. Andra menar att den ansträngning som krävs, när man hör dåligt, att gissa och tolka hur olika ljud verkligen låter kan påverka minnet. Många som har en hörselnedsättning upplever att personer i omgivningen “mumlar” och i USA talar man om “effortful listening”. Man får helt enkelt anstränga sig för att höra. Ny forskning från bland annat Linköpings universitet visar att personer med nedsatt hörsel riskerar att få ett sämre långtidsminne. I detta fall menar man att på grund av hörselnedsättningen så lagras inte information i långtidsminnet. Man plockar heller inte fram information lika ofta från långtidsminnet och man “gymnastiserar” långtidsminnet mindre. Här menar forskarna också att funktioner som inte används förfaller.

Att hörselnedsättningen kan leda till social isolering är det många som kan vittna om. Många börjar välja bort olika aktiviteter i sitt liv vilket påverkar både den sociala situationen och även livsglädjen. Tidigare kanske man tyckte det var roligt att gå ut och äta eller gå på andra evenemang. På grund av den nedsatta hörseln går man inte ut lika mycket längre vilket kan leda till ensamhet och isolering. Det kan också leda till psykiska problem som exempelvis depression.

horselskador-demens

Obehandlad hörselnedsättning ökar risken för att utveckla demens

Vänta inte, sök hjälp! Idag kan man relativt enkelt testa sin hörsel. Efter det inledande besöket hos hörselmottagningen så kan man diskutera val av hörapparat. Många gånger kan man redan inom en vecka efter det första besöket komma igång och höra bättre. Ofta tar det några veckor innan man börjar vänja sig med alla nya ljud men ge det en chans! Förutom att du hör bättre, ökar din livskvalitet så kommer du dessutom med stor sannolikhet att minska risken för demens.

Frågor och svar om hörselnedsättning och demens

Vilket är sambandet mellan hörsel och demens?

Det finns en koppling mellan hörselnedsättning och demens. En hörselnedsättning kan påverka hjärnans förmåga att bearbeta ljudinformation, vilket kan leda till en ökad risk för demens. En studie från 2018 visade att personer med hörselnedsättning har en ökad risk att utveckla demens, och att risken ökar ju mer hörselnedsättningen är.

Det finns flera olika faktorer som kan bidra till sambandet mellan hörselnedsättning och demens. En möjlig förklaring är att hörselnedsättning kan leda till social isolering, vilket kan öka risken för demens. Hörselnedsättning kan också påverka hjärnans förmåga att bearbeta ljudinformation och kan leda till en ökad belastning på hjärnan, vilket kan öka risken för demens.

Slutligen kan hörselnedsättning också öka risken för depression och ångest, vilket kan påverka hjärnans hälsa på sikt och öka risken för demens.

Det är viktigt att notera att sambandet mellan hörselnedsättning och demens inte är entydigt, och att det finns många andra faktorer som kan påverka risken för demens. Om du är orolig för din hörsel eller risken för demens bör du prata med din läkare eller en annan vårdgivare. De kan ge dig mer information och råd om hur du kan ta hand om din hälsa.

google logoEartech HörselklinikerEartech Hörselkliniker
4.7 Stjärnor, baserat på 1229 Recensioner

Hur kan hörapparater öka min livskvalitet och kognitiva förmåga?

För personlig rådgivning eller hjälp att boka tid så kan du ringa oss på 020-12 12 26, skicka e-post till info@eartech.se eller lämna ett meddelande till höger

Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Heléne Ljung
Leg. Audionom Heléne tidigare varit chefsaudionom på Karolinska sjukhuset och Danderyds sjukhus. Helené har tidigare varit verksamhetschef på M&M Hörsel och Aleris Hörsel. Vidare grundade Helené Audionomerna Sweden AB, en av Sveriges ledande kedjor av hörselkliniker, där hon var VD mellan 2006-2012.