Varför får man hörselnedsättning?

Varför får man hörselnedsättning?

De vanligaste orsakerna är ålder, miljöfaktorer, arv och andra sjukdomar. Men också miljöfaktorer och exponering för buller och andra höga ljud kan orsaka hörselnedsättning.

Ju äldre vi blir desto sämre hör vi. Denna försämring sker ofta gradvis. I åldern 16-24 år beräknas cirka 4,3% ha nedsatt hörsel men i åldersintervallet 85 år och äldre är den siffran 56,5% (Hörselskadade i siffror, HRF, 2017).

Arv, ålder och miljö är de största faktorerna bakom hörselnedsättningar

Man kan dessutom genom exponering av olika miljöfaktorer orsaka hörselskador. Har man exempelvis arbetat i väldigt bullrig miljö länge kan det påverka ens hörsel längre fram i livet. Detsamma gäller om man har fritidsintressen som att gå på konserter (utan hörselskydd) eller om man gillar skytte och jakt (även det utan hörselskydd). Vad gäller komponenten arv så får vissa familjer lättare hörselskador än andra. Vissa sjukdomar, och behandling av dem, kan dessutom resultera i en hörselnedsättning.

Vad som orsakat hörselnedsättningen i det enskilda fallet är ofta en kombination av faktorerna ovan (ålder, miljöfaktorer, arv och andra sjukdomar).

Frågor om nedsatt hörsel?

För personlig rådgivning eller hjälp att boka tid så kan du ringa oss på 020-12 12 26, skicka e-post till info@eartech.se eller lämna ett meddelande till höger

Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Heléne Ljung
Leg. Audionom Heléne tidigare varit chefsaudionom på Karolinska sjukhuset och Danderyds sjukhus. Helené har tidigare varit verksamhetschef på M&M Hörsel och Aleris Hörsel. Vidare grundade Helené Audionomerna Sweden AB, en av Sveriges ledande kedjor av hörselkliniker, där hon var VD mellan 2006-2012.