Publicerad

Hörseltest audionom

horseltest_audionom

Om du eller någon anhörig börjar höra lite sämre kan det vara aktuellt med ett hörseltest hos en audionom. Hörseltest audionom – detta är starten till att förstå vilken hörselnedsättning du har har och även vad som behöver göras för att höra bättre. Detta kommer att förbättra både din hörsel men även din livskvalitet. 

Boka tid för ett hörseltest hos en legitimerad audionom om du misstänker att du har nedsatt hörsel. Den audionom du träffar testar din hörsel och dessa tester bildar underlag för diskussionen vilket behandlingsalternativ som är att föredra. Resultatet från hörseltestet ihop med din livssituation, kommunikationsbehov och övriga förutsättningar bildar basen för valet av vilket alternativ och lösning som är bäst för just dig. 

De vanligaste hörseltesterna för vuxna är tympanometri, otoskopi, audiometri och taluppfattningstest. 

Med tympanometri menas att man mäter hur väl trumhinnan rör sig. Här kontrolleras trumhinnan och rörligheten hos hörselbenen. Genom tympanometri kan en perforerad trumhinna upptäckas men även exempelvis vätska i mellanörat kan identifieras. 

Med otoskopi menas en enkel visuell undersökning av hörselgången med hjälp av ett otoskop. Genom otoskopi kan exempelvis vaxproppar upptäckas. 

Med audiometri menas test av luftledning och benledning. Detta görs i en tyst miljö. Med ett luftledningstest får du lyssna på rena toner, via hörlurar, med olika styrkor och frekvenser. Detta för att testa din hörsel. Genom benledning mäter man känsligheten i innerörat med hjälpa av en vibrator. Resultaten av audiometrin ritas in i ett diagram som kallas för ett audiogram. När man talar om resultat hos hörseltest audionom så är ofta audiogrammet det man utgår ifrån. 

Ett audiogram ger en bild över hur du hör på olika frekvenser

Med taluppfattningstest menas test av din förmåga att uppfatta ord och meningar. Här får man exempelvis en uppfattning om i vilken utsträckning bakgrundsbuller påverkar din förmåga att höra. Det ger din audionom viktig information inför valet av behandlingsalternativ för just dig. 

Hos Eartech har vi många erfarna legitimerade audionomer som är specialiserade på hörsel, hörseltester och hörselhjälpmedel. Om du misstänker att du eller en anhörig börjar höra sämre så kontakta oss för ett kostnadsfritt hörseltest hos en audionom.