Hur tolkar man ett audiogram?

Hur tolkar man ett audiogram?

Audiogrammet ger en bra bild över vilken typ av problem och hörselnedsättning det kan handla om. Här kan en audionom se om det handlar om en mellanöreskada, otoskleros, sensorineural hörselskada eller presbyacusis (åldersnedsättning).

Kort sagt testar man toner vid olika frekvenser. När patienten hör en ton så trycker man på en knapp och markerar detta. Detta blir ”hörtröskeln” för den specifika frekvensen. Man skiljer också på bastoner, låga frekvenser, och diskanttoner vilka ligger i det högre frekvensregistret.

Frekvenserna testas vanligtvis från 125 Hertz till 8000 Hertz. Med Hertz menas svängningar per sekund. 125 Hertz innebär alltså 125 svängningar per sekund. 8000 Hertz innebär alltså 8000 svängningar per sekund. Dessa frekvenser presenteras grafiskt på X-axeln det vill säga horisontellt. På Y-axeln, lodrätt, presenteras vid vilken ljudnivå, mätt i decibel (dB), som patienten hör tonen vid en viss frekvens. Grafiskt så presenteras höger öra med röda punkter/linjer och vänster öra med blå punkter/linjer. Undersökningen görs så att ett öra testas i taget.

Audiogram

Vid 0 på decibelskalan är det alltså det svagaste ljudet ett friskt öra kan uppfatta.

För att undersökningen skall bli så bra som möjligt vill man genomföra testet med hörselkåpor med höga dämpningsvärden eller i en ljudisolerad bur. Detta för att minimera bakgrundsljud, sorl och exempelvis ljud från trafik. Mätinstrumentet som används kallas för audiometer.

I en fullständig tonaudiometrisk undersökning görs även en benledningsmätning. Här testar man att leda ljudet direkt till innerörats snäcka. När luftledningskurvan och benledningskurvan sammanfaller beror ofta hörselnedsättningen på att skadan är sensorineural. Med det menas att hörselnedsättningen sitter i innerörats snäcka eller högre upp. Om däremot benledningströsklarna är normala medan luftledningströsklarna är nedsatta kan det handla om en ledningsskada. Det finns också kombinerade skador där både luftledning- och benledning avviker från det normala.

Sensorineural hörselnedsättning är den vanligaste typen. Här ligger exempelvis bullerskador som ofta yttrar sig i att man har en större nedsättning i diskanttonerna jämfört med bastonerna. Även åldersnedsättning (presbyacusis) räknas som en sensorineural hörselnedsättning. Man talar också om medfödda och förvärvade sensorineurala hörselnedsättningar. De förvärvade är den vanligaste gruppen.

Genom att åldersnedsättningar är såpass vanliga är det viktigt att börja följa hur hörseln utvecklas. Nedan en video som behandlar detta.

Vad visar ett hörseltest?

För personlig rådgivning eller hjälp att boka tid så kan du ringa oss på 020-12 12 26, skicka e-post till info@eartech.se eller lämna ett meddelande till höger

Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Heléne Ljung
Leg. Audionom Heléne tidigare varit chefsaudionom på Karolinska sjukhuset och Danderyds sjukhus. Helené har tidigare varit verksamhetschef på M&M Hörsel och Aleris Hörsel. Vidare grundade Helené Audionomerna Sweden AB, en av Sveriges ledande kedjor av hörselkliniker, där hon var VD mellan 2006-2012.