Vad gör en audionom?

Vad gör en audionom?

Personen som du träffar och som genomför ditt hörseltest är en legitimerad audionom. Audionom är ett yrke där du får tillämpa kunskaper i teknik, medicin, pedagogik och beteendevetenskap inom området hörsel.

Man arbetar mycket med att utifrån individens situation och behov hitta lösningar som gör att personen hör bättre och fungerar bättre i sitt dagliga liv. Utbildningen till audionom är idag 3-årig, 180 poäng, och ges på Karolinska Institutet, Göteborgs universitet, Lunds universitet och Örebro universitet.

Audionom
Att vara audionom innebär att man genom kunskaper i medicin, teknik, beteendevetenskap och pedagogik hjälper människor att höra bättre

Många audionomer arbetar med hörselhjälpmedel där man har förskrivningsrätt. Den största hjälpmedelsområdet är hörapparater. Diagnostik och rehabilitering av hörselskador är vanliga arbetsuppgifter. Audionomer arbetar både i offentlig och privat verksamhet. Yrket innebär mycket samarbete med andra yrkesgrupper som ingenjörer, läkare, sjukgymnaster, teknisk audiologi, psykologer, hörselpedagoger, lärare, pedagoger, kuratorer, tekniker och flera andra. Att vara audionom är ett väldigt socialt arbete med mycket kundkontakt, intressanta samtal och roliga dagar.

Sedan 2006 är legitimerad audionom en skyddad yrkestitel. Legitimation erhålls efter ansökan hos Socialstyrelsen. I Sverige finns cirka 1300 legitimerade audionomer.

otoskopi

På bilden ovan undersöker en audionom undersöker hörselgången hos ett barn. Audionomer arbetar ofta med diagnostik och rehabilitering. Vanligt är att man provar ut hörapparater på barn och vuxna.

utprovning-horapparat

Nedan följer några frågor och svar om vad en audionom gör

Hur är det att arbeta som audionom?

Arbetet som audionom innebär att hjälpa människor med hörselproblem. Detta kan innebära att utföra hörseltest, anpassa hörselhjälpmedel, ge råd om hörselvård och hjälpa till att lösa problem relaterade till hörsel. Audionomer arbetar ofta i hörselkliniker, sjukhus eller i egen verksamhet. Det kan vara ett utmanande men också givande arbete då man hjälper människor att förbättra sin hörsel och därmed livskvaliteten.

arbeta-som-audionom

Genomför audionomer både hörseltest och utprovning av hörapparater?

Ja, audionomer genomför både hörseltest och utprovning av hörselhjälpmedel som hörapparater.

audionom-horapparat-utprovning

Audionom som genomför en hörapparatutprovning

Hörseltest utförs för att fastställa graden av hörselnedsättning och identifiera eventuella hörselproblem. Detta kan innebära att utföra olika typer av audiometri. Här ser man hur hörseln ser ut och på vilka frekvenser patienten har problem att höra. 

Efter att ha utfört hörseltestet, så kan audionomen genomföra en utprovning av hörselhjälpmedel. Detta innebär att hjälpa patienten att välja rätt hörapparat eller annat hörselhjälpmedel, anpassa det till patientens individuella behov och lära patienten hur man använder det. Audionomen kan också ge råd om vård och underhåll av hörselhjälpmedlet och hjälpa till att lösa eventuella problem som uppstår.

Vilka egenskaper skall en bra audionom ha?

En bra audionom bör vara duktig på att kommunicera. Vidare bör man kunna genomföra detaljerade hörselundersökningar, ha kunskap om olika hörselrelaterade medicinska tillstånd och behandlingsalternativ, kunna anpassa hörselhjälpmedel och ha förmågan att arbeta väl med annan hälso- och sjukvårdspersonal. De bör också vara noggranna, ansvarsfulla och ha förmåga att förstå och tillgodose individuella behov hos patienter. Sedan är det en fördel med en smula humor också!

audionom-horapparater

Audionomer är experter på framförallt diagnostik och rehabilitering av hörselnedsättningar

Vad är det roligaste med att arbeta som audionom?

Det kan variera från person till person, men det som ofta anses vara det roligaste med att arbeta som audionom är möjligheten att hjälpa människor att återfå eller förbättra sin hörsel. Det kan vara mycket tillfredsställande att se en patient som tidigare hade svårt att höra, återfå sin förmåga att delta i samtal och uppleva världen runt omkring dem. Arbetet som audionom kan också vara mycket varierande, med möjlighet att arbeta med patienter i olika åldrar och med olika typer av hörselproblem. Utvecklingen inom teknik inom hörselvård gör att det är ett område med ständiga förändringar och det kan vara roligt att hålla sig uppdaterad och använda senaste tekniken för att hjälpa patienter.

Vad kan jag som patient fråga min audionom om?

fraga-till-audionom

Vilken hörapparat passar mig? Exempel på en vanlig fråga för en audionom

Som patient kan du fråga din audionom om en mängd olika saker. Några exempel nedan:

  1. Hur kan mina hörselproblem behandlas?
  2. Kan jag använda hörselhjälpmedel och vad finns det för alternativ?
  3. Hur kan jag förbättra min hörsel och undvika ytterligare försämring?
  4. Kan mina hörselproblem orsakas av en annan sjukdom och vad kan jag göra åt det?
  5. Kan mina hörselproblem påverka min kommunikation med andra och vad kan jag göra för att förbättra det?
  6. Kan mina hörselproblem påverka min livskvalitet och vad kan jag göra för att förbättra det?
  7. Finns det några fördelar eller risker med att använda hörselhjälpmedel?
  8. Hur ofta bör jag få min hörsel undersökt och hur ofta bör jag genomgå en justering av exempelvis ett par hörapparater?
  9. Finns det någon forskning eller senaste utvecklingen inom hörselvård jag bör vara medveten om?
  10. Finns det någon annan hjälp eller stöd jag kan få för att hantera mina hörselproblem?

Kom ihåg att det är viktigt att ställa frågor och känna dig bekväm att göra det för att få så mycket information som möjligt och för att säkerställa att du får den hjälp och stöd du behöver.

Vidareutbildning av våra audionomer
Våra audionomer på Eartech Hörselkliniker får hela tiden utbildning om den senaste tekniken inom hörapparater och diagnostik

Personlig rådgivning

För personlig rådgivning eller hjälp att boka tid så kan du ringa oss på 020-12 12 26, skicka e-post till info@eartech.se eller lämna ett meddelande till höger

Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Heléne Ljung
Leg. Audionom Heléne tidigare varit chefsaudionom på Karolinska sjukhuset och Danderyds sjukhus. Helené har tidigare varit verksamhetschef på M&M Hörsel och Aleris Hörsel. Vidare grundade Helené Audionomerna Sweden AB, en av Sveriges ledande kedjor av hörselkliniker, där hon var VD mellan 2006-2012.