Behandling av tinnitus

Behandling av tinnitus

När man först söker hjälp för sin tinnitus brukar man börja med en intervju om allmänhälsan och även genomföra en hörselundersökning. Detta för att se om det finns någon hörselnedsättning.

KBT tinnitus
Att med hjälp av kognitiv beteendeterapi (KBT) lära sig hantera sina tankar kring sin tinnitus är för många en bra behandlingsmetod.

Vidare försöker man också, ofta med frågor, försöka kartlägga hur man uppfattar sin tinnitus och hur det påverkar ditt dagliga liv. Med dagligt liv menas här exempelvis arbete, fritid, skola och sociala relationer. När man gjort denna kartläggning kan ett antal behandlingar vara aktuella. Vad man väljer i det enskilda fallet beror bland annat på hur stora problem man har och om det finns en hörselnedsättning inblandad. Några exempel på behandlingar är:

  • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
  • Självhjälpsbehandling via Internet
  • Information i grupp
  • Samtalsterapi
  • Utprovning av hörapparat
  • Utprovning av brusapparat (masker eller Tinnitus Retraining Therapy (TRT))
  • Avslappningsövningar
  • Sjukgymnastik
  • Massage
  • Besök hos tandläkare för spänningar i käkmuskulatur

Många undrar om man kan bota tinnitus och få slut på ringandet i öronen. Tyvärr finns inget enkelt och snabbt botemedel för tinnitus. Däremot kan man lära sig att leva med tinnitus och lättare hantera besvären.

 

Hörapparater tinnitus
Många personer som lider av tinnitus har samtidigt en hörselnedsättning. Genom att förstärka de frekvenser där man hör sämre samt ha ett eller flera tinnitusprogram i hörapparaterna så blir det lättare att hantera sin tinnitus.

Frågor kring behandling av tinnitus?

För personlig rådgivning eller hjälp att boka tid så kan du ringa oss på 020-12 12 26, skicka e-post till info@eartech.se eller lämna ett meddelande till höger

Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Heléne Ljung
Leg. Audionom Heléne tidigare varit chefsaudionom på Karolinska sjukhuset och Danderyds sjukhus. Helené har tidigare varit verksamhetschef på M&M Hörsel och Aleris Hörsel. Vidare grundade Helené Audionomerna Sweden AB, en av Sveriges ledande kedjor av hörselkliniker, där hon var VD mellan 2006-2012.