Pulserande tinnitus

Pulserande tinnitus

"Jag kan höra mina egna hjärtslag eller puls i örat - Vad beror det på?" Vissa beskriver symptomen också som ett ökat tryck i örat och ett nästan visslande ljud (på engelska “whoosing sound”) som kan vara ganska besvärande.

Ljudet är ofta rytmiskt och följer ofta de egna hjärtslagen. Man kan ha symptom i ett öra eller i båda öronen.

Man brukar kalla detta för pulserande tinnitus. Man hör sina hjärtljud eller puls i örat. Detta kan beskrivas som ett pulserande strömningsljud från en kärlmissbildning eller ett överaktivt blodkärl nära örat. Det kan också bero på kontraktioner i mellanörats små muskler. Man brukar säga att pulserande tinnitus är en form av objektiv tinnitus. Dessa ljud kan alltså observeras och registreras till skillnad från subjektiv tinnitus. Ibland kan din läkare höra ljudet via stetoskop. Enbart ett fåtal procent av alla människor med tinnitus har en objektiv tinnitus.

Pulserande tinnitus är ett bra namn eftersom man ofta upplever att det liknar ljudet av att ens hjärta slår i dina öron. Ljuden kommer inte från en yttre stimulans utan från den egna kroppen. Ibland använder man namnet vaskulär tinnitus istället. Detta därför att symptomen ofta är kopplade till förändringar i blodcirkulationen.

Några ytterligare symptom kan vara huvudvärk, yrsel, synpåverkan och hörselnedsättning.

Man bör söka hjälp om man upplever pulserande tinnitus. Bland annat kollar man alltid blodtrycket för att få ledtrådar. Vänd dig till din husläkare eller vårdcentral som i sin tur vid behov kan remittera vidare till specialistläkare. På specialistmottagningen har man betydligt mer resurser och möjligheter att göra mer omfattande tester och undersökningar.

Heléne Ljung
Leg. Audionom Heléne tidigare varit chefsaudionom på Karolinska sjukhuset och Danderyds sjukhus. Helené har tidigare varit verksamhetschef på M&M Hörsel och Aleris Hörsel. Vidare grundade Helené Audionomerna Sweden AB, en av Sveriges ledande kedjor av hörselkliniker, där hon var VD mellan 2006-2012.