Tinnitus symtom

Tinnitus symtom

Många som får problem med tinnitus och öronsus upplever det svårt att förklara för sin omgivning om hur dessa ljud låter. Det är också svårt att mäta men nedan kan du höra ett par exempel.

När man får tinnitus kan man exempelvis uppfatta brus, pip, sorl, ringningar, visslande och sus. Både ljudkaraktär och styrka kan variera. Man kan uppfatta tinnitus vissa tider på dagen och ibland varierar det över tid. Man kan också höra olika tinnitusljud och ibland kan dessa uppträda samtidigt. Vidare kan man höra dessa ljud i ett öra eller i båda öronen.

Med andra ord är ens tinnitus många gånger väldigt individuell. Det är också väldigt individuellt hur man uppfattar sin tinnitus. Vissa har stora besvär vid svag tinnitus medan andra kan vara nära nog obesvärade även fast man har starka tinnitusljud stora delar av dygnet. Individens förhållningssätt är också en av de viktigaste behandlingsstrategierna vid tinnitus.

Tinnitus är svårt att mäta

Forskare från Karolinska Institutet talar om svårigheterna med att mäta tinnitus då dessa kan beskrivas som ”fantom-ljud”. Med det menas att det är ljud som objektivt inte finns men ändå skapar stora problem och lidande hos en individ. Det hela kan beskrivas som att hjärnan försöker fånga signaler från en skadad del av örat. Dessa skador kan exempelvis ha uppstått genom att du utsatts för upprepade höga ljud eller så har du utsatts för ett kraftig smäll som exempelvis en fyrverkeripjäs eller ett gevärsskott. Effekten är att hårcellerna i innerörat skadats och då får inte hjärnan signaler från det skadade området. Då kompenserar hjärnan genom att höja volymen. Detta fenomen kallas ”central gain” på engelska och här uppstår det ringande ljudet som vi kallar tinnitus. En annan konsekvens av denna centrala förstärkning är att du kan bli överkänslig för alla typer av ljud (hyperakusi eller ljudöverkänslighet)

När man behandlar tinnitus har man idag enbart patientens beskrivning om hur det låter men det är svårt att mäta. Detta försvårar behandlingen och det blir en hel del testande av olika metoder för att se vad som fungerar i just ditt fall. Här blir det ofta två steg framåt, ett steg tillbaka när man prövar sig fram. Här är det också en fördel om man kan arbeta i team med flera discipliner inblandade som till exempel audionom, öronläkare, psykolog och en hörselingenjör.

Vissa hörapparater har idag funktionen Notch-Therapy vilket innebär att man försöker hitta exakt den frekvens personens tinnituston ligger på. Sedan försöker man blockera just denna frekvens. Bild från utbildningsdag om tinnitus hos Eartech Hörselkliniker

Frågor kring öronsus och tinnitus symtom?

För personlig rådgivning eller hjälp att boka tid så kan du ringa oss på 020-12 12 26, skicka e-post till info@eartech.se eller lämna ett meddelande till höger

Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Klas Johansson
VD Tidigare VD för hörapparat- och hörselskyddstillverkaren Starkey Sweden AB, Styrelseordförande/vVD för Audionomerna Sweden AB och VD för Arbete & Hörsel Sverige AB. Tidigare verksamhetschef på AGA Linde Healthcare (andningssjukvård), Oral Care (tandvård) och Kognitiva Teamet Rehab (stress- och smärtrehabilitering). Civilekonom (Umeå universitet) och Executive MBA (Stockholms universitet).