Varför får man tinnitus?

Varför får man tinnitus?

Tinnitus är ett symptom som har olika orsaker. Den vanligaste orsaken är bullerskador och höga ljudnivåer där hörseln påverkats. Ofta har man här både en hörselnedsättning och tinnitus.

Varför får man tinnitus?
Definitionen av tinnitus är att det är en subjektiv ljudupplevelse utan motsvarighet i rummet.

Andra vanliga orsaker är exempelvis högt blodtryck, medicinering, andra sjukdomar samt spända muskler i käke och nacke. Även psykologiska orsaker är relativt vanliga.

Vanligt är alltså att man exponerats för höga ljud. Detta innebär att hårcellerna i innerörats snäcka utsatts för alltför kraftiga ljudvågor. Är ljudnivåerna extremt höga kan det räcka med exponering vid ett enda tillfälle.

orsak-tinnitus

En teori kring varför tinnitus uppstår vid bullerexponering är att innerörats skadade hårceller aktiverar sig själva (utan att de påverkas av ljud utifrån). En annan förklaring är att nervfibrernas isolerade höljen gör att överföringen av impulser leds till andra nervfibrer vilket leder till att felaktiga signaler skickas till hjärnans hörselcentrum.

Varför får man tinnitus?

För personlig rådgivning eller hjälp att boka tid så kan du ringa oss på 020-12 12 26, skicka e-post till info@eartech.se eller lämna ett meddelande till höger

Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Carina Bellås
Carina Bellås
Leg. Audionom Utbildad på Karolinska Institutet (KI). Carina är även hörselpedagog och har arbetat länge i olika chefsroller inom den utvidgade hörselrehabiliteringen på Karolinska universitetssjukhuset Rosenlund. Närmast kommer Carina från Hörbart i Stockholm.