Vaxfilter hörapparat

Det finns olika vaxfilter till olika hörapparater. Vaxfilter byts förslagsvis var 14:e dag vid normal vaxproduktion. Vaxfiltrets funktion är att stoppa fukt och vax från att tränga in i hörapparaten och på så sätt skada den. Om vaxfiltret på din hörapparat är gult eller igensatt eller om du upplever hörapparaten svagare än tidigare kan det vara vaxfiltret som behöver bytas.

Vanligt förekommande vaxfilter till hörapparater är:

  • Vaxfilter NanoCare (ersätter vaxfilter Cerustop)
  • Vaxfilter HF3
  • Vaxfilter HearClear till Soundscope och Tunz

Showing all 3 results

Showing all 3 results