Publicerad den Lämna en kommentar

Eartech på Blodomloppet 2022

blodomloppet-2022

Onsdagen 15/6 var vi på Eartech Hörselkliniker med på Blodomloppet i Stockholm och Helsingborg. Blodomloppet arrangeras varje för att få fler svenskar att bli blodgivare. Man kan välja att springa eller promenera 5 eller 10 km.

Viktigt att återhämta sig efter Blodomloppet

Många starka prestationer, fint väder och en jättetrevlig picknick efter loppet. Vi ser fram emot Blodomloppet 2023!

Publicerad den Lämna en kommentar

Hörapparater och tinnitus i 1177 Vårdguiden

tinnitus-horapparater

I senaste 1177 Vårdguiden talar man om tinnitus och vad man kan göra för att hindra att man får det samt vad man kan göra för att lindra symtomen. Man har intervjuat en patient, Christian Carlsson, som haft tinnitus i många år. Under de senaste åren har han fått hjälp med hörapparater vilket haft en väldigt positiv effekt för honom. Genom att behandla den nedsatta hörseln kan man nå positiva resultat även vad gäller personens tinnitus. Christian Carlsson säger:

”Det är lätt att vara efterklok och visst hade jag kunnat slippa mycket onödigt lidande om jag hade börjat med hörapparat tidigare”.

Många personer med tinnitus upplever lindrigare besvär när man använder hörapparater

Moderna hörapparater har idag olika typer av tinnitusprogram vilka hjälper dig med din tinnitus. Man kan ha program som vitt brus, avslappning och en rad andra funktioner som lindrar just din tinnitus. Du kan också själv styra hur du vill att dina hörapparater skall låta och när du vill ha hjälp. Det finns idag också en rad olika appar som också hjälper dig att hantera besvären.

Vänta inte med att söka hjälp för din tinnitus eller nedsatta hörsel

Hos oss på Eartech Hörselkliniker har vi lång erfarenhet av både prevention och rehabilitering av tinnitus och öronsus. Genom att arbeta förebyggande kan man undvika att tinnitus uppstår. Om man redan fått tinnitus kan man med olika metoder lindra besvären. Kontakta oss gärna på Eartech för mer information om tinnitus och vad man kan göra åt problemen.

Publicerad den Lämna en kommentar

3 av 10 personer med hörselnedsättning söker inte hjälp

nedsatt-horsel-tv4

I en ny Novus-undersökning visar man att drygt 3 personer av 10 inte sökt hjälp för sina hörselproblem. Studerar man gruppen män mellan 45-64 år så har varannan aldrig sökt hjälp för sin hörselnedsättning. En orsak till att man inte söker hjälp är att man inte vill känna sig gammal. Undersökningen har fått stort genomslag och ett reportage gjordes om den i TV4. Bakom undersökningen står Phonak som är världens största tillverkare av hörapparater

Runt 1,5 miljoner svenskar hör dåligt men enbart en tredjedel av dessa har hörapparater. Många väntar med att söka hjälp för sina besvär. Det är inte ovanligt att man väntar upp mot 10 år med att söka hjälp för sina hörselproblem. Sarah Granberg, medicine doktor och legitimerad audionom, säger: 

Det är allvarligt att så många svenskar hör dåligt i onödan. Med nedsatt hörsel ökar risken för ångest, depression, social isolering och extrem trötthet. Hörselnedsättning är också en riskfaktor för demens

Studerar man undersökningen lite närmare så uppger 17% av de tillfrågade i åldern 45-89 år att man hör ganska eller mycket dåligt. 69% uppger att de hör ganska eller mycket bra. 15% har ingen direkt uppfattning om hur ens hörsel är. Bland de 17% som hör ganska eller mycket dåligt har alltså 31% inte sökt hjälp för sina hörselproblem. Det är vanligare bland männen i undersökningen att inte ha sökt hjälp. Varannan man mellan 45-64 år som hör ganska eller mycket dåligt har inte sökt hjälp. 

De vanligaste orsakerna till att svenskar som hör dåligt i undersökningen inte söker hjälp är att ”det inte känns viktigt”. Andra anledningar är ”jag kommer att känna mig gammal” och ”vet inte hur jag ska gå till väga”.

Enligt medicine doktor Sarah Granberg finns det idag tydliga samband mellan hörselnedsättning och flera allvarliga hälsoproblem som depression, extrem trötthet, nedsatt kognitiv förmåga och ökad risk för att utveckla demens. Sarah Granberg säger vidare: 

Undersökningen visar att det finns ett stigma kring hörselnedsättningar och en okunskap. Väldigt många svenskar hör dåligt utan att veta om det, och utan att känna till hälsoriskerna. Även personer med milda till måttliga hörselnedsättningar kan drabbas av förhållandevis stora hälsoproblem. Vi behöver nya rutiner för att upplysa allmänheten om hälsoriskerna och vilken hjälp som finns. Jag skulle gärna se en nationell kampanj för folkhälsan liknande den om tandhälsa och karies på 1950- och 1960-talet

modern-horapparat-utseende
En modern RIC-hörapparat placerad bakom-örat

Att många väntar länge med att söka hjälp för sina hörselproblem är något vi väl känner till på Eartech Hörselkliniker. Dessa besvär känns ofta inte så akuta utan något man kan vänta med. Många vet heller inte hur moderna hörselhjälpmedel ser ut och fungerar. Att snabbare söka hjälp och även få hörselhjälpmedel utprovade är väldigt positivt för individens livskvalitet och allmänhälsa. Det är även positivt för samhället. Detta eftersom fler kan studera, arbeta och färre riskerar att utveckla olika sjukdomar som ångest, depression och demens. Hela undersökningen kan ni läsa här

Publicerad den Lämna en kommentar

Träffa oss på Swedish Game Fair 2022!

jaktmassa-formgjutna-oronproppar

Kom till Swedish Game Fair 26-28 maj i Skokloster och träffa oss på Eartech Hörselkliniker. Vi finns i monter C:50. I vår monter kan man göra avgjutningar för formgjutna hörselskydd för jakt (Soundscope) och få tips och råd över både hur du kan skydda din hörsel och höra bättre om redan har nedsatt hörsel. Vi kommer att ha mässpriser och har med oss både tillbehör och olika produkter kring formgjutna hörselskydd för jägare.

Välkommen till oss på Eartech nästa helg i Skokloster!

Publicerad den Lämna en kommentar

Hörselskydd och kommunikation med Eartech 2in1

blåtand-horselskydd

Att kunna kommunicera under arbetet samtidigt som du skyddar din hörsel är viktigt. Du kan ta ett samtal från en kund samtidigt som din hörsel skyddas från buller. Standardproppar och vanliga headset passar inte alltid och ger inte det skydd dina öron behöver. 

Med Eartech 2in1 som bas kan du få ett antal olika kommunikationslösningar ihop med dessa. Du får ett formgjutet hörselskydd men du kan också lyssna på musik och svara i telefon samtidigt. Genom kombinationen av formgjutna hörselskydd av kvalitetshörlurar får du det bästa av två världar i en produktlinje. 

Eartech 2in1 har olika akustiska filter som gör att du kan styra hur mycket dämpning dina hörselskydd skall ha. Dessa hörselskydd är CE-märkta och klarar de krav på ett modernt hörselskydd som du har. 

Basen – Eartech 2in1

gjutna-oronproppar-blatand
Eartech 2in1 är formgjutna hörselskydd med dämpfilter

Eartech 2in1 är hörselskydd som tillverkas utifrån avgjutningar av dina öron. De görs i mjuk silikon och du kan välja dämpfilter med olika dämpning (15, 20 eller 25 dB). Du kan enkelt ta loss dessa filter och istället sätta i olika typer av hörlurar. 

Olika färgval till dina Eartech 2in1

Eartech 2in1 Bluetooth

formgjuten-oronpropp-bluetooth
Med Eartech 2in1 Bluetooth får du formgjutna hörselskydd med blåtand

Med dessa blåtandshörlurar så kan du enkelt och trådlöst koppla upp dig mot din mobiltelefon. Du kan svara på samtal, ändra volymen, ändra låt och även pausa musiken direkt via din hörlurar. Några egenskaper:

 • 17 dB dämpning
 • Tvåvägskommunikation via Bluetooth
 • 10 timmars driftstid. Tar ca 2 timmar att ladda

Eartech 2in1 Hörlurar

Med Eartech 2in1 Hörlurar kan du lyssna på musik med dina formgjutna hörselskydd

Med dessa hörlurar kan du använda dina Eartech 2in1. Du kan enkelt koppla dessa till ett 3,5 mm uttag på ljudkällan. Genom att använda dessa hörlurar så blockerar du effektivt bort bakgrundsljud samtidigt som du hör vad som sägs. Några egenskaper:

 • 17 dB dämpning
 • 3,5 mm uttag
 • Envägskommunikation

Eartech 2in1 Mikrofon

Med Eartech 2in1 Mikrofon kan du tala länge i telefon eller video

Dessa är väldigt bra om du talar mycket i telefon eller ofta deltar i telefonmöten eller videomöten. Med Eartech 2in1 Mikrofon så skyddar du din hörsel samtidigt som du kan tala i telefon. Genom att hörselskydden tillverkas till just dina öron så blir de väldigt bekväma. Några egenskaper:

 • 17 dB dämpning
 • 3,5 mm uttag
 • Tvåvägskommunikation via telefon, dator eller radio

Eartech 2in1 PortoTube

Eartech 2in1 PortoTube passar dig som arbetar med radio eller annan kommunikationsutrustning

Dessa är utvecklade för att kunna kopplas ihop med olika radios och walkie-talkies. De är optimala för dig som vill ha ett bekvämt hörselskydd. De ger ca 17 dB dämpning och kan snabbt och enkelt kopplas till din kommunikationsutrustning.

Kontakta oss gärna på Eartech Hörselkliniker för mer information och råd kring vilken kommunikationsutrustning som passar dina formgjutna hörselskydd.

Publicerad den Lämna en kommentar

Ökad skärmtid kan påverka din hörsel negativt på sikt

horselnedsattning-skarmtid

I ett reportage i Göteborgs-Posten tar man upp olika åkommor som ökar när vi tillbringar allt mer tid framför våra skärmar. Exempelvis är problem med syn och hörsel. Vad gäller hörsel är det framförallt användningen av hörlurar och att vi har för hög volym på dessa. Det kan leda till, vid användning över tid, att du får problem med tinnitus och att höra. Läs hela reportaget här

Publicerad den Lämna en kommentar

Lancet – Varje investerad krona i hörselvård ger 15 kr tillbaka till samhället

horselvard-nytta

I en undersökning av WHO, publicerad i Lancet, kommer man fram till att investeringar i hörselvård runt om i världen ger oerhört mycket tillbaka till samhället bland annat i form av minskad ohälsa, förmåga att ta del av utbildning, att fler klarar att arbeta och ökad produktivitet. Man talar om ett förhållande på 1 till 15. En investerad krona ger 15 kronor tillbaka i form av vinster till samhället. På engelska talar man om cost-benefit-analys vilket kan översättas till kostnads-nyttoanalys på svenska. 

Några åtgärder WHO föreslår är:

 • Hörselscreening och tidig diagnos för nyfödda om små barn. På så vis kan åtgärder snabbt sättas in för att underlätta hörande och språkutveckling
 • Tidig diagnos av hörselnedsättningar hos äldre och vuxna i riskzonen för att utveckla hörselskador
 • Satsningar för att förhindra och diagnostisera öronsjukdomar
 • Tillgång till hörapparater, CI-implantat och olika typer av hörselhjälpmedel
 • Tillgång till rehabilitering

Att öka upp satsningarna på hörselvården i Sverige och internationellt kommer öka människors livskvalitet men också bidra positivt till samhällsutvecklingen. Vi vet att hörselvård är en väldigt kostnadseffektiv vård som berör väldigt många. Man beräknar exempelvis att drygt 1,5 miljoner svenskar har nedsatt hörsel. Att utveckla hörselvården och tidigt upptäcka hörselnedsättningar ger stora vinster för både individer och samhälle.

Publicerad den Lämna en kommentar

På föreläsning hos PRO Ekerö ihop med HRF Solna & Sundbyberg

Tisdagen den 19:e april var vi med HRF Solna & Sundbyberg hos PRO Ekerö och talade om hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel. Totalt var cirka 20 personer närvarande. Många spännande diskussioner och intresset var stort för att veta mer om olika hörselhjälpmedel. Några slutsatser var att många väntar väldigt länge med att söka hjälp för sin hörselnedsättning och det helt i onödan. Man kan inom Region Stockholm idag få hjälp snabbt hos någon av de godkända hörselmottagningarna. Vad gäller olika typer av hörseltekniska hjälpmedel (ej hörapparat) kan man få hjälp av arbetsgivaren, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Många nya moderna hörapparater har även T-spole i sig vilket gör att man kan lyssna om den lokal man är i har teleslinga. Nedan är några bilder från föreläsningen.

Idag finns det en rad olika hjälpmedel för dig som hör sämre
Under mötet var två skrivtokar med
Viktigt att testa hörseln regelbundet för att upptäcka hörselskador

Stort tack till HRF Solna & Sundbyberg för att vi fick vara med och tack till PRO Ekerö för ett mycket bra arrangemang!

Publicerad den Lämna en kommentar

Artikel i Expressen om ”osynliga” hörapparater

I dagens Expressen har man en artikel om små hörapparater. Många önskar diskreta hjälpmedel och detta är något som användaren Marianne fått utprovade. Alla ledande tillverkare har idag hörapparater som inte syns och fungerar väldigt bra i olika situationer.

På Eartech Hörselkliniker har vi lång erfarenhet av att prova ut riktigt små hörapparater. Några av våra audionomer har provat ut djupkanalapparater (som är de allra minsta) i över 10 år. Det är viktigt att man har utbildning på att göra riktigt långa och djupa avgjutningar när man arbetar med dessa. Det finns också modeller som man inte behöver göra avgjutningar för. I artikeln ovan nämns Signia Silk som är en sådan modell.

Tveka inte att kontakta oss på 020-121226 eller boka tid direkt på vår hemsida för rådgivning kring riktigt små hörapparater.

Publicerad den Lämna en kommentar

Lång väntan på hörapparater kan öka risken för demens

horselnedsattning-demens

I ett reportage i P4 Västernorrland tar man upp att många patienter måste vänta länge på hörapparater. Väntetiderna kan i Västernorrland vara upp till 18 månader. Idag vet man att det finns ett samband mellan nedsatt hörsel och demens. Att snabbt kunna få hjälp med hörapparater är viktigt för att bevara den kognitiva förmågan och minska risken för demens.

Börjar du märka att hörseln börjar försämras så bör du boka tid för ett hörseltest. Detta kan du göra på din vårdcentral, företagshälsa eller på en hörselmottagning. Har du nedsatt hörsel är det viktigt att konsultera en audionom. Genom att få råd och tips vad du kan göra för att höra bättre kan man också förbättra sin hälsa och minska risken för demens senare i livet.