Publicerad

Corona/Covid-19

På Eartech Hörselkliniker AB följer vi Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms riktlinjer. Vi har rutiner för hur vi minimerar risken för smittspridning. Detta gäller både patienter och medarbetare. 

Vi är alltid noga med handhygien men det är extra fokus på detta i dessa tider. Medarbetare har tillgång till tvål, handsprit och desinfektionsmedel för rengöring. Vi tar inte i hand och försöker hålla avstånd i samtal och utprovningar av hörselhjälpmedel. Är en medarbetare det minsta förkyld, har förhöjd kroppstemperatur eller har luftvägssymptom så stannar man hemma. Har man vistats utomlands i riskområden den senaste tiden så stannar man hemma i 14 dagar. 

Vi på Eartech Hörselkliniker AB ber dig dock att höra av dig till oss och boka om din tid om du vet att du är sjuk eller varit sjuk de senaste 14 dagarna. Det gäller också om du vistats i ett riskområde. 

Har du frågor om Corona/Covid-19 är du välkommen att kontakta oss på 020-121226 eller maila oss på info@eartech.se

Vi har också valt att ställa in våra servicemottagningar från och med 19/3. Vänligen kontakta oss för tidsbokning istället. Telefon: 020-121226 eller mail: info@eartech.se


Publicerad

Audionom Göteborg

besok_audionom_goteborg

Sedan oktober 2019 så finns Eartech Hörselkliniker AB i Göteborg. Vår hörselmottagning ligger på Odinsgatan 13. Ansvarig för mottagningen är David Surac som är legitimerad audionom sedan drygt 10 år. Letar du efter audionom Göteborg? Kontakta oss på Eartech för ett kostnadsfritt hörseltest och rådgivning om vad du kan göra för att höra bättre. 

Audionomer är i Sverige legitimerade av Socialstyrelsen. Som audionom arbetar man med människor som har olika problem med sin hörsel. Initialt utreder man vilka besvär det handlar om och sedan hjälper man till med olika hörselhjälpmedel. Det absolut vanligaste hjälpmedlet för hörselskadade är hörapparater. Som audionom har man ofta ett långvarigt samarbete med sina patienter eftersom hörselproblem många gånger är livslånga. Som audionom gäller det att hitta de produkter och lösningar som passar den enskilda individen så bra som det bara går. Även efter utprovningen av hörapparater kan man behöva justera inställningar och ljud mm. 

Hos Eartech Göteborg Hörselklinik kan du testa din hörsel och även få prova de senaste hörapparaterna på marknaden

Om du bor i Göteborg eller Västra Götaland och hör lite sämre är du välkommen att kontakta oss på Eartech Göteborg Hörselklinik för att kostnadsfritt testa hörseln och få tips och råd av David om vilken hörapparat som skulle passa just dig. Du kan ringa oss måndag till fredag mellan 8-17 för tidsbokning eller helt enkelt här boka en tid tid för hörseltest Göteborg. För vägbeskrivning och kontakt kan du klicka här: Hitta till Eartech Göteborg

Eartech Hörselkliniker är leverantörsoberoende och har ett brett sortiment av laddbara hörapparater

På Eartech Hörselklinik Göteborg får du tillgång till den absolut senaste hörseltekniken på marknaden. Vi är leverantörsoberoende och får snabbt tillgång till ny teknik från alla stora tillverkare. På Eartech arbetar vi med hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel från Oticon, Phonak, GN Resound, Starkey, Widex, Unitron, Beltone, Bernafon, Sivantos och Signia. Vi är specialiserade på små hörapparater och har ett brett utbud av olika appar som du kan använda för att styra dina hjälpmedel. Olika typer av laddbara hörapparater finns också hos Eartech Göteborg Hörselklinik. 

Söker du efter audionom Göteborg är en bra start Eartech Göteborg Hörselklinik!

Publicerad

Hörselhjälpmedel telefon

horselhjalpmedel_telefoni

Många som hör lite sämre är i behov av hörselhjälpmedel som gör det lättare att tala i telefon. Vad gäller hörselhjälpmedel telefon: vad finns tillgängligt på marknaden? Tre huvudalternativ finns:

  • en app som laddas ner till din telefon
  • en mellankoppling skapar kontakt mellan hörapparater och telefon
  • en separat telefon med extra förstärkning

Utgångspunkten när man diskuterar hörselhjälpmedel telefon är att utgå från behovet och vilka hörapparater personen ifråga har. Har man en mobiltelefon som man använder och dessutom lite mer moderna hörapparater så kan man ladda ner en app. 

Via en app kan du enkelt få ljudet från telefonen till dina hörapparater

Denna app skapar en koppling och strömmar ljudet från telefonen till hörapparaterna. På tillverkarnas hemsidor finns bra filmer med instruktioner om hur man parkopplar och använder funktioner i apparna. Några vanliga appar till olika tillverkares hörapparater är GN Resound – Resound Smart 3D, Phonak – MyPhonak, Widex – Tonelink, Oticon – Oticon ON och Signia – Signia App. Det finns fler också men detta är några av de vanligaste. Kolla på dina hörapparater och därefter på tillverkarens hemsida om vilken app som är lämplig för dina hörapparater. Följ instruktionerna om hur du laddar ner och därefter parkopplar dina hörapparater mot respektive app. 

Genom ett ”phone clip” kan du koppla din hörapparat till din telefon

Ibland kan det vara så att mobilens operativsystem inte är direkt kompatibelt med dina hörapparater. Det kan också vara så att telefonen är lite äldre. I dessa fall kan ett externt “phone clip” eller telefontillbehör behövas. Även här har de ledande tillverkarna av hörapparater (Phonak, Oticon, Widex, GN Resound och Signia) lösningar som passar just deras produkter. Via dessa telefontillbehör man enkelt strömma telefonsamtal och musik direkt till dina hörapparater med hög ljudkvalitet. Kopplingen av dessa hörselhjälpmedel telefon är något som din audionom kan hjälpa dig med. 

En blåtandshalsslinga skapar en trådlös koppling mellan telefon och hörapparater

Ett annat alternativ är att koppla en blåtandshalsslinga till dina hörapparater. Via denna så sitter mikrofonen i halsslingan som via blåtand paras till din telefon. Här måste dina hörapparater ha en telespole för att fungera. Din telefon måste också ha blåtand. 

En telefon med hög volym och starka ringsignaler

Vad gäller hörselhjälpmedel telefon kan man också köpa en telefon som speciellt utvecklats för personer med en hörselnedsättning. Här är ringsignaler och volym starkare. Dessa kan dessutom justeras upp och ner via knappar på telefonen. Ofta är detta ett bra alternativ om man är intresserad av en robust lösning som är lätt att hantera.

På Eartech Hörselkliniker har vi ett brett sortiment och olika lösningar på temat hörselhjälpmedel telefon. Kontakta oss gärna för mer information och tips på lösningar som passar just dig. 

Publicerad

Åldersrelaterad hörselnedsättning

Ålder hörselnedsättning

En åldersrelaterad hörselnedsättning kan påverka hjärnans funktion. Hörseln är ett komplext sinne som förser oss med en medvetenhet om ljud i omgivningen och förmågan att kommunicera. Via örat så kan ljud uppfattas, men det man inte alltid tänker på är att hjärnan är central i förmågan att behandla tal och ljud. För att en person skall höra måste både öronen och hjärnan fungera. I ett inlägg på Harvard Health Blog diskuteras detta och nedan följer ett sammandrag. 

Kopplingen mellan åldersrelaterad hörselnedsättning och hjärnans funktion är inte fullt förstådd. De senaste åren har det forskats mycket på åldersrelaterade hörselnedsättningar och kognition. En teori är av typen “nerifrån och upp” och menar att en hörselnedsättning orsakar minskad “input” till hjärnan. Man hör helt enkelt inte allt vilket gör att mindre tolkning och ljudbehandling görs av hjärnan vilket minskar hjärnans aktivitet. Detta orsakar över tid en försämring av hjärnans funktion. En annan teori är att tidiga kognitiva nedsättningar kan påverka en persons förmåga att behandla och hantera tal och ljud. Detta är en mer “uppifrån och ner” ansats. Båda dessa teorier pekar på kopplingen mellan hörsel och kognitiv förmåga. Denna koppling indikerar också ett behov av att bli bättre på att testa och behandla hörselskador. 

Öronen och hjärnan hjälps åt för att uppfatta ljud

Hur mäts hörsel och vad är nedsatt hörsel?

Många definierar en lätt hörselnedsättning som att de svagaste ljud du uppfattar har en ljudnivå över 25 decibel (dB). Detta är egentligen en väldigt subjektiv nivå och många som inte når upp till definitionen lätt hörselnedsättning kan uppleva problem med hörseln. Ett hörseltest ger viktig information med de är inte perfekta. En svaghet är att konventionella hörseltester försöker kvantifiera komplexa processer. Ett exempel är att hörseltester innebär tester av hur man hör toner och ord men i verkliga livet innebär förmåga att höra meningar, språk, dialekter mm vilket naturligtvis är mer komplext. Att testa dessa förmågor skulle innebära betydligt mer omfattande undersökningar vilket inte alltid skulle vara praktiskt genomförbart. 

Bland forskare och kliniker som specialiserar sig på hörselnedsättningar diskuteras idag att definitionen “normal hörsel” används för enkelt när i själva verket individen kan ha tydliga hörselproblem. Det kanske är dags för nya definitioner för att bättre beskriva detta. Två engelska termer är “borderline hearing loss” eller “subclinical hearing loss”. Nedan används begreppet subklinisk hörselnedsättning för att beskriva detta. 

Ny forskning sätter fokus på behovet att förbättra diagnostik och vård av subklinisk hörselnedsättning

I en ny artikel i JAMA Otolaryngology diskuteras detta. I artikeln studeras 6451 personer som har genomgått både hörseltester och kognitiva tester. Undersökningen visade att flera som var 50 år eller äldre hade nedsatt kognitiv förmåga redan innan man nått upp till nivån lätt hörselnedsättning (subklinisk hörselnedsättning). Denna undersökning har fått mycket uppmärksamhet och fått många att börja fundera på nuvarande definitioner av vad en hörselnedsättning är. 

Vad innebär denna undersökning?

Studien visar inte att hörselnedsättning automatiskt leder till en kognitiv försämring. Dock finns det en koppling och viktigt är att testa din hörsel om du har problem med att höra. Exempel på situationer som kan vara problematiska är i sociala sammanhang, behov av att höja volymen på radio och TV eller be personer upprepa vad man just sagt. 

Det är viktigt att inte ignorera symptomen av en åldersrelaterad hörselnedsättning. Tveka inte att testa hur du hör men också få resultaten förklarade för dig. Detta gäller även om testet som du genomgått är “normalt”. Har du ändå problem med hörseln? Vad kan man göra åt det? Vilka alternativ finns och hur kan hjälpmedel användas för att du skall kunna höra bättre? Genom att idag hantera hur du hör så påverkar du även din kognitiva hälsa på sikt. 

Publicerad

Siemens hörapparater

siemens_horapparater

Siemens hörapparater heter sedan 2016 Signia. Siemens har över 140 års erfarenhet av tillverkning av hörselhjälpmedel. Redan 1878 så började Werner von Siemens utveckla olika apparater för att hjälpa människor med en hörselnedsättning. Detta var grunden till Siemens hörapparater och under alla år har företaget drivits från Tyskland. 

Numera ingår Siemens hörapparater i koncernen WS Audiology. Här ingår även Widex som är en av Danmarks ledande tillverkare av hörapparater. WS Audiology har en rad olika varumärken inom hörsel. Exempel är Signia, Siemens, Sivantos, Rexton, Audibene, Audio Service, HearUSA och Widex. Omsättningen för WS Audiology var 1,1 miljarder Euro 2018. 

Siemens/Signia hade redan 2007 laddbara hörapparater och detta är ett område man jobbat mycket med genom åren. Idag är ca 50% av de hörapparater man säljer inom premiumsegmentet laddbara. Siemens hörapparater var under många år ett av världens mest populära varumärken inom hörsel och detta har fortsatt med Signia. 

Den nya plattformen med hörapparater från Signia heter Xperience

Den nya plattformen med hörapparater hos Signia heter Xperience. Denna lanserades under hösten 2019 och har en rad olika modeller och varianter. De finns både som laddbara och med zink-luft batterier. De kan direkt strömma ljud från din mobiltelefon och läsplatta. Med Signia Xperience har man också inkluderat akustiska rörelsesensorer. Med dessa kan Signia Xperience hörapparaterna bättre förstå hur användarens rörelser påverkar hur ljud upplevs och kompensera för detta. Detta sker i realtid och utan att man märker det. Allt för att skapa en så bra ljudupplevelse som möjligt. 

Under utvecklingen av Signia Xperience har WS Audiology fokuserat mycket på upplevelse av ljud, ljudlokalisering, signal-brus förhållande, detektering av egen röst, bättre talförståelse och en minskad ansträngning när man lyssnar. Detta har resulterat att 90% av användarna, enligt uppgifter från Signia, rapporterar en naturlig ljudupplevelse i rörelse. 

Med Signia App kan du enkelt styra dina Signia Xperience hörapparater

Till Signia Xperience kan du ladda ner Signia App. Den kan laddas ner både på Google Play och på App Store. Med denna kan du själv kontrollera dina Xperience-hörapparater och även få fjärrsupport av din audionom. Med Signia App kan du styra enkla funktioner som volym och programval men även mer avancerade funktioner som ljudstreaming och uppkoppling mot andra tillbehör. Exempel på sådana tillbehör är StreamLine Mic och StreamLine TV. Du kan enkelt använda StreamLine Mic på möten och du kan också koppla ihop din TV med dina hörapparater via StreamLine TV. 

På Eartech Hörselkliniker har vi lång erfarenhet av både Siemens hörapparater och Signia. Du kan snabbt och enkelt boka tid hos någon av våra legitimerade audionomer för ett hörseltest. Sedan får du råd vilken hörapparat som passar just dig och din hörsel. 

Publicerad

Eartech öppnar hörselverkstad med drop-in

drop_in_service_horapparater

Nu öppnar Eartech Hörselkliniker en hörselverkstad i vår mottagning på Dalens sjukhus. Hos oss kan du måndag till fredag mellan 9-15 utan tidsbokning komma till oss med frågor om dina hörapparater eller om du behöver hjälp med dessa. Besök på vår hörselverkstad är kostnadsfria. 

På vår hörselverkstad på Dalens sjukhus har vi scanners för avgjutningar av öron

På vår hörselverkstad har vi egna tekniker med lång erfarenhet av reparationer och service av hörapparater. Du kan också snabbt få hjälp med frågor och rådgivning om vilka tillbehör och hjälpmedel som passar just dig. Vi har också specialpriser på batterier till hörapparater i vår butik. 

På vår hörselverkstad kan du utan att boka tid få hjälp med appar till dina hörapparater

Vår hörselverkstad är placerad tillsammans med vår hörselmottagning i entréplan på Dalens sjukhus. Adress: Åstorpsringen 6 i Enskededalen. T-bana: Blåsut eller Sandsborg. Det finns gott om parkeringsplatser utanför Dalens sjukhus. 

Du kan också ringa oss på 020-121226 eller via mail: info@eartech.se

Välkommen till Eartech Hörselverkstad på Dalens sjukhus!

Publicerad

Bluetooth LE Audio: Ny standard för Bluetooth

bluetooth_horapparater

I början av januari har en ny standard för Bluetooth presenterats. Denna standard kallas för Bluetooth LE Audio och innebär exempelvis möjligheter att dela musiken från din mobil till flera Bluetooth-enheter samtidigt. Den är också betydligt mer energieffektiv vilket öppnar upp möjligheten för spännande lösningar för hörapparater. 

Det var under den stora elektronikmässan, CES 2020 i Las Vegas, som Bluetooth Special Interest Group (SIG) presenterade den nya standarden Bluetooth LE Audio. Ordet LE Audio står för Low Energy Audio. 

Med Bluetooth LE Audio kan flera enheter kopplas upp mot samma sändare

Med Bluetooth LE Audio så förbättras prestandan vad gäller ljudkvalitet (även vid låg dataöverföring) i kombination med en låg energiförbrukning. Med funktionen Audio Sharing (ljuddelning) så kan flera användare koppla upp sig mot samma Bluetooth-enhet. Detta för att exempelvis lyssna på musik eller ett föredrag. 

En annan spännande funktion är Broadcast. Här kan en ljudkälla, via Bluetooth, sända till obegränsat antal enheter. Möjligheterna för hörselskadade att bättre kunna lyssna i skolan, offentliga platser, biografer mm kommer förbättras med denna teknik. Bluetooth LE Audio kommer också inkludera stöd för framtida hörapparater

Prognosen är att alla tillverkare av hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel kommer att utveckla produkter som baseras på Bluetooth LE Audio i framtiden.

Publicerad

Borttappade hörapparater

hitta_borttappad_horapparat

Ibland händer det att man glömmer var man lagt sin hörapparat eller att den kommer bort. Många moderna hörapparater har en funktion i den app man kan ladda ner som gör att du enkelt kan hitta den igen. Viktigt är dock att din hörapparater har batterier som inte har laddat ur. 

Med funktionen ”hitta borttappad hörapparat” kan förlorade hjälpmedel hittas

Nedan är en berättelse från en av Eartech Hörselklinikers hörapparatanvändare som tappade bort sin ena hörapparat. Den app som medföljer, Resound 3D Smart, användes för att hitta hörapparaten. 

”Jag trodde att jag förlorat den utanför hemmet och gjorde en förlustanmälan hos polisen. I går kom jag på att jag i alla fall skulle försöka att kolla upp funktionen ”Hitta min hörapparat”

Döm om min förvåning då indikationen var att den fanns i min omedelbara närhet! Med hjälp av appen i telefonen så hittade jag så apparaten liggande på äkta mattan under bordet i vardagsrummet, väl kamouflerad av mattans färgmönster, hur nu den kunnat hamna där! Detta innebär att jag inte längre är i behov av någon ersättningsapparat till glädje både för mig och försäkringsbolaget!

Jag vill med dessa rader skicka en tacksamhetens tanke till era smarta konstruktörer som utrustat oss användare med ett så förnämligt sökverktyg!”

Publicerad

Nyaste hörapparaterna

Varje år lanseras en mängd nya hörapparater. Vilka är då de nyaste hörapparaterna 2020? De ledande tillverkarnas nyaste hörapparater är Marvel (från Phonak), LiNX Quattro (från GN Resound), Opn S (från Oticon), Evoke (från Widex) och Xperience (från Signia). Trenden för 2020 är små laddbara hörapparater som successivt blir smartare och smartare. 

Två stycken Phonak Marvel som enkelt kan kopplas ihop med ett FM-system (Roger)

Under hösten 2019 så annonserade Phonak att man gjort över 1 miljon utprovningar enbart 10 månader efter lanseringen av Marvel. Phonak Marvel är en populär hörapparat som kan kopplas både till din iPhone eller Android telefon. Mycket bra ljud och bra laddbara hörapparater. Marvel har dessutom inbyggda mikrofoner som tar upp ditt tal när du ringer någon. Är du yrkesverksam kan dessutom FM-systemet Roger enkelt, via mjukvara, anslutas till dina Marvel. Även apparna till Marvel har blivit bättre och används av väldigt många av våra kunder. 

3 par GN Resound LiNX Quattro på laddning inför utprovning

En av de populäraste hörapparaten på marknaden är idag GN Resound LiNX Quattro. Laddbara hörapparater som kan kopplas både till din iPhone eller Android telefon. GN Resound var den första tillverkaren som utvecklade “Made for iPhone” hörapparater och Quattro är den fjärde generationen som är kompatibla med iPhone, iPad och iPod. GN Resound har också ett strategiskt samarbete med Google och under hösten 2019 så kom de första Quattro hörapparaterna som du kan koppla till din Android telefon. LiNX Quattro har en väldigt bra ljudåtergivning och dessutom kan man enkelt justera dem på distans. 

Oticon Opn S med laddstation

Opn S från danska Oticon är en utveckling av deras Opn-hörapparater. Här är fokus laddbara hörapparater. Oticon har även jobbat med sitt återkopplingssystem till dessa hörapparater och detta är väldigt effektivt. Många kunder som testat Opn S vittnar om att de har en väldigt bra talförståelse i bullriga miljöer. Vad gäller kraftigare hörselnedsättningar så har hörapparaten Xceed precis lanserats. Oticon har ett väldigt brett sortiment hörapparater och har också en avancerat forskningsprogram (Brain Hearing) som går ut på att få hörapparaterna att fungera så bra som möjligt för att hjälpa hjärnan att tolka förstärkta ljud. 

WIdex Evoke är den första hörapparaten med machine learning egenskaper

Danska Widex väntas lansera en ny produktfamilj i under första kvartalet 2020. Idag är Widex ledande hörapparat Evoke. Med Evoke får man en snygg hörapparat med lång batteritid. Widex har också utvecklat en rad appar som du kan koppla till dina Evoke hörapparater. Evoke är den första hörapparaten som innehåller machine learning. Med det menas att hörapparaterna lär sig i vilka lyssningsmiljöer du befinner dig i och anpassar sig efter det. Den kan exempelvis skilja på om du lyssnar på klassisk musik eller popmusik. Den anpassar sig på olika sätt om du är på ett möte eller om du är på en fest. 

Signia Xperience är den senaste plattformen från WS Audiology

Signias helt nya plattform, som lanserades i november 2019, heter Xperience. Även här är fokus laddbara hörapparater. Signia Xperience har tre laddbara alternativ 3X, 5X och 7X. Minnet i Xperience chippet är 7 gånger större än chippet i Signias tidigare plattform NX. Det är också 60% mindre vilket gör att hörapparaterna i Xperience serien är mindre än NX. Man har också hanterat situationen när personer byter ljudmiljöer väldigt bra med Xperience. Laddaren och batterierna i Xperience ger också 20% längre driftstid versus NX och numera har man enbart en app till Xperience (Signia App). Tidigare hade man 3 olika appar. Man kan också fjärrprogrammera hörapparater i Xperience serien via Signia App. 

Hos Eartech Hörselkliniker får du leverantörsoberoende rådgivning om vilken hörapparat och vilken tillverkare som passar dig bäst. Eartech arbetar med alla stora tillverkare på marknaden och får kontinuerligt utbildning på den absolut senaste tekniken. Ta första steget och testa din hörsel. Efter hörseltestet får du rådgivning av våra legitimerade audionomer hur du kan gå vidare för att höra bättre med de nyaste hörapparaterna 2020.

Publicerad

Vad innebär en hörselnedsättning?

vad_innebar_en_horselnedsattning

En vanlig fråga hos personer som kommer och testar sin hörsel för första gången är: vad innebär en hörselnedsättning? Man beräknar att cirka 1,5 miljoner svenskar har nedsatt hörsel. Vanliga symptom är att man upplever det svårt att höra när många talar samtidigt, att exempelvis ungdomar mumlar, att ens partner upplever att ljudet från TV eller radio är väldigt högt samt att man ofta får be den man talar med att upprepa vad som sagts. 

När man talar om hörselnedsättningar så skiljer man på lätt, måttlig och grav. Med en lätt hörselnedsättning menas att ljud måste förstärkas med 26-40 decibel (dB) för att man skall höra ljudet. En måttlig hörselnedsättning innebär att ljud måste förstärkas 41-55 dB och en grav hörselnedsättning innebär att ljud måste förstärkas 71-90 dB för att man skall höra dem. Här finns också en mellankategori, måttlig till grav hörselnedsättning, vilken innebär att ljud måste förstärkas 56-70 dB. Enligt världshälsoorganisationen, WHO, är definitionen på en hörselnedsättning att man måste förstärka ljud 25 decibel för att man skall höra dem. 

Att lyssna på musik länge med hörlurar kan ge nedsatt hörsel senare i livet

Varför får man då en hörselnedsättning? De vanligaste orsakerna är ålder, miljöfaktorer, arv och andra sjukdomar. Ju äldre vi blir desto sämre hör vi. Denna försämring sker ofta gradvis. I åldern 16-24 år beräknas cirka 4,3% ha nedsatt hörsel men i åldersintervallet 85 år och äldre är den siffran 56,5% (Hörselskadade i siffror, HRF, 2017). Man kan dessutom genom exponering av olika miljöfaktorer orsaka hörselskador. Har man exempelvis arbetat i väldigt bullrig miljö länge kan det påverka ens hörsel längre fram i livet. Detsamma gäller om man har fritidsintressen som att gå på konserter (utan hörselskydd) eller om man gillar skytte och jakt (även det utan hörselskydd). Vad gäller komponenten arv så får vissa familjer lättare hörselskador än andra. Vissa sjukdomar, och behandling av dem, kan dessutom resultera i en hörselnedsättning. Vad som orsakat hörselnedsättningen i det enskilda fallet är ofta en kombination av faktorerna ovan (ålder, miljöfaktorer, arv och andra sjukdomar). 

Idag finns det en mängd olika hörapparater som dessutom kan kopplas till din telefon

Första steget i en rehabilitering av en hörselnedsättning är att göra ett hörseltest på en hörselmottagning. Här testar en legitimerad audionom hur du hör på höger och vänster öra. Man testar din hörsel på olika frekvensområden. Resultatet av detta hörseltest sammanfattas i ett audiogram. I samband med hörseltestet diskuterar du och din audionom hur du hör i olika situationer. I vilka situationer hör du dåligt? Hur fungerar det hemma och på jobbet? Hur länge har du hört sämre? Piper eller susar det i öronen? Detta är exempel på några frågor som diskuteras under en hörselundersökning. Utifrån dina behov och resultatet av hörseltestet diskuteras vad man göra för att höra bättre. Här är huvudalternativet hörapparater. Här kan dessutom andra hörselhjälpmedel vara aktuella om behov finns. Den audionom du träffar kan vägleda dig vidare till en lösning som passar just dig. 

Vad innebär en hörselnedsättning? Det innebär att du hör sämre men det går att behandla med hörselhjälpmedel. Många väntar länge med att söka hjälp. Det finns ingen anledning att vänta utan sök hjälp redan idag. Här kan du vända dig till en hörcentral eller hörselmottagning där du bor. Finns inte det kan du ta upp detta med din vårdcentral eller husläkare för vidare remiss. 

Publicerad

Region Stockholms patientavgifter 2020

patientavgift_horsel_region_stockholm

Den 1/1 2020 kommer Region Stockholm att ta ut en patientavgift för besök hos legitimerade audionomer. Patientavgiften är 100 kr per besök. Avgifterna omfattas av högkostnadsskyddet. Patienter under 18 år och över 85 år är avgiftsbefriade. Liksom tidigare tas en avgift på 600 kr ut vid förskrivning av hörapparater. 

Patientavgiften för besök hos audionom räknas in i högkostnadsskyddet. Om man når upp till högkostnadsbeloppet, 1150 kr inom 12 månader, får man frikort. Det gäller ett år från det datum man gjorde sitt första registrerade vårdbesök. Eartech Hörselkliniker är anslutna till e-frikortstjänsten och kan direkt registrera dina besök digitalt. För fullständig information om patientavgifterna Region Stockholm kommer att ta ut 2020 kan man klicka här: Region Stockholms Patientavgifter 2020