Publicerad

Hörseltest audionom

horseltest_audionom

Om du eller någon anhörig börjar höra lite sämre kan det vara aktuellt med ett hörseltest hos en audionom. Hörseltest audionom – detta är starten till att förstå vilken hörselnedsättning du har har och även vad som behöver göras för att höra bättre. Detta kommer att förbättra både din hörsel men även din livskvalitet. 

Boka tid för ett hörseltest hos en legitimerad audionom om du misstänker att du har nedsatt hörsel. Den audionom du träffar testar din hörsel och dessa tester bildar underlag för diskussionen vilket behandlingsalternativ som är att föredra. Resultatet från hörseltestet ihop med din livssituation, kommunikationsbehov och övriga förutsättningar bildar basen för valet av vilket alternativ och lösning som är bäst för just dig. 

De vanligaste hörseltesterna för vuxna är tympanometri, otoskopi, audiometri och taluppfattningstest. 

Med tympanometri menas att man mäter hur väl trumhinnan rör sig. Här kontrolleras trumhinnan och rörligheten hos hörselbenen. Genom tympanometri kan en perforerad trumhinna upptäckas men även exempelvis vätska i mellanörat kan identifieras. 

Med otoskopi menas en enkel visuell undersökning av hörselgången med hjälp av ett otoskop. Genom otoskopi kan exempelvis vaxproppar upptäckas. 

Med audiometri menas test av luftledning och benledning. Detta görs i en tyst miljö. Med ett luftledningstest får du lyssna på rena toner, via hörlurar, med olika styrkor och frekvenser. Detta för att testa din hörsel. Genom benledning mäter man känsligheten i innerörat med hjälpa av en vibrator. Resultaten av audiometrin ritas in i ett diagram som kallas för ett audiogram. När man talar om resultat hos hörseltest audionom så är ofta audiogrammet det man utgår ifrån. 

Ett audiogram ger en bild över hur du hör på olika frekvenser

Med taluppfattningstest menas test av din förmåga att uppfatta ord och meningar. Här får man exempelvis en uppfattning om i vilken utsträckning bakgrundsbuller påverkar din förmåga att höra. Det ger din audionom viktig information inför valet av behandlingsalternativ för just dig. 

Hos Eartech har vi många erfarna legitimerade audionomer som är specialiserade på hörsel, hörseltester och hörselhjälpmedel. Om du misstänker att du eller en anhörig börjar höra sämre så kontakta oss för ett kostnadsfritt hörseltest hos en audionom.

Publicerad

Hörselskydd att sova med

hörselskydd_att_sova_med

En av de vanligaste produkterna hos oss är hörselskydd att sova med. Vi på Eartech Hörselkliniker har ett brett sortiment av både formgjutna öronproppar för sömn men även varianter som kan användas utan att man gör avgjutningar. 

Att minska ljudnivån i sovrummet och på så vis förbättra sömnen är något som efterfrågas av många idag. Det kan vara så att man har en partner som snarkar, grannar som väsnas eller störs av trafikbuller. Allt detta kan leda till ryckig sömn och svårigheter att sova. 

Det är vanligare att män snarkar än kvinnor. Det är också vanligare att man snarkar ju äldre man blir. Snarkningar beror på att mjukdelar i gommen slappnar av och säckar ihop mot varandra och när luft passerar så skapas en vibration. Det är detta som skapar själva ljudet när man snarkar. Om man också observerar andningsuppehåll under sömnen är det viktigt att utredas för sömnapné. Kontakta din husläkare eller vårdcentral för mer information och hjälp. 

Genom att använda sovproppar så kan du få ett hörselskydd att sova med. När man talar om sovproppar så är det viktigt att veta om att det blir aldrig helt tyst. Alla hörselskydd för sömn och sovproppar dämpar ljud. De tar inte bort ljuden helt och hållet. Det är också viktigt ur ett säkerhetsperspektiv att man exempelvis hör brandlarm och andra akuta ljud. 

gjutna_sovproppar
Formgjutna hörselskydd för sömn tillverkas utifrån avgjutningar av dina öron

Formgjutna sovproppar är det bästa alternativet. Utifrån avgjutningar av dina hörselgångar så tillverkas dina öronproppar för sömn. I själva tillverkningen så använder man 3D-skrivare för att passformen skall vara helt perfekt. Den största fördelen med formgjutna hörselskydd är bekvämligheten som är oöverträffad eftersom man utgår från hur dina öron ser ut. 

köpa_sovproppar_internet
Eartech har flera sovproppar som du kan köpa på internet

På Eartech har vi stor vana med att arbeta med hörselskydd att sova med. Vi har även ett par bra alternativ som inte kräver avtryck av dina hörselgångar som du kan köpa direkt på nätet hos oss. Olika typer av sovproppar hittar du i vår webbshop. 

Publicerad

Bullernivåer

bullernivåer_WHO

Buller är ett växande problem i samhället. Den moderna människan utsätts för buller både på dagar och nätter. Exempelvis kan höga bullernivåer leda till hälsoproblem för den som utsätts för detta. För att bättre hantera detta problem har världshälsoorganisationen WHO upprättat nya riktlinjer för trafikbuller, ljud från vindturbiner och fritidsbuller. Detta är tänkt som riktlinjer vad gäller bullernivåer inom Europa men rekommendationerna är giltiga även för andra länder. 

I denna rapport sätter WHO (World Health Organization) upp riktlinjer för några områden som ut ett bullerperspektiv är problematiska. Det gäller buller från trafik, från vindkraftverk och buller som man utsätts för på sin fritid typ lyssna på musik (leisure noise). Man trycker på från WHO att exponering för buller är ett stort hot mot folkhälsan och menar att lagstiftare behöver vara mer aktiva för att minska bullret i samhället. Nedan följer några allmänna riktlinjer och resultaten i sin helhet kan läsas här under Environmental Noise Guidelines for the European Region (2018)

Buller från trafik och gatuliv stör många boende och påverkar hälsan negativt

Vägtrafikbuller. Här menar WHO att exponeringen bör ligga under 53 decibel (dB) och nattexponeringen under 45 dB. 

Tågtrafikbuller. Här menar WHO att exponeringen bör ligga under 54 dB och nattexponeringen under 44 dB. 

Flygtrafikbuller. Här menar WHO att exponeringen bör ligga under 45 dB och nattexponeringen under 40 dB. 

Buller från vindkraftverk. Här menar WHO att exponeringen bör ligga under 45 dB.

Fritidsbuller. Här menar WHO att man bör ligga under 70 dB när man kombinerar alla ljudkällor en individ exponeras för under en dag. 

Sovproppar kan minska nattexponeringen för buller

Att exponeras för höga ljud och buller under dygnet kan leda till hälsokonsekvenser. Inte minst gäller detta nattexponering. Att bo i en storstad innebär exempelvis att man utsätts för höga ljud även när man sover. Att minska detta med sovproppar kan vara ett bra alternativ om man bor så att trafikbuller eller ljud från tåg/flyg stör. På så vis reduceras bullernivåerna och sömnen förbättras. Kontakta oss gärna för mer information om bullernivåer och tips och råd om hur dessa kan minskas.


Publicerad

Hörapparat app

horapparat_app

När man talar om hörapparat app så menas vanligtvis den applikation som tillverkaren av dina hörapparater utvecklat för att du skall kunna styra vissa funktioner i dina hjälpmedel. Med din app så kan du exempelvis höja och sänka volymen, byta program men också ändra på olika inställningar för att förbättra ljudet i vissa lyssningsmiljöer.

Det finns idag 6 stycken stora tillverkare av hörapparater och alla dessa utvecklar också applikationer till sina produkter. De stora tillverkarna är: Phonak, Oticon, GN Resound, Sivantos, Widex och Starkey. Nedan följer en genomgång av de vanligaste apparna till de olika märkenas hörapparater.

Phonak hörapparat app. Till Phonaks senaste plattform, Marvel, har man ett antal olika appar som är kompatibla med Marvelhörapparater. Exempel är Phonak Remote App, myPhonak app och myCall-to-Text app. De olika apparna har olika egenskaper och du kan på Phonaks hemsida läsa mer om vilken som passar dig och hur du laddar ner dem.

App till Phonak hörapparater på Marvelplattformen

Oticon hörapparat app. Den senaste appen som vi använder mycket är Oticon ON app. Med Oticon ON app så kan du enkelt justera volymen, byta lyssningsprogram och kolla batterinivån. Med Oticon ON app så kan du även streama ljud från din TV, hitta dina hörapparater, följa hur du använder dina hörapparater och få hjälp med din tinnitus via Tinnitus SoundSupport. Du kan ladda ner Oticon ON app på både Apples App Store och Google Play.

Oticon ON App ihop med ett par OPN hörapparater

GN Resound hörapparat app. Den senaste modellen är Resound Smart 3D App. Denna är kompatibel till LiNX 3D, LiNX Quattro och Enzo 3D. Äldre GN Resound hörapparater använder Resound Smart App. På Eartech Hörselkliniker har vi haft många patienter som använt både Smart App och Smart 3D App. Båda är väldigt lätta att använda och intuitiva. Man kan byta program, ändra volym, göra egna inställningar i lyssningsprogrammen.

Sivantos hörapparat app. Hörapparater från Sivantos säljs även under varumärkena Signia och Siemens. Det finns en bred flora av appar till Sivantos/Signia/Siemens och några vanliga är myHearing App, myControl App, touchControl App och easyTek App. Med myHearing App så möjliggörs fjärrinställningar via Signia TeleCare och via myControl App så kan du styra funktioner i dina hörapparater. Dessa appar är kompatibla med Android (Google) och iOS (Apple) mobiltelefoner.

Telemedicin och fjärrinställningar kan göras med myHearing App

Widex hörapparat app. Två vanliga hörapparatmodeller är Beyond och Evoke. Till båda dessa familjer har Widex utvecklat appar. Exempelvis kan du med Evoke-appen testa olika ljudprofiler via SoundSense Learn. Den ger dig som användare kontroll över hur ljudet låter. Evoke hörapparater har även, ihop med appen, funktionen att de lär sig hur du vill höra.

Med Widex Evoke-appen så kan du testa olika ljudprofiler

Starkey hörapparat app. Den senaste plattformen hörapparater från Starkey heter Livio och Livio AI. Appen som passar dessa heter Thrive Hearing App. Du kan via Thrive svara på samtal, göra justeringar på distans och även följa olika hälsoparametrar.

Starkey Thrive Hearing App möjliggör uppföljning av din hörselhälsa

Vi Eartech Hörselkliniker har ett brett sortiment med hörapparater och appar till dessa. Idag är det mer eller mindre standard att man kan ändra på saker själv via sin mobil och även kontakta sin audionom på distans. Detta gäller oavsett vilket märke på hörapparaten som du väljer. Vad gäller appar till hörapparater så är utvecklingen snabb och vi ser fram emot en spännande framtid där du som användare blir mer och mer delaktig i hur du hör.

Publicerad

Swedish Game Fair 2019

swedish_game_fair_2019

Den 24-26 maj var Eartech Hörselkliniker representerade på jaktmässan Swedish Game Fair på Tullgarns slott. I vår monter på Swedish Game Fair 2019 så visade vi Soundscope pro-tect iHunt och gjorde även avgjutningar för dessa. Montern var välbesökt och vi hade ett par riktigt bra och trevliga dagar.

Vår audionom Frida gör avgjutningar för Soundscope i vår monter

De formgjutna jakthörselskydden Soundscope har idag ett stort antal jägare som använder dem i Sverige och Skandinavien. Bekvämlighet, bibehållen riktningshörsel, mindre vindbrus och trådlös kommunikation till jaktradion är vanliga argument som gör att dessa gjutna öronproppar är så populära bland jägare. Dessutom får man upp till 30 dB förstärkning vilket gör att man även hör bättre med dem. Man gör avgjutningar av öronen vilket gör att passformen blir optimal när man använder Soundscope.

Vädret var bra under fredagen och lördagen men lite otur med vädret på söndagen med störtskurar…Totalt sett var det en bra mässa med många roliga möten!

Vi ser fram emot Swedish Game Fair 2020!


Publicerad

Rikskonferensen för audionomer 2019

audionomdagarna_2019

Den 14-16/5 gick rikskonferensen för audionomer 2019 av stapeln i Tylösand. Många deltagare från hela Sverige, bra föreläsare, intressanta ämnen och spännande produktnyheter bland utställande företag. Stora trender bland tillverkarna av hörapparater är laddbara batterier och inställningar på distans av hörapparater. 

Rikskonferensen för audionomer 2019. Föreläsningar och utställare
Jim_bellås_gn_resound
Jim Bellås på GN Resound visar upp LiNX Quattro

GN Resound passade på att fira 150 år som företag och hade en välbesökt monter. Den stora produkten som visades var LiNX Quattro som kan fås med inbyggda batterier och möjlighet, via en assistfunktion, att göra fjärrinställningar. GN Resound har även ett brett tillbehörspaket med TV-adapter, teleclip och multimikrofon som enkelt kan kopplas till hörapparaterna och användas på möten och i svåra lyssningssituationer. Man har också inlett ett partnerskap med Google vilket innebär forskning och utveckling kring att göra GN Resounds hörapparater kompatibla med olika enheter med Android-operativsystem. 

laddbara_horapparater_unitron
Laddbara hörapparater från Unitron

Kompatibilitet med både iPhone och Androidenheter var något som både Phonak och Unitron presenterade (båda är företag i Sonovakoncernen). Phonaks Marvel kan idag utan tillbehör kopplas till mobiltelefoner med Android. Marvel kommer under hösten även lanseras med inbyggda mottagare för FM-system. Phonak visade även Roger-systemet på utställningen. Även Unitron presenterade laddbara hörapparater med möjligheter till trådlös koppling till Androidenheter. 

dement_rikskonferensen_2019
Demant visade hörapparater från Oticon och mätutrustning

Oticon och Demant hade en stor monter där man bland annat presenterade olika tympanometrar, audiometrar, hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel. Den stora hörapparatfamiljen är idag Opn S som även denna är laddbar. Oticon har omfattande forskning kring hur hjärnan uppfattar ljud och försöker förstå hur produkter skall fungera för att hjärnan skall uppfatta ljud optimalt. Oticon Opn S har även ett nytt spännande återkopplingselimineringssystem vilket möjliggör anpassningar på kraftigare hörselnedsättningar.

Sivantos och Widex har nyligen gått ihop men på rikskonferensen hade man två montrar. Sivantos fokuserade på sin designapparat Signia Styletto som även den är laddbar. Widex visade Evoke och en ny typ av snabbladdande batterier. Både Sivantos och Widex har flera projekt gående inom telemedicin och inställningar av hörapparater på distans. 

rikskonferens_2019_audionom
Bra föreläsningar och intressanta ämnen på rikskonferensen för audionomer 2019

Även föreläsningarna var intressanta och speciellt bra var att kopplingen till demens och även hanteringen inom vården av detta togs upp. Ett annat spännande område som togs upp var eHälsa och möjligheten att ersätta besök på hörselmottagningen med besök via videosamtal och internet. 

Även middagen var mycket trevlig och årets hedersgaffel 2019 delades ut av Svenska Audionomföreningen (SvAF). Tack för ett mycket trevligt arrangemang och vi på Eartech Hörselkliniker ser fram emot 2020! 


Publicerad

Eartech Hörselklinik Odenplan

eartech_hörselklinik_odenplan

Välkommen till till Eartech Hörselklinik Odenplan. Den 10/5 öppnar Eartech Hörselkliniker verksamheten på Läkarhuset Odenplan. Adressen är Odengatan 69. Vi sitter på plan 6 och kommer att ha fyra audionomrum och ett separat mätrum. Lokalerna är rymliga, ljusa och handikappanpassade. Det går hissar upp till mottagningen från entrén i bottenplan.

eartech_sll
Eartech Hörselklinik Odenplan är auktoriserade av Stockholms Läns Landsting (SLL)

Mottagningen är auktoriserad av Stockholms Läns Landsting vilket innebär att du får del av landstingets subventioner och regelverk vad gäller hörapparater och hörselhjälpmedel. Du har också möjlighet att prova ut formgjutna hörselskydd och arbetstekniska hjälpmedel.

Läkarhuset Odenplan är känt för att ha många olika specialistmottagningar i huset och har byggts utifrån ritningar av arkitekterna Sten Lindegren och Stig Ancker. Varje dag kommer en stor mängd stockholmare dit för vård och olika behandlingar. Huset ligger i kvarteret Spelbomskan och färdigställdes 1964.

Det går ett stort antal bussar till Odenplan och det finns även ett parkeringsgarage i fastigheten där man kan parkera. Vidare stannar tunnelbanan och pendeltågen vid Odenplan.

Välkommen till Eartech Hörselklinik Odenplan! Du kan boka tid genom att ringa 020-121226 eller maila oss på info@eartech.se

Du kan också boka tid direkt på vår hemsida genom att trycka här


Publicerad

Jaktmässor i maj

jaktmassor_soundscope

Under maj månad kommer vi på Eartech Hörselkliniker vara med på både Swedish Game Fair i Tullgarn och Elmia Game Fair i Jönköping. Under dessa jaktmässor kommer vi att ha specialerbjudanden på formgjutna hörselskydd för jakt (Soundscope) och även kunna göra avgjutningar för dessa i vår monter. Vi kommer också att ha försäljning av olika tillbehör till Soundscope pro-tect iHunt.

Den 24-26 maj 2019 går Swedish Game Fair av stapeln på Tullgarns Slott. På mässan kommer vi presentera Soundscope pro-tect iHunt för jakt och även ha legitimerade audionomer i vår monter. Vi kommer ha mässpriser och även sälja olika tillbehör till Soundscope.

formgjutna_horselskydd_jakt
Soundscope pro-tect iHunt är formgjutna hörselskydd för jakt

Vi kommer också mellan 30/5 och 1/6 vara med på Elmia Game Fair i Jönköping. Även här kommer vi ha mässerbjudanden på Soundscope pro-tect iHunt och erbjuda möjligheten att göra avgjutningar i montern. Mässan är på Elmia som ligger i Jönköping.

avgjutningar_soundscope
Utifrån avgjutningar av dina öron tillverkas Soundscope pro-tect iHunt

Jakt och hörsel är ett av våra specialområden på Eartech. Vi har arbetat länge med formgjutna hörselskydd för jägare och kommer under dessa mässor ha väldigt kompetent personal på plats för frågor och information.

Välkommen till vår monter på Swedish Game Fair och Elmia Game Fair i maj!


Publicerad

Hörapparater i Solna

horapparater_solna

I vårsolen hos PRO Bergshamra-Ulriksdal föreläste vi på Eartech Hörselkliniker 27/3 om hörsel i allmänhet och hur det fungerar att prova hörapparater i Solna i synnerhet. Mycket trevlig tillställning med många frågor och funderingar kring hur utvecklingen av hörapparater varit genom åren och trender på marknaden 2019.

Utvecklingen av hörapparater: Hörselhjälpmedel Igår, Idag och Imorgon

I Sverige beräknas ungefär 1,5 miljoner människor höra dåligt och runt 15% av befolkningen lider av tinnitus. Många väntar länge med att söka hjälp. Skälen till att människor väntar varierar. En del uppfattar att besvären inte är på den nivån att man faktiskt behöver hjälp. Andra har negativa (ofta förutfattade) meningar om hur hörapparater fungerar (och även inte fungerar…).

Välbesökt föreläsning hos PRO Bergshamra-Ulrikdsdal

Under föreläsningen diskuterade vi hur utvecklingen av hörapparater sett ut och hur det fungerar att skaffa hörapparater idag. Hur gör man exempelvis om man vill ha hörapparater i Solna? På föreläsningen gick vi igenom reglerna för att få hörapparat inom Stockholms läns landsting och systemen som reglerar detta. En viktig slutsats är att man kan välja hörselmottagning och även byta mottagning om man så önskar. Viktigt är att hitta en audionom och en klinik som man trivs med. Utprovningen av hörapparater och hörselhjälpmedel är ett samspel mellan audionomen och dig som patient.

Hörselnedsättning i de höga frekvenserna gör det svårare att höra fåglar

Ett audiogram är basen för att avgöra om man hör dåligt och vanligt är att man har en hörselnedsättning i det högre frekvensregistret. Detta kan göra det svårare att höra fåglar och syrsor. Lämpligt nog var det en fågelbur i föreläsningssalen. Ibland kan det vara problem att höra bland annat fåglar men vanligt är också att man hör dåligt när många talar samtidigt.

Hörselföreläsning hos PRO Bergshamra-Ulriksdal

Tack så mycket för en trevlig eftermiddag och många bra diskussioner om hörsel, hörapparater och hur man får hörapparater i Solna. Hjärtligt tack till PRO Bergshamra-Ulriksdal för att ni anordnade detta!

Publicerad

Legitimerade audionomer till Stockholm

legitimerad_audionom_stockholm

Eartech Hörselkliniker växer och söker nu fler legitimerade audionomer till våra hörselkliniker i Stockholms län. Vi har idag mottagningar i Bromma, i Sollentuna, i Enskede och på Lidingö. Eartech Hörselkliniker är leverantörsoberoende och arbetar med alla stora tillverkare av hörapparater på marknaden.

Alla våra mottagningar är auktoriserade av Stockholms läns landsting. Det innebär att du som kund får del av SLL’s subventioner och regelverk kring olika typer av hörselhjälpmedel. På Eartech arbetar vi dessutom mycket med arbetstekniska hjälpmedel och olika typer av formgjutna hörselskydd. Vi har lång erfarenhet av hörselvård och hörapparater.

Mer information om tjänsten hittar du här: audionom Eartech Stockholm

Vi rekryterar löpande så om du är intresserad kontakta oss. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Kontaktpersoner:

Klas Johansson. Telefon: 070-4411070. Mail: kj@eartech.se

Heléne Ljung. Telefon: 070-7220415. Mail: hl@eartech.se

Välkommen med din ansökan till oss på Eartech!

Publicerad

Rekryteringsmässa på audionomprogrammet Karolinska Institutet

audionomprogrammet_karolinska

Den 14/3 var Eartech Hörselkliniker med på rekryteringsmässa på audionomprogrammet Karolinska Institutet. Det var ett mycket trevligt evenemang med medverkande företag från främst den privata hörselvården i Stockholm. Exempel på företag som var med: Audionomkliniken Serafen, Hörab, Audika, AB Hearing, Transistor, Phonak, Hörselexperten och Eartech Hörselkliniker. Medverkade gjorde även Landstinget Dalarna och Landstinget Gävleborg.

Eartech var representerade av Klas Johansson, Lotta Hannu och Veronica Ljungström. Både Lotta och Veronica har sin audionomexamen från KI. Vi talade om hur det är att arbeta på Eartech, hur dagarna ser ut och lite om hur vi ser på framtiden. Mycket bra frågor om vår verksamhet, karriärmöjligheter och hur möjligheter till jobb hos oss.

På bilden ovan ser ni Lotta och Veronica framför KI’s interaktiva monitor via vilken kunde skapa egna bilder som visades på skärmar på campus.

Jättetack till arrangörerna på audionomprogrammet Karolinska Institutet, alla studenter och våra kollegor för en trevlig kväll!


Publicerad

Börja använda hörapparat

Borja_anvanda_horapparat


När man börjar använda hörapparater kan det ta lite tid att vänja sig med att höra olika ljud igen. Ofta kommer hörselnedsättningen gradvis över tid och det kan gå flera år innan man söker hjälp hos en audionom. Det finns ljud som du inte hört eller som du inte hört klart på flera år. När du väl börjar höra dessa ljud kan det ibland hjärnan behöva tid att anpassa sig till att höra ljuden klart igen. För att underlätta anpassningen har vi sammanställt några tips för dig som skall börja använda hörapparat.

Det finns ljud som du inte hört eller som du inte hört klart på flera år. När du väl börjar höra dessa ljud kan det ibland hjärnan behöva tid att anpassa sig till att höra ljuden klart igen. För att underlätta anpassningen har vi sammanställt några tips för dig som skall börja använda hörapparat.

  1. Ge dig själv tid. Att börja med hörapparater är inte som att börja med glasögon. Med glasögon ser man bättre direkt. Den effekten får man inte alltid med hörapparater. Här behöver man tid för att anpassa hörselcentrum i hjärnan till att höra de ljud man tidigare inte hört. Vissa personer behöver dagar, veckor och ibland månader på sig. Ge inte upp om det inte fungerar perfekt direkt!
  2. Börja enkelt. Sitt själv hemma i en tyst miljö och börja höra ljud i din omgivning. Vissa ljud kommer kanske verka lite konstiga men det är naturligt. Klockor som tickar? Fläkten i datorn? Även dessa ljud kommer att förstärkas så var beredd på det. Börja med att använda dina nya hörapparater några timmar per dag. Ta av dem om det blir för jobbigt men försök att använda dem lite längre under nästa dag.
  3. Läs högt och lyssna på din egen röst. När man hör sämre är det inte ovanligt att man höjer rösten. Träna på att lyssna på din egen röst genom att läsa högt och uttala ord. Det hjälper dig också att avgöra vilket tonläge du bör ligga på och hur högt du bör tala med andra.
  4. Ta hjälp av familj och vänner. Dina nära och kära bör inkluderas i utprovningen av dina hörapparater. Att börja använda hörapparat innebär också att exempelvis din partner kommer behöva anpassa röstläge och kommunikationsstrategier för att underlätta hörande. Ha också en kontinuerlig dialog med din omgivning och ta hjälp och stöd av dem i denna process.
  5. För dagbok. Skriv gärna ner hur det går och hur det fungerar. Fungerar det bättre denna vecka om man jämför med tidigare vecka? Hur upplever din omgivning att du hör? Hur ofta får du fråga om numera? Det ger också väldigt bra information till din audionom när du besöker din hörselmottagning nästa gång.
  6. Ha realistiska mål. En hörapparat är ett hjälpmedel. Ett hjälpmedel hjälper dig men den hörselnedsättning du har är permanent. Att få det att fungera bättre än tidigare är en stor vinst och det förbättrar både din hälsa och livskvalitet. Se till att fira dessa framgångar!
  7. Ha tålamod. Det kanske viktigaste tipset. Det tar tid men det är värt det på sikt.

Vi på Eartech Hörselkliniker har lång erfarenhet av att hjälpa människor med nedsatt hörsel att börja använda hörapparat. Våra audionomer har tillgång till den absolut senaste tekniken från världens ledande tillverkare och får kontinuerligt utbildning på marknadens bästa hörapparater. Ta första steget till ett bättre hörande och boka ett kostnadsfritt hörseltest hos oss!