Publicerad

Bluetooth LE Audio: Ny standard för Bluetooth

bluetooth_horapparater

I början av januari har en ny standard för Bluetooth presenterats. Denna standard kallas för Bluetooth LE Audio och innebär exempelvis möjligheter att dela musiken från din mobil till flera Bluetooth-enheter samtidigt. Den är också betydligt mer energieffektiv vilket öppnar upp möjligheten för spännande lösningar för hörapparater. 

Det var under den stora elektronikmässan, CES 2020 i Las Vegas, som Bluetooth Special Interest Group (SIG) presenterade den nya standarden Bluetooth LE Audio. Ordet LE Audio står för Low Energy Audio. 

Med Bluetooth LE Audio kan flera enheter kopplas upp mot samma sändare

Med Bluetooth LE Audio så förbättras prestandan vad gäller ljudkvalitet (även vid låg dataöverföring) i kombination med en låg energiförbrukning. Med funktionen Audio Sharing (ljuddelning) så kan flera användare koppla upp sig mot samma Bluetooth-enhet. Detta för att exempelvis lyssna på musik eller ett föredrag. 

En annan spännande funktion är Broadcast. Här kan en ljudkälla, via Bluetooth, sända till obegränsat antal enheter. Möjligheterna för hörselskadade att bättre kunna lyssna i skolan, offentliga platser, biografer mm kommer förbättras med denna teknik. Bluetooth LE Audio kommer också inkludera stöd för framtida hörapparater

Prognosen är att alla tillverkare av hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel kommer att utveckla produkter som baseras på Bluetooth LE Audio i framtiden.

Publicerad

Borttappade hörapparater

hitta_borttappad_horapparat

Ibland händer det att man glömmer var man lagt sin hörapparat eller att den kommer bort. Många moderna hörapparater har en funktion i den app man kan ladda ner som gör att du enkelt kan hitta den igen. Viktigt är dock att din hörapparater har batterier som inte har laddat ur. 

Med funktionen ”hitta borttappad hörapparat” kan förlorade hjälpmedel hittas

Nedan är en berättelse från en av Eartech Hörselklinikers hörapparatanvändare som tappade bort sin ena hörapparat. Den app som medföljer, Resound 3D Smart, användes för att hitta hörapparaten. 

”Jag trodde att jag förlorat den utanför hemmet och gjorde en förlustanmälan hos polisen. I går kom jag på att jag i alla fall skulle försöka att kolla upp funktionen ”Hitta min hörapparat”

Döm om min förvåning då indikationen var att den fanns i min omedelbara närhet! Med hjälp av appen i telefonen så hittade jag så apparaten liggande på äkta mattan under bordet i vardagsrummet, väl kamouflerad av mattans färgmönster, hur nu den kunnat hamna där! Detta innebär att jag inte längre är i behov av någon ersättningsapparat till glädje både för mig och försäkringsbolaget!

Jag vill med dessa rader skicka en tacksamhetens tanke till era smarta konstruktörer som utrustat oss användare med ett så förnämligt sökverktyg!”

Publicerad

Nyaste hörapparaterna

Varje år lanseras en mängd nya hörapparater. Vilka är då de nyaste hörapparaterna 2020? De ledande tillverkarnas nyaste hörapparater är Marvel (från Phonak), LiNX Quattro (från GN Resound), Opn S (från Oticon), Evoke (från Widex) och Xperience (från Signia). Trenden för 2020 är små laddbara hörapparater som successivt blir smartare och smartare. 

Två stycken Phonak Marvel som enkelt kan kopplas ihop med ett FM-system (Roger)

Under hösten 2019 så annonserade Phonak att man gjort över 1 miljon utprovningar enbart 10 månader efter lanseringen av Marvel. Phonak Marvel är en populär hörapparat som kan kopplas både till din iPhone eller Android telefon. Mycket bra ljud och bra laddbara hörapparater. Marvel har dessutom inbyggda mikrofoner som tar upp ditt tal när du ringer någon. Är du yrkesverksam kan dessutom FM-systemet Roger enkelt, via mjukvara, anslutas till dina Marvel. Även apparna till Marvel har blivit bättre och används av väldigt många av våra kunder. 

3 par GN Resound LiNX Quattro på laddning inför utprovning

En av de populäraste hörapparaten på marknaden är idag GN Resound LiNX Quattro. Laddbara hörapparater som kan kopplas både till din iPhone eller Android telefon. GN Resound var den första tillverkaren som utvecklade “Made for iPhone” hörapparater och Quattro är den fjärde generationen som är kompatibla med iPhone, iPad och iPod. GN Resound har också ett strategiskt samarbete med Google och under hösten 2019 så kom de första Quattro hörapparaterna som du kan koppla till din Android telefon. LiNX Quattro har en väldigt bra ljudåtergivning och dessutom kan man enkelt justera dem på distans. 

Oticon Opn S med laddstation

Opn S från danska Oticon är en utveckling av deras Opn-hörapparater. Här är fokus laddbara hörapparater. Oticon har även jobbat med sitt återkopplingssystem till dessa hörapparater och detta är väldigt effektivt. Många kunder som testat Opn S vittnar om att de har en väldigt bra talförståelse i bullriga miljöer. Vad gäller kraftigare hörselnedsättningar så har hörapparaten Xceed precis lanserats. Oticon har ett väldigt brett sortiment hörapparater och har också en avancerat forskningsprogram (Brain Hearing) som går ut på att få hörapparaterna att fungera så bra som möjligt för att hjälpa hjärnan att tolka förstärkta ljud. 

WIdex Evoke är den första hörapparaten med machine learning egenskaper

Danska Widex väntas lansera en ny produktfamilj i under första kvartalet 2020. Idag är Widex ledande hörapparat Evoke. Med Evoke får man en snygg hörapparat med lång batteritid. Widex har också utvecklat en rad appar som du kan koppla till dina Evoke hörapparater. Evoke är den första hörapparaten som innehåller machine learning. Med det menas att hörapparaterna lär sig i vilka lyssningsmiljöer du befinner dig i och anpassar sig efter det. Den kan exempelvis skilja på om du lyssnar på klassisk musik eller popmusik. Den anpassar sig på olika sätt om du är på ett möte eller om du är på en fest. 

Signia Xperience är den senaste plattformen från WS Audiology

Signias helt nya plattform, som lanserades i november 2019, heter Xperience. Även här är fokus laddbara hörapparater. Signia Xperience har tre laddbara alternativ 3X, 5X och 7X. Minnet i Xperience chippet är 7 gånger större än chippet i Signias tidigare plattform NX. Det är också 60% mindre vilket gör att hörapparaterna i Xperience serien är mindre än NX. Man har också hanterat situationen när personer byter ljudmiljöer väldigt bra med Xperience. Laddaren och batterierna i Xperience ger också 20% längre driftstid versus NX och numera har man enbart en app till Xperience (Signia App). Tidigare hade man 3 olika appar. Man kan också fjärrprogrammera hörapparater i Xperience serien via Signia App. 

Hos Eartech Hörselkliniker får du leverantörsoberoende rådgivning om vilken hörapparat och vilken tillverkare som passar dig bäst. Eartech arbetar med alla stora tillverkare på marknaden och får kontinuerligt utbildning på den absolut senaste tekniken. Ta första steget och testa din hörsel. Efter hörseltestet får du rådgivning av våra legitimerade audionomer hur du kan gå vidare för att höra bättre med de nyaste hörapparaterna 2020.

Publicerad

Vad innebär en hörselnedsättning?

vad_innebar_en_horselnedsattning

En vanlig fråga hos personer som kommer och testar sin hörsel för första gången är: vad innebär en hörselnedsättning? Man beräknar att cirka 1,5 miljoner svenskar har nedsatt hörsel. Vanliga symptom är att man upplever det svårt att höra när många talar samtidigt, att exempelvis ungdomar mumlar, att ens partner upplever att ljudet från TV eller radio är väldigt högt samt att man ofta får be den man talar med att upprepa vad som sagts. 

När man talar om hörselnedsättningar så skiljer man på lätt, måttlig och grav. Med en lätt hörselnedsättning menas att ljud måste förstärkas med 26-40 decibel (dB) för att man skall höra ljudet. En måttlig hörselnedsättning innebär att ljud måste förstärkas 41-55 dB och en grav hörselnedsättning innebär att ljud måste förstärkas 71-90 dB för att man skall höra dem. Här finns också en mellankategori, måttlig till grav hörselnedsättning, vilken innebär att ljud måste förstärkas 56-70 dB. Enligt världshälsoorganisationen, WHO, är definitionen på en hörselnedsättning att man måste förstärka ljud 25 decibel för att man skall höra dem. 

Att lyssna på musik länge med hörlurar kan ge nedsatt hörsel senare i livet

Varför får man då en hörselnedsättning? De vanligaste orsakerna är ålder, miljöfaktorer, arv och andra sjukdomar. Ju äldre vi blir desto sämre hör vi. Denna försämring sker ofta gradvis. I åldern 16-24 år beräknas cirka 4,3% ha nedsatt hörsel men i åldersintervallet 85 år och äldre är den siffran 56,5% (Hörselskadade i siffror, HRF, 2017). Man kan dessutom genom exponering av olika miljöfaktorer orsaka hörselskador. Har man exempelvis arbetat i väldigt bullrig miljö länge kan det påverka ens hörsel längre fram i livet. Detsamma gäller om man har fritidsintressen som att gå på konserter (utan hörselskydd) eller om man gillar skytte och jakt (även det utan hörselskydd). Vad gäller komponenten arv så får vissa familjer lättare hörselskador än andra. Vissa sjukdomar, och behandling av dem, kan dessutom resultera i en hörselnedsättning. Vad som orsakat hörselnedsättningen i det enskilda fallet är ofta en kombination av faktorerna ovan (ålder, miljöfaktorer, arv och andra sjukdomar). 

Idag finns det en mängd olika hörapparater som dessutom kan kopplas till din telefon

Första steget i en rehabilitering av en hörselnedsättning är att göra ett hörseltest på en hörselmottagning. Här testar en legitimerad audionom hur du hör på höger och vänster öra. Man testar din hörsel på olika frekvensområden. Resultatet av detta hörseltest sammanfattas i ett audiogram. I samband med hörseltestet diskuterar du och din audionom hur du hör i olika situationer. I vilka situationer hör du dåligt? Hur fungerar det hemma och på jobbet? Hur länge har du hört sämre? Piper eller susar det i öronen? Detta är exempel på några frågor som diskuteras under en hörselundersökning. Utifrån dina behov och resultatet av hörseltestet diskuteras vad man göra för att höra bättre. Här är huvudalternativet hörapparater. Här kan dessutom andra hörselhjälpmedel vara aktuella om behov finns. Den audionom du träffar kan vägleda dig vidare till en lösning som passar just dig. 

Vad innebär en hörselnedsättning? Det innebär att du hör sämre men det går att behandla med hörselhjälpmedel. Många väntar länge med att söka hjälp. Det finns ingen anledning att vänta utan sök hjälp redan idag. Här kan du vända dig till en hörcentral eller hörselmottagning där du bor. Finns inte det kan du ta upp detta med din vårdcentral eller husläkare för vidare remiss. 

Publicerad

Region Stockholms patientavgifter 2020

patientavgift_horsel_region_stockholm

Den 1/1 2020 kommer Region Stockholm att ta ut en patientavgift för besök hos legitimerade audionomer. Patientavgiften är 100 kr per besök. Avgifterna omfattas av högkostnadsskyddet. Patienter under 18 år och över 85 år är avgiftsbefriade. Liksom tidigare tas en avgift på 600 kr ut vid förskrivning av hörapparater. 

Patientavgiften för besök hos audionom räknas in i högkostnadsskyddet. Om man når upp till högkostnadsbeloppet, 1150 kr inom 12 månader, får man frikort. Det gäller ett år från det datum man gjorde sitt första registrerade vårdbesök. Eartech Hörselkliniker är anslutna till e-frikortstjänsten och kan direkt registrera dina besök digitalt. För fullständig information om patientavgifterna Region Stockholm kommer att ta ut 2020 kan man klicka här: Region Stockholms Patientavgifter 2020

Publicerad

Konsekvenser av hörselnedsättning

audiologisk_dag_linkoping

Svenska Audiologiska Sällskapet  hade den 19/11 en endagskonferens i Linköping på temat “Konsekvenser av hörselnedsättning”. Från Eartech Hörselkliniker åkte 6 glada deltagare från Stockholms Centralstation på morgonen. Väldigt bra program och spännande utställare väntade när vi kom fram. 

Professor Stefan Stenfelt talade om diagnos av hörselnedsättningar

Arrangörerna hade samlat ihop några av Sveriges ledande forskare kring hörsel och audiologi. Några föreläsare var: 

Anders Fridberger: Patienter med RDX-mutation

Stefan Stenfelt: Mer än audiogrammet

Gerhard Andersson: Tinnitus och internet

Marie Öberg: Konsekvenser av hörselnedsättningar

Tomas Lunner: Kognitiva hörapparater och viljestyrning

Professor Gerhard Andersson talade om hur internet kan användas för att minska besvär med tinnitus

Väldigt många bra föreläsningar och nyttig uppdatering på bland annat mätmetoder, hur internet kan användas för att bättre hantera tinnitus och vilka konsekvenser man som patient har av sin hörselnedsättning. Sista föreläsaren var Tomas Lunner som till vardags arbetar med forskning kring framtida hörapparater i Danmark. Här lyftes forskning fram kring hur blicken kan användas för att bättre kunna styra vilken talares röst som skall förstärkas. Framtida forskning bedrivs också på hur hur en människa med viljan kan påverka hur individens hörapparater fungerar. 

Företaget Otometrics visade upp sin Otoscan för scanning av hörselgångar

I anslutning till konferensen var också en minimässa med alla ledande tillverkare av hörapparater och hörselhjälpmedel. Utställare som Phonak, Oticon, GN Resound, Widex och Otometrics visade sina senaste produkter. Trender bland utställarna var att många laddbara hörapparater lanseras samtidigt som telemedicin som fjärrprogrammering är under stark utveckling. Olika nya appar för att patienten själv skall kunna hantera sina hörapparater visades också upp. En nyhet under mässan var att Otometrics visade upp sin nya Otoscan för att utan avgjutningar scanna en persons hörselgångar. 

Koncentrerade deltagare från Eartech Hörselkliniker 🙂

Under dagen delades ett antal utmärkelser ut däribland Silverörat och Arnbrinks utmärkelser. Jättetack till Svenska Audiologiska Sällskapet för en bra arrangerad dag!

Publicerad

Om hörsel, hörapparater och hörselhjälpmedel på Lidingö

horsel_lidingo

På torsdagen 21/11 var vi på Eartech Hörselkliniker inbjudna att föreläsa om hörsel och hörselhjälpmedel på Lidingö Stadshus. Under rubriken “Om Hörsel och hörselhjälpmedel” diskuterade vi hörsel, hörapparater och olika hjälpmedel för att höra bättre. Under föreläsningen talade vi också om Region Stockholms regler för att få hörapparater

Cirka 75 personer deltog på presentationen ”Om Hörsel och hörselhjälpmedel” på Lidingö Stadshus

Drygt 75 personer hade trotsat höstmörkret och letat sig till Stadshuset i Lidingö. Under 1,5 timmar så talade vi om hörsel och hörselhjälpmedel. Några exempel på frågor som behandlades var: Varför förstärks alla ljud? Hur har utvecklingen varit? Vad kan vi förvänta oss av framtidens hörapparater? När är man berättigad att få hörapparater? Fungerar hörapparater om jag också har tinnitus?

Lidingö Stad arrangerade detta evenemang och fina skyltar runt om i centrum

Man beräknar att runt 1,5 miljoner svenskar har en hörselnedsättning och att cirka 15% av befolkningen lider av tinnitus. Detta är väldigt många människor och tiden mellan att man för första gången tänker “jag tror jag hör lite sämre” till att man faktiskt söker hjälp är ofta alldeles för lång. Därför är det viktigt att söka hjälp och tidigt komma igång med hörselhjälpmedel. Detta bidrar många gånger till en väsentligt förbättrad livskvalitet tidigare i livet. 


Cirka 1,5 miljoner svenskar hör sämre och runt 15% av befolkningen har tinnitus (öronsus)

Många deltagare på seminariet hade egna erfarenheter av hörapparater. Det var bra diskussioner kring hur man lättare hantera sina hörselhjälpmedel och även praktiska tips kring batteribyten och rengöring. Många gånger glömmer man att ta upp saker när man är på besök hos sin audionom. Våra erfarenheter är att efter några veckors användning så blir man en betydligt mer van användare och därmed blir också andra frågor aktuella. I början är man fullt sysselsatt med att komma igång med sina hörapparater. Efter en tid har man mer kunskap och vet också mer om hur hörselhjälpmedlen kan och bör fungera för just mig. 

Hörapparat är förstahandsvalet om man hör sämre

Det var en del frågor från publiken kring enkla hörapparater. Här är det viktigt att man inte alltid använder avancerade funktioner och använder olika appar när man egentligen bara vill höra bättre i samtal. Att vara uppmärksam och lyssna in vilka önskemål och livssituation du befinner dig i är väldigt viktigt för den audionom som du träffar. 

Design och utseende är viktiga faktorer när nya hörapparater utvecklas

Behöver alltid hörapparater vara stora? Design inom hörapparater är ett väldigt prioriterad område för alla tillverkare. Många hörapparater är så små att de inte syns. Dock måste man kunna hantera dem och kunna byta batterier med mera. Ett stor produktgrupp är så kallade RIC-apparater med öppna domer som är väldigt bekväma och luftiga. 

horapparater_region_stockholm
Lite kort om reglerna för att få hörapparater inom Region Stockholm

Hur får man då en hörapparat inom ramen för Region Stockholms system för vårdval om man bor på Lidingö? Man behöver idag ingen remiss för att träffa en audionom och väntetiderna är väldigt korta hos olika hörselmottagningar. Genom vårdval Hörsel (primär hörselrehabilitering) kan man snabbt få hjälp och möjligheten att byta mottagning finns också om man så önskar. Det finns ett stort antal mottagningar runt om i Stockholms län att välja mellan. 

Om man sammanfattar eftermiddagen var det mycket trevligt och många bra frågor kring hörapparater och hörsel. Jättetack till Lidingö Stad för att vi fick komma och föreläsa!

Publicerad

Eartech Hörselkliniker är ett Gasellföretag 2019!

I år har Eartech Hörselkliniker blivit utsedda till ett Gasellföretag av tidningen Dagens Industri. DI har sedan år år 2000 utsett Gasellföretag som har en tillväxt under lönsamhet och samtidigt har flera anställda. Följande kriterier skall alla vara uppfyllda:

  1. En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
  2. Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.
  3. Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
  4. Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  5. Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  6. I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  7.  Sunda finanser.

Jättetack till alla medarbetare, kunder, återförsäljare, leverantörer och samarbetspartners för denna fina utmärkelse 🙂

Publicerad

Hörseltest Göteborg

horseltest_goteborg

Man beräknar att runt 1,5 miljoner svenskar har en hörselnedsättning. Nu kan du som bor i Göteborg boka ett kostnadsfritt hörseltest och få tips och råd om hur du kan höra bättre. Är du intresserad av ett kostnadsfritt hörseltest Göteborg? Passa på och boka tid direkt idag på vår hemsida eller ring oss på 020-121226 så bokar vi en tid för dig. Vår hörselklinik finns i centrala Göteborg på Odinsgatan 13. 

Resultatet av ditt hörseltest visas i ett audiogram.

Många väntar väldigt länge med att testa sin hörsel. Kan man få hjälp tidigt så kan man tidigare börja arbeta med att höra på de frekvenser där man har nedsatt hörsel. Genom att göra ett hörseltest så får du veta hur du hör och vår audionom går även igenom ditt audiogram med dig. Här får man direkt återkoppling. Har du svårt att höra på restaurang? Får du fråga om ofta? Är ljudet på TV och radio numera ganska högt hemma? Ringer det eller piper det i ett eller båda öronen? Allt detta är vanliga frågor som vår audionom kan svara på och även ge råd för fortsatt hjälp med din hörsel.

Vad gäller hörselhjälpmedel så finns det idag olika sätt att erhålla dessa. På Eartech Hörselklinik Göteborg så är vi experter på arbetstekniska hjälpmedel som man kan få hjälp från Försäkringskassan, arbetsgivaren eller Arbetsförmedlingen. Vår audionom hjälper dig med att prova ut hörselhjälpmedel och också med själva ansökan. Du behöver inte göra någonting innan utan vi hjälper dig när du kommer till oss. Om du har hörapparat redan så har det under de senaste åren lanserats en rad olika appar och andra oerhört bra och praktiska produkter som trådlöst kopplas till dina hörapparater. När du besöker oss för ett gratis hörseltest i Göteborg kan du ställa frågor och få information om vad som passar just dig. 

horapparater_tv
På Eartech Hörselklinik Göteborg har vi flera TV-hjälpmedel som kan kopplas till dina hörapparater.

Genom att Eartech är leverantörsoberoende arbetar vi med den absolut senaste tekniken från de ledande tillverkarna på marknaden. Vi får kontinuerligt utbildning av olika leverantörer så vi är uppdaterade på nyheter och hur de kan användas för att du skall kunna höra bättre. Idag är exempelvis hörselhjälpmedel möjliga att koppla till din mobiltelefon, läsplatta och dator utan problem. Via olika appar kan du själv kontrollera och ändra inställningar på dina hörapparater. Via har också Eartech Online som innebär att du som befintlig användare inte alltid behöver komma till vår hörselmottagning utan vi kan enkelt göra justeringar via internet. 

Första steget mot en bättre hörsel är ett gratis hörseltest. För dig som bor i Göteborg kan du boka det direkt online på vår hemsida och sedan besöka oss på Odinsgatan 13. Du kan också boka tid för ett kostnadsfritt hörseltest Göteborg genom att ringa oss på 020-121226. Välkommen till Eartech – Livet är värt att höra!


Publicerad

Hörapparater Göteborg

horselklinik_goteborg

Nu öppnar vi vår sjunde mottagning i Sverige. Denna gång på Odinsgatan 13 i Göteborg. Letar du efter den absolut senaste tekniken inom hörsel så har vi på Eartech ett brett sortiment. Ansvarig för vår hörselmottagning i Göteborg är David Surac. David är legitimerad audionom sedan 2009 har tidigare arbetat på Borås sjukhus, Audionomerna Sweden AB, Audika och senast på Bra Hörsel Göteborg. De senaste 10 åren har David hjälpt många göteborgare att höra bättre och har en väldigt bred kompetens inom hela hörselområdet. Passa även på att ställa frågor om tinnitus till David som har lång erfarenhet av olika behandlingsalternativ. 

I centrala Göteborg, på Odinsgatan 13, ligger Eartech Hörselklinik

Man beräknar att det finns 257.000 människor med en hörselnedsättning i Västra Götaland. Det innebär att runt 17,9% av Västra Götalands befolkning hör sämre (Hörselskadade i Siffror 2017, Hörselskadades Riksförbund). Så: problemet med att höra sämre är stort och många människor påverkas av detta. Det gäller inte bara den som hör dåligt utan påverkar även personens omgivning.

Små och osynliga hörapparater är en specialitet hos Eartech Hörselklinik Göteborg

Många gånger väntar man väldigt länge med att söka hjälp när man hör sämre. Det är inte ovanligt att man träffar personer som hört dåligt i över 10 år. Att tidigt komma och testa hörseln i Göteborg är nu en möjlighet genom att Eartech Hörselkliniker öppnar mottagningen på Odinsgatan 13. Passa på och gör ett kostnadsfritt hörseltest och få tips och råd om hur du kan göra för att höra bättre. 


Vi hjälper dig att koppla dina hörapparater till din mobiltelefon, läsplatta, dator eller smartklocka

Hos Eartech Hörselklinik Göteborg har vi tillgång till marknadens absolut bästa hörapparater. Vi arbetar med alla ledande tillverkare på marknaden som Phonak, Oticon, GN Resound, WIdex, Unitron, Bernafon, Signia, Siemens, Sivantos och Starkey. Dessutom har David lång erfarenhet av utprovning av arbetstekniska hjälpmedel. Här kan du som är yrkesverksam kontakta oss på Eartech Hörselklinik Göteborg för mer information om hur du kan höra bättre på jobbet. Vad gäller hörapparater Göteborg: är du nyfiken på den absolut senaste tekniken så är du välkommen att kontakta oss på 020-121226 för bokning av tid. Du kan också maila oss på info@eartech.se så kontaktar vi dig för en tid som passar.  

Vi på Eartech är jätteglada över att få öppna portarna till vår hörselmottagning i Göteborg. Passa på och boka tid för ett kostnadsfritt hörseltest och kostnadsfri konsultation idag!