Publicerad den Lämna en kommentar

Hörselns dag på Lidingö

horapparat-lidingo

Hörselns dag på Lidingö 2023-11-28 var en engagerande och informativ eftermiddag dedikerad till att öka medvetenheten om hörselnedsättningar och dess konsekvenser. Arrangemanget erbjöd en inblick i hur hörseln fungerar, tillgängliga hjälpmedel och den senaste tekniken på området. Dessutom hade deltagarna möjlighet att testa sin egen hörsel och få värdefull information från olika experter inom hörsel och audiologi.

Evenemanget inleddes med en välkomsthälsning från Carina Sjödin, syn- och hörselinstruktör i Lidingö stad, som delade med sig av sin roll och uppdrag. Därefter följde en presentation av Elisabet Ternevall, öronläkare, som föreläste om orsakerna till hörselnedsättningar och olika rehabiliteringsmetoder.

Efter en kort paus, där deltagarna hade möjlighet att köpa fika, fortsatte programmet med en presentation från Eartech Hörselkliniker om den senaste tekniken inom hörapparater. Denna del av evenemanget gav deltagarna en inblick i de senaste innovationerna och framstegen vad gäller hörapparater för att hjälpa dem bättre förstå de tillgängliga alternativen.

Därefter följde presentationen ”Fem tips för att höra bättre” av Oskar Hedenfeldt från Hörselskadades riksförbund. Deltagarna fick värdefulla insikter och konkreta råd om hur de kan förbättra sin hörförmåga i vardagen.

Under eftermiddagen hade Eartech Hörselkliniker även en utställning där de visade olika hörselhjälpmedel. Detta gav deltagarna möjlighet att utforska de olika produkterna för att hitta de som bäst passar deras individuella behov.

Sammanfattningsvis erbjöd Hörselns dag på Lidingö 2023 en väldigt bra möjlighet för deltagarna att lära sig mer om hörselnedsättningar, hörselvård och de senaste tekniska framstegen. Genom informativa föreläsningar och praktiska demonstrationer skapades en medvetenhet som förhoppningsvis kommer att främja en inkluderande och stödjande miljö för personer med hörselnedsättningar på Lidingö. Jättetack till Carina Sjödin och Lidingö stad för ett jättebra arrangemang!

Publicerad den Lämna en kommentar

Svensk Audiologisk Konferens 2023

Svensk Audiologisk Konferens 2023 i Göteborg var en väldigt trevligt möte som samlade experter och praktiker inom audiologin från hela Sverige. Konferensen, stöttad av betydande organisationer såsom Svenska Audionomföreningen (Svaf), Svensk Medicinsk Audiologiska Förening (SMAF), Svensk Pedagogisk Audiologisk Förening (SPAF), Svensk Teknisk Audiologisk Förening (STAF), Yrkesföreningen för Socionomer för Döva och Hörselskadade (YSDH), och Svenska Audiologiska Sällskapet (SAS), har som mål att främja audiologins utveckling i Sverige. Eartech Hörselkliniker var representerade av våra audionomer Zebastian, Maria och David.

Den vetenskapliga kommittén, bestående av representanter från olika föreningar, spelade en viktig roll i att forma konferensens vetenskapliga program. Deras breda kunskap och expertis representerade olika aspekter av audiologin och säkerställde att konferensen behandlade en mångfald av ämnen och forskningsområden.

Utöver det vetenskapliga programmet erbjöd konferensen också möjligheter för utställare och intresseorganisationer att presentera sina senaste innovationer, hörapparater och tjänster. Denna interaktion mellan utställare och deltagare skapade en dynamisk miljö som främjade kunskapsutbyte och affärsrelationer inom hörselområdet.

Sammanfattningsvis var Svensk Audiologisk Konferens 2023 ett mycket bra möte som inte bara möjliggjorde utbyte av forskning och utveckling utan också stärkte gemenskapen inom audiologin i Sverige.

Publicerad den Lämna en kommentar

Certified Partner för Phonaks FM-system Roger

eartech-certified-partner

Eartech Hörselkliniker har stolt blivit Certifierad Partner för Phonaks FM-system Roger, vilket markerar ett erkännande av vår expertis inom området. Detta kvalitetsintyg från Phonak bekräftar att vi är specialister på Phonak Roger-produkter och är kapabla att erbjuda skolor och yrkesverksamma personer med nedsatt hörsel en omfattande och skräddarsydd lösning för de utmaningar de står inför när hörapparaterna inte räcker till.

Phonaks FM-system Roger underlättar möten och undervisning för dig som hör sämre

Att bli en certifierad partner för Phonak är en tydlig indikation på vårt åtagande för högkvalitativ hörselvård och vår förmåga att möta de specifika behoven hos personer med nedsatt hörsel. Phonak, som är känt för att leverera avancerade hörselteknologiska lösningar, intygar genom detta partnerskap att vi besitter rätt kompetens och kunskap för att hantera och ge råd om deras produkter.

För skolor och yrkesverksamma personer med hörselnedsättningar är Phonaks FM-system Roger en banbrytande teknologi som förbättrar kommunikationen och underlättar förståelsen i olika ljudmiljöer. Vår certifiering som partner innebär att vi inte bara erbjuder tillgång till dessa avancerade lösningar utan också har den nödvändiga kompetensen för att vägleda och stödja användarna genom hela processen.

Vi är stolta över att ha uppnått denna certifiering och ser fram emot att fortsätta leverera högkvalitativ hörselvård och skräddarsydda lösningar för att möta de unika behoven hos våra kunder. Genom partnerskapet med Phonak strävar vi efter att förbättra livskvaliteten för dem som lever med nedsatt hörsel genom att erbjuda teknologiskt avancerade och pålitliga produkter och tjänster.

Publicerad den Lämna en kommentar

Hörseltekniska hjälpmedel för lärare

horselskada-larare-hjalpmedel

I det dynamiska och krävande yrket som lärare är förmågan att höra och kommunicera avgörande för en effektiv undervisningsmiljö. För de lärare som upplever problem med hörseln kan Eartech Hörselkliniker erbjuda skräddarsydd hjälp genom hörseltekniska hjälpmedel som är anpassade för pedagogisk miljö.

Med olika arbetstekniska hjälpmedel som kopplas till dina hörapparater hör du lättare på jobbet

Vårt engagemang sträcker sig bortom att bara tillhandahålla tekniska lösningar och produkter. Vi förstår att varje individ har unika behov och därför erbjuder vi tjänster för att underlätta arbetet för lärare med hörselnedsättningar. Här är några exempel kring hur Eartech Hörselkliniker kan vara till hjälp:

1. Ansökan till Försäkringskassan. Vårt team på Eartech Hörselkliniker finns till hands för att stödja dig genom hela processen, från att fylla i ansökningspapper till att säkerställa att alla nödvändiga dokument är på plats. Våra audionomer och hörselexperter har lång erfarenhet av dessa administrativa processer.

2. Utprovning och anpassning. Vi förstår vikten av att hitta rätt hörseltekniska hjälpmedel för just dig och din situation. Våra erfarna audionomer kan genomföra utprovning och anpassning av hörseltekniska hjälpmedel antingen på plats på din arbetsplats eller genom digitala möten. Detta säkerställer att du som lärare får optimalt stöd som är anpassat efter dina hörselproblem.

3. Kontinuerligt stöd. Vårt engagemang för dig som klient slutar inte efter utprovning och anpassning. Vi erbjuder kontinuerligt stöd för att säkerställa att dina hörseltekniska hjälpmedel fungerar effektivt och möter de föränderliga behoven på din arbetsplats över tid. Vi är redo att svara på frågor, lösa problem och se till att du har den support som du behöver för att fungera i din yrkesroll. Våra hörselexperter nås direkt på 020-121226

Eartech Hörselkliniker strävar efter att göra en verklig skillnad i lärarnas arbetsliv genom att erbjuda ledande hörseltekniska lösningar och ett omfattande stöd när man har nedsatt hörsel. Genom att underlätta kommunikation och skapa en gynnsam arbetsmiljö så kan vi stödja dig som lärare i skolan. Läs mer om hur vi arbetar med arbetstekniska hjälpmedel här

Publicerad den Lämna en kommentar

Minska risken för demens med hörapparater

horapparater-demens

Forskningen kring sambandet mellan hörselnedsättning och demens har på senare tid uppmärksammats alltmer. Resultaten är tydliga och bekräftar att vår hörsel har en kritisk roll i bevarandet av kognitiv förmåga och hjärnhälsa. Det är därför av yttersta vikt att människor tidigt inser betydelsen av att testa sin hörsel och agera snabbt om en hörselnedsättning diagnostiseras. Många väntar tyvärr länge med att testa hörseln. Undersökningar visar på upp till 10 år. Det kan få konsekvenser för en persons kognitiva förmåga och ett bra tips är att söka hjälp direkt.

Nedsatt hörsel är den påverkbara riskfaktor som har störst betydelse om du vill undvika demens senare i livet

Att ha en god hörsel är inte bara avgörande för att kommunicera med andra, njuta av musik eller lyssna på naturens ljud. Det påverkar också hur vår hjärna fungerar. När hörselnedsättning ignoreras eller förbises så kan det leda till social isolering och minskad stimulans för hjärnan. Det är som om våra hjärnor saknar viktiga pusselbitar i form av ljud och upplevelser och för mycket energi ägnas åt att kunna höra.

Det som är ännu mer oroande är att hörselnedsättning är en påverkbar riskfaktor för demens. Det innebär att det är något vi kan göra något åt. Forskning visar att personer med obehandlad hörselnedsättning löper högre risk att utveckla demens senare i livet. Denna risk kan minskas om man snabbt får en diagnos och börjar använda hörapparater eller andra hjälpmedel för hörseln.

Kunskapen om kopplingen mellan hörsel och demens börjar sprida sig i samhället

När man behandlar hörselnedsättning, återupptar hjärnan sin förmåga att bearbeta ljud och stimuli. Det innebär att man inte bara förbättrar sin hörsel utan även tränar hjärnan. Att använda hörapparater och exponeras för ljud och samtal hjälper till att bibehålla och stärka kognitiva funktioner som minne, koncentration och problemlösning. Det är som ett träningspass för hjärnan som kan bidra till att förhindra att den förlorar kapacitet över tid.

Därför är det viktigt att människor inser att hörseltest inte är något som kan skjutas upp. Att genomföra ett hörseltest i tid är en investering i din framtid och din hjärnhälsa. Det är ett enkelt och smärtfritt test som kan utföras av audionomer. Ju tidigare du får en diagnos och börjar behandla din hörselnedsättning, desto bättre är dina chanser att bibehålla din kognitiva förmåga och minska risken för demens senare i livet.

Sammanfattningsvis, hörselnedsättning är inte bara ett hinder för kommunikation, det är också en påverkbar riskfaktor för demens. Genom att testa din hörsel i tid och agera snabbt för att behandla en eventuell hörselnedsättning kan du upprätthålla din hjärnhälsa och förhindra framtida problem. Ta hand om din hörsel, ta hand om din hjärna, och ta hand om din framtid.

Publicerad den Lämna en kommentar

Hörselskadades Dag 2023 i Enköping

Hörselskadades-dag-enkoping

Hörselskadades dag 2023 i Enköping var en väldigt trevlig dag för att lyfta vikten av hörsel och hörselvård. Dagen arrangerades Hörselskadades Riksförbund (HRF) i Enköping. Denna dag var tillägnad att uppmärksamma och främja förståelse för de utmaningar och behov som människor med hörselnedsättning möter i vardagen. Det var en möjlighet att samla människor från olika bakgrunder och dela kunskap om hörselrelaterade ämnen och även få lite praktiska tips i vardagen.

På Eartech Hörselkliniker visade vi hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel

Besökarna hade möjlighet att utforska och prova på olika hörapparater och hjälpmedel som kan göra vardagen enklare för dem med hörselnedsättning. Vi på Eartech Hörselkliniker gav information och råd om hur dessa teknologier kan anpassas för individuella behov. Detta var något som besökarna uppskattade.

Några glada besöker hos oss på Hörselskadades Dag 2023 i Enköping

Hörselskadades dag 2023 i Enköping var en mycket bra möjlighet att sprida medvetenhet och främja förståelse för hörselskadades behov och hjälpmedel för att förbättra det dagliga livet. Tack vare engagerade arrangörer som Hörselskadades Riksförbund i Enköping och deltagande från Eartech Hörselkliniker blev dagen bli en stor framgång och förhoppningsvis bidrog till att förbättra livet för människor som lever med hörselnedsättning.

Publicerad den Lämna en kommentar

Utbildningsdag med Phonak på Södermalm i Stockholm

horselhjalpmedel-arbete

Igår hade vi förmånen att delta i en spännande utbildningsdag och after-work-evenemang med Phonak, en ledande tillverkare av hörapparater och FM-system. Detta evenemang ägde rum Södermalm i Stockholm och den bjöd på en inblick i de senaste innovationerna inom hörteknik från Phonak.

utbildning-roger-lumity
Många frågor och stort intresse kring Lumity hörapparater och Roger FM-system

Eftermiddagen inleddes med en utbildning om Lumity hörapparater, som är kända för sin banbrytande teknologi och förmåga att leverera en högkvalitativ ljudupplevelse för patienter med en hörselnedsättning. Vi fick en detaljerad förståelse för hur Lumity hörapparater fungerar och hur de kan anpassas för att uppfylla patienters individuella behov. Genom informativa presentationer och praktiska demonstrationer erbjöd Phonak en djupgående insikt i de senaste framstegen inom hörapparatteknologi.

Uppladdningsbara Lumity-hörapparater från Phonak

Därefter var det dags att utforska de senaste nyheterna kring Roger FM-system. Dessa system är utformade för att förbättra ljudkvaliteten i olika situationer och är särskilt användbara i möten, konferenser och i undervisningssammanhang. Phonak gav oss en översikt över hur Roger FM-systemen kan integreras i vardagen för att underlätta kommunikationen och öka möjligheten att delta aktivt i arbetslivet.

Denna utbildningsdag och after-work var verkligen lärorik och givande. Vi lämnade evenemanget med en fördjupad förståelse för de senaste teknologiska framstegen inom hörteknik och en uppskattning av Phonaks engagemang för att förbättra livskvaliteten för personer med hörselnedsättning. Det var en dag fylld med kunskap, inspiration och möjligheten att träffa likasinnade individer som delar vår passion för hörselvård och innovation. Tack, Phonak, för en minnesvärd och berikande upplevelse!

Publicerad den Lämna en kommentar

Utbildningsdag om digital hörselvård

digital-horselvard

Den 5/10 hade vi en utbildningsdag om digital hörselvård, fjärrjustering av hörapparater och hur ny teknik kan användas i den kliniska verksamheten. Flera viktiga ämnen och framsteg inom hörselvård och digital teknik behandlades och även testades på plats. Jättetack till alla föreläsare och kollegor för en väldigt lärorik dag!

Presentation av projekt kring fjärrjustering av hörapparater i Västra Götaland

Först och främst betonades vikten av att använda digital teknik för att förbättra hörselvården. Genom att integrera smarta lösningar och appar i hörapparater kan användarna enkelt anpassa sina enheter efter sina individuella behov. Fjärrjusteringar av hörapparater, som möjliggörs genom användning av internet och trådlösa teknologier, ger användarna möjlighet att få sina apparater finjusterade av audionomer utan att behöva besöka en klinik personligen. Detta ökar tillgängligheten och bekvämligheten för patienter.

Sverige var väldigt tidiga med kognitiv beteendeterapi vid tinnitus via internet

En annan framträdande diskussion var hur artificiell intelligens kan revolutionera hörselvården. Genom att använda maskininlärning och dataanalys kan AI hjälpa till med tidig upptäckt av hörselnedsättningar och hjälpa till med att skräddarsy behandlingsplaner för patienter. Dessutom kan AI-analyser av ljudmiljöer hjälpa användare att bättre förstå och anpassa sig till olika ljudsituationer.

Lite praktiska övningar kring hur man fjärrjusterar hörapparater genomfördes

Sammanfattningsvis visar dessa föreläsningar på en spännande framtid inom hörselvård, där digitala lösningar, fjärrjusteringar av hörapparater och artificiell intelligens spelar en central roll i att förbättra hörselvården och öka livskvaliteten för personer med olika grader av hörselnedsättningar.

Publicerad den Lämna en kommentar

Formgjutna hörselskydd och öronproppar i Karlstad

gjurna-oronproppar-varmland

Nu kan du snabbt och enkelt skaffa gjutna hörselskydd hos oss i Karlstad. Att investera i formgjutna hörselskydd hos Eartech Hörselkliniker i Karlstad är ett klokt beslut av flera olika skäl. Här är några argument för varför du bör överväga att köpa formgjutna hörselskydd från oss:

Vi har ett brett utbud av olika formgjutna hörselskydd och öronproppar
  • Anpassade för din unika hörsel. Formgjutna hörselskydd tillverkas utifrån en form (avgjutning) av dina öron. Det innebär att de passar perfekt och ger ett överlägset skydd. Detta garanterar att du får högsta möjliga komfort och prestanda. Detta oavsett om du behöver dem för arbete, musik, motorsport eller andra aktiviteter.
  • Skyddar din hörsel. Hörselskador är irreversibla och förebyggande åtgärder är avgörande för att bevara din hörsel. Eartech Hörselkliniker i Karlstad erbjuder hörselskydd med olika dämpningsnivåer vilket innebär att du kan anpassa skyddet efter dina behov. Detta är särskilt viktigt om du utsätts för höga ljudnivåer i arbetsmiljön eller vid musikevenemang.
  • Långvarig och hållbar kvalitet. Formgjutna hörselskydd är tillverkade av högkvalitativa material som är konstruerade för att hålla länge. Genom att köpa dem hos Eartech Hörselkliniker i Karlstad kan du vara säker på att du får produkter av högsta kvalitet som kommer att fungera under många år.
  • Bättre ljudkvalitet. Formgjutna hörselskydd kan anpassas för att bibehålla en naturlig ljudkvalitet. Detta innebär att du kan njuta av musik och kommunicera med andra utan att förlora ljudets klarhet och definition.
  • Professionell rådgivning och service. Vi på Eartech Hörselkliniker i Karlstad har erfarenhet och expertis när det gäller hörselskydd. Vi kan ge dig professionell rådgivning om vilka hörselskydd som passar bäst för dina behov och aktiviteter. Dessutom har vi möjlighet att göra besök på arbetsplatser runt om i Värmland. 
  • Vår kundservice har lång erfarenhet av gjutna öronproppar. Dessutom erbjuder vi utmärkt kundservice och efterföljande service om du behöver det.
  • Förbättra din livskvalitet. En av de mest värdefulla fördelarna med formgjutna hörselskydd är att de hjälper dig att förbättra din livskvalitet. Genom att skydda din hörsel minskar du risken för hörselskador och tinnitus. Detta är hörselskador vilka riskerar att påverka din förmåga att ta del av livets olika ljud.
Soundscope är formgjutna hörselskydd för jakt. Många jägare i Värmland använder dessa

Sammanfattningsvis: att köpa formgjutna hörselskydd hos oss i Karlstad är en investering i din hörsel och din framtid. Ring oss gärna på 020-121226 för mer information kring hur du skaffar formgjutna hörselskydd och gjutna öronproppar i Värmland.