Publicerad den Lämna en kommentar

Skytte och hörsel – fler skott ökar risken för hörselskador

skott-horselskador

Skjuter du mycket på exempelvis bana är ett bra tips att skydda din hörsel med både öronproppar och hörselkåpor. I en artikel i Jaktjournalen (09/2022) med rubriken “Fler smällar – större skada” lyfter man frågan att som jägare/skytt skydda sin hörsel i alla lägen. Hela artikeln kan du läsa här

Högre ljudnivå innebär ökad risk för hörselskador. Detsamma gäller om du skjuter mycket och länge. Riskerna ökar alltså om du står på skjutbanan och skjuter mycket jämfört med ett skott i skogen. Genom att använda både öronproppar och hörselkåpor får du ett maximalt skydd när du är på banan och övar. 

Artikeln lyfter upp att hörselproblem ökar med åldern men också att betydligt fler jägare idag är medvetna om riskerna. Det gör att man ofta skyddar sin hörsel när man tränar men inte alltid i skogen. Försök hitta ett hörselskydd som du använder så du får ett bra skydd hela dagen. På så vis minskar du risken för att exponeras för impulsljud som kan leda till hörselnedsättning och/eller tinnitus

Vi på Eartech har lång erfarenhet av jakt och hörsel. Du kan läsa mer om jakt och hörselskador här. Kontakta oss gärna för tips och råd om hur du som skydd och jägare kan skydda din hörsel. 

Publicerad den Lämna en kommentar

Kick-off på Historiska museet

Den 1/9 hade vi på Eartech Hörselkliniker en kick-off och utbildningsdag på Historiska museet. På agendan stod föreläsningar om hörsel & demens, om olika frågeställningar audionomer har kring remisser till ÖNH-läkare, Auracast – Bluetooth LE Audio samt en genomgång av marknadsföring på sociala medier och på internet. Dagen spenderades på Historiska museet i Stockholm. Många intressanta infallsvinklar, bra frågor och en jätterolig dag! Tack alla deltagare och föreläsare!

Publicerad den Lämna en kommentar

740 miljoner människor i världen lider av tinnitus

hur-vanligt-ar-tinnitus

I en ny global undersökning om förekomsten av öronsus och tinnitus ser man att detta ett stort problem över hela världen. Författarna fann att cirka 14% av den vuxna befolkningen lider av tinnitus. 2% av befolkningen i världen har stora problem med sin tinnitus. Sätter man detta i ett större perspektiv har alltså 740 miljoner vuxna problem och 120 miljoner vuxna stora problem med tinnitus och susningar i öronen. Enligt författarna av artikeln är tinnitus ett större problem än migrän. 

Till moderna hörapparater finns det olika appar för behandling av tinnitus

I Sverige beräknar man att ungefär 15% av befolkningen har någon form av tinnitus. Ofta har man tinnitus ihop med andra hörselproblem som exempelvis hörselnedsättning eller ljudöverkänslighet. Vad gäller kombinationen tinnitus och hörselnedsättning brukar rätt inställda hörapparater kunna hjälpa. Man kan här ställa in olika tinnitusprogram vilket gör att man upplever en lättnad och ett stöd för att hantera sin tinnitus. 

Formgjutna hörselskydd tillverkas för att passa just dina öron

Vad gäller kombinationen tinnitus och ljudöverkänslighet kan formgjutna hörselskydd och öronproppar hjälpa dig. Dessa tillverkas utifrån avgjutningar av dina öron för att passa exakt. De skyddar mot buller men du hör tal bra. Den här typen av hörselskydd kan användas i situationer med hög ljudvolym och buller. Du kan själv enkelt byta dämpfilter i dessa så du får ett skydd som passar de ljudmiljöer du befinner dig i. 

Kontakta oss gärna på Eartech Hörselkliniker för konsultation kring din tinnitus och problem med öronsus. Våra legitimerade audionomer har lång erfarenhet av dessa frågor. 

Mer information om artikeln ovan finns här: JAMA Neurology. Publicerad online August 8, 2022. doi:10.1001/jamaneurol.2022.2189

Publicerad den Lämna en kommentar

Behandla din hörselnedsättning och minska risken för demens

utveckla-demens-riskfaktor

I en artikel i Aftonbladet lyfter man fram riskfaktorn hörselnedsättning vad gäller utveckling av demens senare i livet. Runt 19% av befolkningen i Sverige har någon form av hörselnedsättning. I ålderskategorin 75-85 år är den siffran 45%. Många gånger börjar man höra sämre i 50-årsåldern. Tyvärr väntar många med att söka hjälp vilket kan leda till hälsoproblem senare i livet. Exempel är kognitiv nedsättning, ångest, depression och ökad risk för Parkinsons sjukdom och demens.

hora-daligt-demens
Tveka inte att söka hjälp om du lider av nedsatt hörsel

Anledningen till den ökade risken för demens när man hör sämre är inte riktigt klarlagd. När hörseln är nedsatt så krävs det större ansträngning för att höra vad som sägs. Hjärnan stimuleras heller inte lika mycket när alla ljud och toner inte uppfattas. Hörselnedsättningen kan också leda till ökad social isolering vilket även det är negativt vad gäller demensutveckling. Att tidigt söka hjälp kan med stor sannolikhet bromsa utvecklingen.

Tveka inte att söka hjälp om du märker att du själv eller någon i din närhet hör sämre. Hos oss på Eartech kan du utan remiss boka tid hos någon av våra legitimerade audionomer och testa din hörsel. Du kan boka tid online eller ringa oss direkt på 020-121226

Publicerad den Lämna en kommentar

Eartech Helsingborg firar 1 år!

horapparater-helsingborg

I fredags den 1/7 2022 så firade Eartech Helsingborg 1 år som auktoriserad hörselmottagning inom Region Skåne. Under året har vi träffat många nöjda kunder och provat ut många hörapparater men även kommit igång bra med våra olika typer av hörselskydd. Vi har träffat både yrkesverksamma och lite äldre personer. Jättetack till Anna och Cecilia för Eartech Helsingborgs första år!

Publicerad den Lämna en kommentar

Eartech talar hörselskydd med Svenska Pistolskytteförbundet

formgjutet-horselskydd-skytte

I senaste numret av Nationellt Pistolskytte, nummer 2 2022, är vi med i ett långt reportage om formgjutna hörselskydd och vikten av att skydda sin hörsel. Vi talade också om att skydda hörseln i andra sammanhang som när man är på konsert, kör MC eller befinner sig på arbetet. Under intervjun visade vi olika hörselskydd men även hur avgjutningar av öron går till samt hur dessa scannas och blir en digital bild. Du kan läsa reportaget här.

När man håller på med en hobby som skytte är det viktigt att använda hörselskydd när man är runt skjutbanan. Många använder hörselskydd när man själv skjuter men glöm inte att din hörsel kan skadas även när du exempelvis passerar en annan skytt. Är man skjutledare bör man kunna höra vad som sägs men ändå ha ett hörselskydd. Här är det lämpligt med aktiva hörselskydd och kåpor vilka gör att du hör samtidigt som du har skydd när skotten smäller.

På Eartech Hörselkliniker har vi lång erfarenhet av att arbeta med olika typer av hörselskydd för jakt och skytte. Exempelvis är Soundscope pro-tect iHunt ett hörselskydd som tillverkas för dina öron och gör att du hör vad som sägs men också skyddar dina öron. Kontakta oss på 020-121226 för mer tips och information kring hur du kan skydda din hörsel.

Publicerad den Lämna en kommentar

Eartech på Blodomloppet 2022

blodomloppet-2022

Onsdagen 15/6 var vi på Eartech Hörselkliniker med på Blodomloppet i Stockholm och Helsingborg. Blodomloppet arrangeras varje för att få fler svenskar att bli blodgivare. Man kan välja att springa eller promenera 5 eller 10 km.

Viktigt att återhämta sig efter Blodomloppet

Många starka prestationer, fint väder och en jättetrevlig picknick efter loppet. Vi ser fram emot Blodomloppet 2023!

Publicerad den Lämna en kommentar

Hörapparater och tinnitus i 1177 Vårdguiden

tinnitus-horapparater

I senaste 1177 Vårdguiden talar man om tinnitus och vad man kan göra för att hindra att man får det samt vad man kan göra för att lindra symtomen. Man har intervjuat en patient, Christian Carlsson, som haft tinnitus i många år. Under de senaste åren har han fått hjälp med hörapparater vilket haft en väldigt positiv effekt för honom. Genom att behandla den nedsatta hörseln kan man nå positiva resultat även vad gäller personens tinnitus. Christian Carlsson säger:

”Det är lätt att vara efterklok och visst hade jag kunnat slippa mycket onödigt lidande om jag hade börjat med hörapparat tidigare”.

Många personer med tinnitus upplever lindrigare besvär när man använder hörapparater

Moderna hörapparater har idag olika typer av tinnitusprogram vilka hjälper dig med din tinnitus. Man kan ha program som vitt brus, avslappning och en rad andra funktioner som lindrar just din tinnitus. Du kan också själv styra hur du vill att dina hörapparater skall låta och när du vill ha hjälp. Det finns idag också en rad olika appar som också hjälper dig att hantera besvären.

Vänta inte med att söka hjälp för din tinnitus eller nedsatta hörsel

Hos oss på Eartech Hörselkliniker har vi lång erfarenhet av både prevention och rehabilitering av tinnitus och öronsus. Genom att arbeta förebyggande kan man undvika att tinnitus uppstår. Om man redan fått tinnitus kan man med olika metoder lindra besvären. Kontakta oss gärna på Eartech för mer information om tinnitus och vad man kan göra åt problemen.

Publicerad den Lämna en kommentar

3 av 10 personer med hörselnedsättning söker inte hjälp

nedsatt-horsel-tv4

I en ny Novus-undersökning visar man att drygt 3 personer av 10 inte sökt hjälp för sina hörselproblem. Studerar man gruppen män mellan 45-64 år så har varannan aldrig sökt hjälp för sin hörselnedsättning. En orsak till att man inte söker hjälp är att man inte vill känna sig gammal. Undersökningen har fått stort genomslag och ett reportage gjordes om den i TV4. Bakom undersökningen står Phonak som är världens största tillverkare av hörapparater

Runt 1,5 miljoner svenskar hör dåligt men enbart en tredjedel av dessa har hörapparater. Många väntar med att söka hjälp för sina besvär. Det är inte ovanligt att man väntar upp mot 10 år med att söka hjälp för sina hörselproblem. Sarah Granberg, medicine doktor och legitimerad audionom, säger: 

Det är allvarligt att så många svenskar hör dåligt i onödan. Med nedsatt hörsel ökar risken för ångest, depression, social isolering och extrem trötthet. Hörselnedsättning är också en riskfaktor för demens

Studerar man undersökningen lite närmare så uppger 17% av de tillfrågade i åldern 45-89 år att man hör ganska eller mycket dåligt. 69% uppger att de hör ganska eller mycket bra. 15% har ingen direkt uppfattning om hur ens hörsel är. Bland de 17% som hör ganska eller mycket dåligt har alltså 31% inte sökt hjälp för sina hörselproblem. Det är vanligare bland männen i undersökningen att inte ha sökt hjälp. Varannan man mellan 45-64 år som hör ganska eller mycket dåligt har inte sökt hjälp. 

De vanligaste orsakerna till att svenskar som hör dåligt i undersökningen inte söker hjälp är att ”det inte känns viktigt”. Andra anledningar är ”jag kommer att känna mig gammal” och ”vet inte hur jag ska gå till väga”.

Enligt medicine doktor Sarah Granberg finns det idag tydliga samband mellan hörselnedsättning och flera allvarliga hälsoproblem som depression, extrem trötthet, nedsatt kognitiv förmåga och ökad risk för att utveckla demens. Sarah Granberg säger vidare: 

Undersökningen visar att det finns ett stigma kring hörselnedsättningar och en okunskap. Väldigt många svenskar hör dåligt utan att veta om det, och utan att känna till hälsoriskerna. Även personer med milda till måttliga hörselnedsättningar kan drabbas av förhållandevis stora hälsoproblem. Vi behöver nya rutiner för att upplysa allmänheten om hälsoriskerna och vilken hjälp som finns. Jag skulle gärna se en nationell kampanj för folkhälsan liknande den om tandhälsa och karies på 1950- och 1960-talet

modern-horapparat-utseende
En modern RIC-hörapparat placerad bakom-örat

Att många väntar länge med att söka hjälp för sina hörselproblem är något vi väl känner till på Eartech Hörselkliniker. Dessa besvär känns ofta inte så akuta utan något man kan vänta med. Många vet heller inte hur moderna hörselhjälpmedel ser ut och fungerar. Att snabbare söka hjälp och även få hörselhjälpmedel utprovade är väldigt positivt för individens livskvalitet och allmänhälsa. Det är även positivt för samhället. Detta eftersom fler kan studera, arbeta och färre riskerar att utveckla olika sjukdomar som ångest, depression och demens. Hela undersökningen kan ni läsa här

Publicerad den Lämna en kommentar

Träffa oss på Swedish Game Fair 2022!

jaktmassa-formgjutna-oronproppar

Kom till Swedish Game Fair 26-28 maj i Skokloster och träffa oss på Eartech Hörselkliniker. Vi finns i monter C:50. I vår monter kan man göra avgjutningar för formgjutna hörselskydd för jakt (Soundscope) och få tips och råd över både hur du kan skydda din hörsel och höra bättre om redan har nedsatt hörsel. Vi kommer att ha mässpriser och har med oss både tillbehör och olika produkter kring formgjutna hörselskydd för jägare.

Välkommen till oss på Eartech nästa helg i Skokloster!