Inlägget gjort

God Jul och Gott Nytt År!

eartech_god_jul

Vi på Eartech Hörselkliniker vill passa på och önska alla våra kunder och samarbetspartners en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Våra mottagningar kommer vara öppna alla mellandagar (27-28/12 och 2-4/1). Dock med lite mindre bemanning än vanligt. Ring oss gärna på 020-121226 eller maila info@eartech.se om ni vill boka tid eller har frågor om era hörapparater.

Inlägget gjort

Symtom hörselnedsättning

symtom_horselnedsattning

Tecken och symtom på hörselnedsättning inkluderar: tal låter otydligt, svårt att höra när många talar samtidigt, svårt att höra i miljöer med bakgrundsljud, svårt att höra konsonanter och att man ofta får be andra personer repetera eller upprepa vad som har sagts.

Ofta beror en persons nedsatta hörsel av en kombination av faktorerna arv, ålder och miljö. Vissa personer har hörselnedsättning i släkten och får lättare sämre hörsel. Ju äldre vi blir desto sämre hörsel får vi. Exempelvis så har 32,6% av personer mellan 65-74 år nedsatt hörsel. I åldern 75-84 år ökar siffran till 44,6% och över 85 år hör 56,5% sämre (Hörselskadade i siffror 2017, Hörselskadades Riksförbund). Dessutom tillkommer faktorn miljö. Med miljö menas här exempelvis exponering av buller eller höga ljud. En individ kan i sitt yrkesverksamma liv arbetat i en bullrig miljö vilket påverkar hörseln senare i livet. Man kan också ägnat sig åt fritidsaktiviteter, som jakt eller besök på konserter med höga ljudnivåer, som även de påverkar hörseln negativt. Man kan också ha flera riskfaktorer samtidigt. Exempel: en 86-årig gammal officer vars båda föräldrar haft dålig hörsel tidigt och som dessutom har jagat mycket och kört mycket motorcykel utan öronproppar…Sannolikheten för att denna individ idag hör sämre är relativt stor.

nedsatt_horsel_buller

Även medicinering, vaxproppar i örat och andra sjukdomar kan påverka en individs hörsel. Läkemedel som cytostatika, vissa antibiotika, potenshöjande läkemedel (“Viagra” med flera), urindrivande läkemedel (diuretika) och stora mängder acetylsalicylsyra (“Aspirin”, “Bamyl”, “Treo”, “Albyl” och “Trombyl” med flera). Märker du av nedsatt hörsel om du behandlas med dessa läkemedel bör du ta upp detta med din behandlande läkare eller vårdcentral. Vaxproppar är relativt vanligt och något en audionom alltid undersöker innan man gör ett hörseltest. Du kan själv spola dina öron eller använda “Revaxör” om du vet att du har mycket vax i hörselgången. Andra sjukdomar som otoskleros, Ménières sjukdom, infektioner, diabetes, skalltrauma, perforerad trumhinna, högt blodtryck och olika hjärtsjukdomar kan påverka hörseln. Även här bör du konsultera din läkare eller vårdcentral om du märker att även din hörsel blivit sämre.

tecken_nedsatt_horsel

Symtom hörselnedsättning: Vilka är tecknen för hörselnedsättning och hur märks det att man hör dåligt?

I många fall är det en gradvis process där man inte direkt tänker på att man börjar höra sämre. Efter några år kan man själv eller någon i sin omgivning mer och mer börja reflektera över att hörseln är nedsatt. Några vanliga symtom på hörselnedsättning är:

 • Man kanske upplever att personer talar otydligt eller “mumlar” betydligt mer än tidigare
 • Ens partner behöver höja rösten för att man skall höra vad han/hon säger
 • Personer måste upprepa vad som sagts för att man skall höra
 • Ljudet på TV:n eller radion hemma måste höjas
 • Det är svårt att höra på middagar, på möten och när många talar samtidigt i lokalen
 • Problem att följa en konversation om det är fler än en person som talar
 • Svårt att höra när det är bakgrundsljud som musik eller andra störande ljud
 • Öronsus, visslingar eller pipande i öronen (tinnitus)

En person kan självklart uppleva flera av dessa symtom. Vanligt för nedsatt hörsel på grund av ålder och buller är att man har svårt att höra höga toner. Exempel på höga toner är talets konsonanter (bokstäverna “s” och “f” med flera). Det är här även svårare att höra barns röster och exempelvis vissa kvinnors röster (ofta ligger dessa högre upp i frekvensregistret bland de höga tonerna). Det är i dessa fall även svårt att höra syrsor och småfåglar.

Om du märker att du har symptom på en hörselnedsättning eller att du hör sämre än tidigare bör du söka hjälp. I många landsting (exempelvis Stockholms läns landsting, Region Uppsala, Region Skåne och Region Östergötland) har man idag inga remisskrav för att du skall kunna besöka en audionommottagning. En audionom testar din hörsel och kan även ge tips och råd för vad som kan göras för att du skall kunna höra bättre. Man kan också vända sig till sin husläkare, företagshälsovård eller vårdcentral. På många ställen kan man även där göra enklare hörseltester för att avgöra om din hörsel är nedsatt. Sedan kan kontakt tas med en audionommottagning för ytterligare rehabilitering.

Inlägget gjort

Formgjutna hörselskydd Göteborg

formgjutna_horselskydd_goteborg

I Västra Götaland bor det runt 1,7 miljoner människor och Sveriges näst största stad, Göteborg, har runt 573.000 invånare. Göteborg har länge saknat en leverantör som har 100% fokus på formgjutna hörselskydd men nu har Hörselskyddarna slagit upp portarna och erbjuder ett brett sortiment av gjutna öronproppar, in-ear hörlurar och hörselskydd till både privatpersoner och företag/organisationer. Vad gäller formgjutna hörselskydd Göteborg kan vi på Eartech varmt rekommendera Hörselskyddarna.

Alltför många har idag problem med hörseln vilket kan innebära hörselnedsättningar, tinnitus och ljudöverkänslighet. I takt med att vi blir äldre så försämras hörseln. Man kan också få hörselproblem på grund av bullerexponering. Många använder hörselskydd och öronproppar ibland. Ofta saknas kunskapen om att genom att göra avgjutningar av dina öron så kan man tillverka hörselskydd och öronproppar som passar just dig. Vad gäller standardhörselskydd stämmer ofta devisen: En storlek passar alla och ändå ingen…

gjuta_oronproppar_goteborg

De största fördelarna med formgjutna öronproppar är ljudkvaliteten och bekvämligheten. Detta innebär att man använder sina hörselskydd hela dagen och har alltså ett fullgott skydd hela tiden. Samtidigt så kan man fungera och höra vad som sägs i omgivningen. Detta kan vara avgörande för att man faktiskt använder skydd för öronen. Fungerar inte detta så används inte öronpropparna och man riskerar permanenta hörselskador.

soundscope_goteborg

De senaste åren har ett antal spännande formgjutna hörselskydd lanserats. Bland annat finns det idag mycket bra produkter för skola, förskola, jakt, tandläkare, sömn, industri, simning, musik, konsert, MC och möjligheter att kunna koppla sina favorithörlurar till gjutna proppar (In-Ear). Vad gäller formgjutna hörselskydd Göteborg har man alltså ett stort antal användningsområden som det finns precisa och bra lösningar för.

Hörselskyddarna består av de två legitimerade audionomerna Henrik Svensson och Daniel Allde. Dom har flera års erfarenhet av diagnos och rehabilitering av hörselskador. På Hörselskyddarna har man idag ett brett sortiment och vad gäller formgjutna hörselskydd Göteborg så har man en stor kunskap och ett antal mycket bra produkter. Avtryck till hörselskydd görs både i Göteborg men också på andra platser i Västra Götalandsregionen. Man har både aktiva hörselskydd (som exempelvis Soundscope) och formgjutna passiva proppar med olika varianter av dämpningsfilter.

Lättast är att maila info@horselskyddarna.se för kontakt. Kunder kan också ringa 0761-463099 eller 0762-139937. På Facebook genomförs kontinuerligt olika kampanjer och man kan få del av bra erbjudanden.

Inlägget gjort

Hörseltest efter öroninflammation

hörseltest_efter_oroninflammation

När behöver man göra ett hörseltest efter öroninflammation? Upplever man att hörseln är nedsatt efter en utläkt öroninflammation bör man testa hörseln. Detta kan man göra hos sin husläkare, hos en hörselklinik eller i vissa fall hos en öronläkare. När man gör ett hörseltest efter öroninflammation är man ofta intresserad av om det föreligger en permanent hörselnedsättning. Genom att söka hjälp om du märker att du hör sämre efter din öroninflammation så kan du få hjälp och råd vad gäller fortsatt behandling.

Ofta börjar öroninflammation med en förkylning. Förkylningsviruset gör det svårare för örats och näsans slemhinnor att försvara sig mot olika bakterier som kan orsaka en infektion i mellanörat. Trumhinnan kan bli röd och det kan bildas var bakom denna. Ibland kan dessutom trumhinnan spricka och varet rinner ut. Mer information, tips och råd för när man skall söka akut hjälp för sin öroninflammation kan man få på 1177.se

Det kan göra väldigt ont att få öroninflammation. Trycket ökar dessutom när man ligger ner så det kan ibland göra väldigt ont på natten. I de flesta fall går öroninflammationen över av sig själv men ibland behövs behandling. Exempel på symtom är: känsla av lock i örat, feber, ont i örat och sämre hörsel. Behövs behandling så är antibiotika (penicillin) det man rekommenderar. Det har under senare år blivit en åtstramning vad gäller behandling med antibiotika. Idag är man mer restriktiv än tidigare.

Vad gäller barn har många haft en eller flera öroninflammationer vid två års ålder. De allra flesta öroninflammationer läker av sig själva men ibland behöver man behandla med antibiotika. Risken för komplikationer är störst för spädbarn. Det kan ibland vara svårt att avgöra om det är frågan om öroninflammation hos riktigt små barn. Här är feber och att barnet skriker vanligt. Trycker man lite försiktigt på ytterörat (yttre hörselgången) brukar barnet vända sig bort och/eller avvärja smärtan eller skrika. Öronvärken kan vara väldigt intensiv och utan behandling kan det pågå i flera dagar. Ibland går det hål på trumhinnan efter ett par timmar och varet rinner ut i hörselgången. Då brukar också smärtan gå över. Går det hål på trumhinnan bör man behandla barnet med antibiotika.

Hörseltest efter öroninflammation bör göras om du märker att du hör sämre efter avslutad behandling. Vänd dig till din husläkare eller vårdcentral i första hand. Man kan också konsultera en audionom eller ÖNH-läkare om behov finns.

Inlägget gjort

Hörselskador och demens

Kan hörselskador orsaka demens och försämrad kognitiv förmåga? Kan man med hörapparater förhindra eller minska risken för demens och kognitiva svårigheter? Detta är svåra frågor att besvara men det finns idag undersökningar som pekar på att hörapparater kan spela en viktig roll för att förbättra minnesförmågan i övrigt leda till en bättre psykisk hälsa.

Det finns flera studier som pekar på ett samband mellan hörselskador och att man i ökad utsträckning utvecklar demens. I flera av dessa undersökningar menar forskarna att man kan hindra eller försena utvecklingen genom att tidigt börja använda hörapparater. Genom att använda hörselhjälpmedel gör också att man blir mer delaktig och bidrar till en ökad livskvalitet.

Varför är hörselskador kopplade till ökad risk för demens? Vissa forskare menar att vissa vaskulära sjukdomar både kan leda till nedsatt hörsel och demens. Andra menar att den ansträngning som krävs, när man hör dåligt, att gissa och tolka hur olika ljud verkligen låter kan påverka minnet. Många som har en hörselnedsättning upplever att personer i omgivningen “mumlar” och i USA talar man om “effortful listening”. Man får helt enkelt anstränga sig för att höra. Ny forskning från bland annat Linköpings universitet visar att personer med nedsatt hörsel riskerar att få ett sämre långtidsminne. I detta fall menar man att på grund av hörselnedsättningen så lagras inte information i långtidsminnet. Man plockar heller inte fram information lika ofta från långtidsminnet och man “gymnastiserar” långtidsminnet mindre. Här menar forskarna också att funktioner som inte används förfaller.

Att hörselnedsättningen kan leda till social isolering är det många som kan vittna om. Många börjar välja bort olika aktiviteter i sitt liv vilket påverkar både den sociala situationen och även livsglädjen. Tidigare kanske man tyckte det var roligt att gå ut och äta eller gå på andra evenemang. På grund av den nedsatta hörseln går man inte ut lika mycket längre vilket kan leda till ensamhet och isolering. Det kan också leda till psykiska problem som exempelvis depression.

hörselskador_demens

Vänta inte, sök hjälp! Idag kan man relativt enkelt testa sin hörsel, och på Eartech Hörselkliniker kan man göra det kostnadsfritt, vilket är första steget. Efter det inledande besöket hos hörselmottagningen så kan man diskutera val av hörapparat. Många gånger kan man redan inom en vecka efter det första besöket komma igång och höra bättre. Ofta tar det några veckor innan man börjar vänja sig med alla nya ljud men ge det en chans! Förutom att du hör bättre, ökar din livskvalitet så kommer du dessutom med stor sannolikhet att minska risken för demens.

 

Inlägget gjort

LiNX Quattro

Resound_Linx_quattro

GN LiNX Quattro är GN Resounds senaste plattform av hörapparater. Den finns i dagsläget i två versioner: Quattro 7 och Quattro 9. GN Resound var först ut av alla med “Made for iPhone” hörapparater. Med LiNX Quattro har man precis lanserat sin 4:e generation hörapparater som är utvecklade för att passa olika Apple produkter som iPhone, iPad, Apple Watch och Mac-datorer. Nedan följer några egenskaper med denna produktfamilj:

 • Helt ny plattform
 • Processorkapaciteten är dubbelt så snabb som GN Resounds tidigare plattform: 3D
 • Minneskapaciteten är dubbelt så hög som 3D
 • Förbättrad direktionalitet
 • Förstärkning högre upp i frekvensregistret
 • Ny laddbart powerpack
 • 24 timmars användning även vid streaming 50% av tiden
 • Quattro kommer att fungera med Android, Made for Android, genom GN’s samarbete med Google

gnresound_linx_quattro

GN Resound definierar LiNX Quattro som en “premium plus” apparat som marknadsmässigt tävlar med de absolut bästa hörapparaterna på marknaden. Företagets egna studier indikerar att speciellt musiklyssnande är oerhört bra i LiNX Quattro och 95% av personerna i studien föredrog LiNX Quattro framför andra premiumapparater. När man använder dessa hörselapparater så behöver man inga mellankopplingar utan ljud streamas direkt från exempelvis din telefon eller läsplatta. 

Med LiNX Quattro så har GN Resound en väldigt spännande laddningsfunktion. Tidigare har det varit vissa problem med att de laddbara batterierna inte räcker hela dagen med detta problem är löst med LiNX Quattro. Med de laddbara hörapparaterna medföljer ett powerpack som kan användas för att ladda upp LiNX Quattro även om man inte har tillgång till en strömkälla.

resound_assist

Med Resound Assist och appen Resound Smart 3D kan din audionom enkelt göra finjusteringar av dina hörapparater. Genom Resound Assist så kan många besök på hörselkliniken undvikas och du kan få snabb hjälp att ställa om dina hörselhjälpmedel. En annan praktisk app som kan laddas ner är Resound Relief. Här kan du få hjälp om du lider av tinnitus genom att olika naturljud och white noise kan justeras med hjälp av volymkontrollen i appen.

Hos Eartech Hörselkliniker har vi lång erfarenhet av GN Resound och våra audionomer är väl förtrogna med de program som krävs för att anpassa dessa hörapparater.

Inlägget gjort

Hörapparater Täby

horapparater_taby

På kanelbullens dag 4/10 var vi på Eartech Hörselkliniker inbjudna att föreläsa om hörsel och hörselhjälpmedel på PRO Täby Kyrkby. Under rubriken hörselhjälpmedel: igår, idag och imorgon så diskuterade vi hörsel, utvecklingen av hörapparater och hur man går tillväga för att få hörapparater inom Stockholms Läns Landsting.

Drygt 35 personer hade trotsat höstmörkret och letat sig till Skolhagenskolan i Täby Kyrkby vid klockan 18. Under två timmar så talade vi om hörsel och hörselhjälpmedel. Några exempel på frågor som behandlades var: Hur har utvecklingen varit? Varför förstärks alla ljud? Vad kan vi förvänta oss av framtidens hörapparater? Hörapparater Täby: hur går man tillväga för att skaffa hörapparater om man bor i Täby?

I Sverige beräknas 1,5 miljoner människor ha nedsatt hörsel och cirka 15% av befolkningen lider av tinnitus. Detta är väldigt många människor och tiden mellan att man för första gången tänker “jag tror jag hör lite sämre” till att man faktiskt söker hjälp är ofta alldeles för lång. Att tidigt komma igång med hörselhjälpmedel är viktigt och bidrar många gånger till en väsentligt förbättrad livskvalitet tidigare i livet.

Många i publiken hade egna erfarenheter av hörapparater. Det var diskussioner kring hur man lättare hantera sina hörselhjälpmedel och även tips kring batteribyten och rengöring. Många gånger glömmer man att fråga om saker när man är på besök hos sin audionom. Våra erfarenheter är att efter några veckors användning så blir man en betydligt mer van användare och därmed blir också andra frågeställningar aktuella. I början är man fullt sysselsatt med att komma igång. Efter en tid vet man mer och man kan också även komma med önskemål om hur hörselhjälpmedlen kan och bör fungera.

Vad gäller design av hörapparater är detta ett område som är väldigt prioriterat. De stora leverantörerna satsar mycket på detta. Många önskar små hörapparater som inte syns. Idag finns hörselgångsapparater som sitter långt in i örat och knappt syns alls. Vi jobbar också mycket med RIC-apparater som idag även kan provas ut på fler patienter och som har öppna domer vilket gör de väldigt bekväma och känns luftiga.

Det var en del frågor från publiken kring att hörapparater är för krångliga. Det finns en risk för att audionomen, i all välvilja, ställer in för avancerade funktioner (trådlösa produkter mm) när brukaren egentligen bara vill höra bättre i samtal. Här gäller det att vara uppmärksam från oss i hörselvården och lyssna in vilka önskemål och i vilken livssituation användaren av hörapparaterna befinner sig i.

Vad gäller diskussionen kring hörapparater Täby så gäller samma regler som i övriga landstinget i Stockholms län. Man behöver idag ingen remiss och väntetiderna är korta hos olika hörselmottagningar. Genom vårdval Hörsel (primär hörselrehabilitering) kan man snabbt få hjälp och möjligheterna att byta mottagning finns också om man så önskar.

Sammanfattningsvis var det en mycket trevlig kväll med intressanta och bra frågor kring hörsel, hörapparater, feedback kring hur hörselvården kan förbättras och hur man går tillväga för att skaffa sig hörapparater i Täby. Tack för att vi fick vara med PRO Täby Kyrkby!

 

Inlägget gjort

Skötsel hörapparat

skötsel_horapparat

Ett område om är väldigt viktigt när du börjar använda hörapparater är skötsel och rengöring av dessa. Under rubriken: Skötsel hörapparat har vi samlat lite praktiska tips om hur man tar hand om sina hörapparater och gör rent dem. Vi har samlat tipsen under tre olika kategorier: RITE-hörapparater, bakom-örat hörapparater och allt-i-örat hörapparater. Här kommer lite information om skötsel hörapparat och hur man gör rent sina hörselhjälpmedel på bästa sätt.

Hörapparaten utsätts för många olika miljöer och för att den ska fungera optimalt och länge så behöver man rengöra och sköta dessa produkter. Hörapparaten behöver nytt batteri med jämna mellanrum, du hör en ljudindikation när det är dags.

Hur ofta man behöver byta batteri brukar bero på flera saker:

 • Hörselnedsättningens grad
 • Hur mycket man använder hörapparaten
 • Streaming av ljud mm

hörapparatbatteri

Det finns batterier som är uppladdningsbara. Det vanligaste är dock zink-luft-batteri som är de minst miljöfarliga.

Det finns en remsa på batteriet som man drar bort innan man sätter batteriet i apparaten. När remsan är borta så är batteriet aktiverat.  Zink-luft-batterier har en egenskap att när man väl dragit bort remsan, så laddar de på sikt ur sig även om du inte använder apparaten. Använder man apparaten ofta så märker man inte detta.

Man stänger av sin hörapparat då man inte använder den och då spar man batteri. Om batteriet är i även under natten så ökar förbrukningen och du får byta batteri oftare.

Hörapparaterna utsätts för värme, kyla, fukt utifrån och i form av svettningar. I hörselgången är det fuktigt och där finns också vaxproduktion. Detta är förstås olika mellan olika individer, hur mycket vax/fukt med mera apparaten utsätts för och därmed måste man själv veta vad som kan hända en hörapparat.

 • Bakom-örat RITE-modell

rengöring_rite_hörapparater

Med RITE menas ”Receiver in the Ear” och dessa hörapparater har en extern hörtelefon. Även begreppet RIC-apparater förekommer och det står för ”Receiver in the Canal”.

Här ger vi några tips och riktlinjer för skötsel.

 1. Byte av vaxfilter minst en gång per kvartal eller vid behov om ljudet känns svagt eller apparaten är helt tyst.
 2. Öron dome byts minst en gång per kvartal, detta för att domens material är mjuk silikon och detta material ändrar sig med tiden. För att minska risken för att den ska stanna kvar i hörselgången så byter man denna.
 3. Dessa ska också läggas i en torkburk minst varannan vecka för att undvika fuktproblem.
 4. Vi rekommenderar att du vid avslutande besök, köper de tillbehör som du behöver till din hörapparat. Detta för att ha tillgängligt då du behöver det.
 • Bakom örat-apparater

rengöring_bakom_örat_hörapparater

Med bakom örat-apparater menas att man har en hörapparat som sitter bakom ditt öra. Denna har en individuell insats som sätts in i hörselgången.

Nedan följer några råd och tips för skötsel och rengöring av bakom örat-apparater.

 1. Varje vecka bör man rengöra sin öroninsats. Man tar bort öroninsatsen från slangen och lägger den i vatten och tvållösning, låt en ligga några timmar (gärna under natten), skölj torka och skaka lite på den så eventuella vattendroppar kommer ut ut ljudkanalen.
 2. Byt slangen 1 gång i månaden.
 3. Lägg hörapparaten i en torkburk samtidigt som du rengör öroninsatsen.
 4. Även här rekommenderar vi att du vid avslutande besök, köper de tillbehör som du behöver till din hörapparat.
 • Allt-i-örat hörapparater

 

rengöring_aio_horapparat

Med allt-i-örat hörapparater menas att man utifrån en avgjutning av ditt öra bygger hörapparater som sitter i örat. Därav namnet: allt-i-örat. Nedan följer några tips som skötsel hörapparat av allt-i-örat modell:

 1. Byt vaxfilter minst 1 gång i månaden. En del personen producerar mera vax och behöver byta oftare.
 2. Vaxfiltret täpps till lite efterhand och då blir ljudet sämre, svagare. Apparaten kan bli helt tyst om filtret täpps igen helt.
 3. En allt-i-örat-apparat bör man lägga i en Kapak elektronisk torkburk 1 gång per vecka. Detta gör apparaten torrare och tar också bort bakterier.
 4. Hörapparaten kan torkas av med en fuktig trasa.
 5. Vid avslutande besök är det viktig att komplettera med de tillbehör som behövs för att rengöra just din allt-i-örat hörapparat.

Vad gäller alla våra hörapparater är du välkommen till vår servicemottagning om du behöver hjälp med byte av tillbehör. Du måste då ta med dig tillbehören till din hörapparat. Sammanfattning skötsel hörapparat: ta hand om dina hjälpmedel så håller dom längre och bibehåller sin funktion.

Inlägget gjort

Föreläsning SPF Seniorerna Sigtuna Stad

Den 17/9 hade SPF Seniorerna Sigtuna Stad en temadag om hörsel under rubriken “livet är värt att höra”. Här var Eartech Hörselkliniker inbjudna att tala om bland annat utvecklingen kring hörselhjälpmedel. Många besökare och mycket frågor kring hur olika hörselhjälpmedel fungerar och vad man kan göra för att höra bättre. Jättetack till arrangörerna med Louise Skeppare i spetsen!

Man beräknar att cirka 1,5 miljoner svenskar har nedsatt hörsel och att 15% av befolkningen lider av tinnitus. Många väntar väldigt länge med att söka hjälp och det är önskvärt att man börjar behandla den nedsatta hörseln så tidigt som möjligt.

Att ha nedsatt hörsel kan bero på många olika orsaker. Ju äldre vi blir desto sämre hör vi. Har man dessutom exponerats för buller genom åren kan detta leda till nedsatt hörsel. Det finns dessutom ärftliga komponenter som spelar in. Allt detta kan samverka och bidra till att man hör sämre.

Vad kan man då göra för att höra bättre? Idag har utvecklingen kring hörapparater gått framåt väldigt mycket och olika hörselhjälpmedel fungerar väldigt mycket bättre än tidigare. Hörapparater är idag mycket bättre på att känna igen tal och förstärka detta när man vänder sig mot en person. Detta samtidigt som buller och oönskade ljud från resten av omgivningen tas bort eller inte förstärks lika mycket.

Många frågor handlade om reglerna för att skaffa hörapparater inom Stockholms Läns Landsting. Här diskuterade vi hur det fungerar och hur man går tillväga. Det finns idag inget remisstvång utan man kan vända sig direkt till den hörselklinik man vill gå till.

Man kan idag bygga hörapparater väldigt små. De kan dessutom designas på så sätt att de nästan inte syns. Dock måste man kunna hantera sina hjälpmedel för att det skall fungera i praktiken.

Hur kan man göra för att undvika att hörapparaterna hamnar i byrålådan? Här var det en väldigt intressant diskussion om realistiska förväntningar och vikten av tålamod och att ha en förståelse för att det kan ta lite tid att vänja sig med förstärkning av olika ljud.

En lång diskussion kring tinnitus och vad man kan göra för att hantera detta genomfördes också. Även här gäller att få kontakt med hörselvården för att avgöra om det också finns en hörselnedsättning. Vad gäller tinnitus är även KBT (Kognitiv Beteende Terapi) ett alternativ.

Kort sagt: En mycket trevlig eftermiddag med bra samtal och frågor kring hörsel. Jättetack från oss på Eartech Hörselkliniker för att vi fick komma ut till vackra Sigtuna och vara med på detta!

 

Inlägget gjort

Eartech söker legitimerade audionomer i Stockholm

legitimerad_audionom_stockholm

Eartech Hörselkliniker AB är specialiserade på hörselskydd, tekniska hjälpmedel och hörapparater. Vi söker nu en till audionom till vår verksamhet i Stockholm (Enskede). Vi har idag utprovning av hörapparater på Lidingö, i Bromma och i Enskede (Dalens sjukhus). Våra verksamheter är auktoriserade av Stockholms Läns Landsting.

Vi som arbetar hos Eartech Hörselkliniker AB har lång erfarenhet av hörselvård, utveckling och utprovning av hörselhjälpmedel. På Eartech arbetar 12 personer med hörapparater, tekniska hjälpmedel, hörselskydd, hörlurar och tillbehör till dessa. Vi har ett stort nätverk, i Sverige och utomlands, bland tillverkare av hörselutrustning och nya typer av hjälpmedel. Vår ambition är att jobba med den absolut senaste tekniken och vi är leverantörsoberoende. 

Vi erbjuder:

Ett spännande arbete i ett tillväxtföretag
Möjligheter att styra sin tid och sitt schema
Konkurrenskraftiga villkor
Möjligheter till heltid eller deltid

Vi söker dig som är:

Legitimerad audionom
Flexibel och positiv
Intresserad av att hitta rätt hörsellösning för patienten/brukaren
Van vid olika IT-system

Vi är en organisation med korta beslutsvägar, högt i tak och en stark vilja att hjälpa våra brukare att höra så bra som möjligt. Tjänsterna är tillsvidareanställningar.

Kontakta oss gärna för frågor eller funderingar. På vår hemsida www.eartech.se hittar du lite mer information om vilka vi är.

Kontaktpersoner:

Klas Johansson. Telefon: 070-4411070. Mail: kj@eartech.se
Heléne Ljung. Telefon: 070-7220415. Mail: hl@eartech.se

Alla ansökningar behandlas konfidentiellt

Vi behandlar ansökningar löpande så tveka inte att höra av dig om du är intresserad

Hjärtligt välkommen med din ansökan till oss!

Inlägget gjort

AI och hörapparater

ai_hörapparater

Bland tillverkare av hörselteknisk utrustning är idag det kanske hetaste området AI och hörapparater. AI står för Artificiell Intelligens och kan i detta sammanhang beskrivas som hörapparaternas möjlighet att “lära” sig olika saker och agera “intelligent” i olika situationer. Mycket av forskningen syftar till att få hörapparaterna att på olika sätt lära sig hur användaren agerar och kanske till och med vara ett steg före. På så vis kan exempelvis besvärliga ljudsituationer enklare hanteras och dina hjälpmedel fungerar bättre.

Under 2018 har en rad lanserar gjorts inom områdena AI och Machine Learning. De två mest spektakulära har varit Starkey och Widex.

Starkey lanserade i augusti sin hörapparat Livio AI stort i USA. Man tror att Livio AI kommer att lanseras i Europa under våren 2019. Med Livio AI så har man för första gången byggt in sensorer i hörapparaterna vilket möjliggör mätning av olika funktioner som fysisk aktivitet, steg per dag och även andra parametrar som exempelvis vilka ljudmiljöer du rör dig i. Precis som andra tillverkare kan man använda olika appar för att styra sina hörapparater och strömma ljud. Man kan också översätta språk (via en app på telefonen) och via sensorerna kan man se om någon ramlat och exempelvis en anhörig kan få ett larm om detta.

Genom lanseringen av Livio AI menar Starkey att man tagit steget in till en ny generation hörapparater. Här mäter man inte bara hörseln utan dina hörselhjälpmedel fungerar även som en “fitness tracker” och kan användas för att mäta olika saker som din läkare kan ha nytta av. Örat är ett väldigt bra ställe att mäta exempelvis puls och syresättning. Detta är områden som hörapparaterna kan hjälpa till med att fånga upp olika data vilket kan bidra till en bättre hälsa för individen. Ett framtida scenario är därför att dina hörapparater blir mer integrerade i den allmänna vården av dig men även för att förbättra din hälsa.

Danska Widex lanserade Evoke för en tid sedan med löftet att via “Machine Learning” så kommer framtida hörapparater bli avsevärt mycket bättre. Även här handlar det om att Evoke kan lära sig hur du lever och vilka miljöer du rör dig i. Widex talar om en smart hörapparat som hjälper dig att forma din lyssningsupplevelse intuitivt samtidigt som du kan ha full kontroll när du önskar det. Via Widex SoundSense så byggs en enorm databas upp av anonyma data. Dessa kan användas för att utveckla dina hörapparater och detta får du del av varje gång du sätter igång dem.

AI och hörapparater är en trend som är här för att stanna. Genom att använda spännande ny teknik så kan din hörupplevelse förbättras. Med hjälp av AI och andra tekniker så kan dina hjälpmedel bättre förstå hur du använder hörapparaterna och även proaktivt automatiskt korrigera för olika miljöer mm. Detta leder till att du hör bättre. Spännande med AI och hörapparater är också att gränsen mellan hjälpmedel och annan konsumentnära teknik återigen suddas ut. I framtiden kommer dina hörapparater med stor sannolikhet vara en viktig del för att analysera din hälsa och förbättra ditt välmående.

Inlägget gjort

Hörapparat Android

hörapparat_android

Världshälsoorganisationen WHO beräknar att cirka 460 miljoner människor i världen har en hörselnedsättning som påverkar deras liv negativt. Många av dessa skulle ha hjälp av hörapparater för att få sin vardag att fungera bättre. En trend är också att olika smartphones blir mer och mer tillgängliga runt om i världen. Många hörapparater har varit möjliga att koppla till iPhone och operativsystemet iOS. Globalt är dock är det dominerande operativsystemet Android så frågan om hörapparat android är idag väldigt aktuell.

Vad gäller hörapparat android så har utvecklingen varit lite långsammare än för iPhone. Vad gäller telefoner med operativsystem från Google (Android) har det varit möjligt att koppla ihop vissa versioner med vissa telefoner. Ofta har mellankopplingar behövts vilket gjort det lite klumpigt att använda. Nu börjar det emellertid hända saker. För en tid sedan gick exempelvis Google ihop med GN Resound ut med att man planerar ett mer långtgående samarbete vilket öppnar upp hörapparater från GN Resound med samtliga smartphones med operativsystemet Android.

Tanken med samarbetet är att öka tillgängligheten för hörapparatbärare och funktionerna kommer att finnas tillgängliga redan hos modeller i serierna Resound LiNX Quattro och Beltone Amaze. En viktig utgångspunkt är att inte ha några mellanled-/kopplingar utan brukarens smartphone skall direkt kunna styra hörapparaterna. På så vis blir det enklare och möjligheten till interaktion ökar. Denna funktionalitet finns idag redan hos exempelvis GN Resound 3D vad gäller koppling till iPhone.

Även andra stora tillverkare som Oticon och Phonak har idag hörapparater som kan kopplas med Android-enheter. Exempelvis har Phonak Audéo B-Direct sådan funktionalitet och kan relativt enkelt kopplas till din Android-smartphone. Även Oticon arbetar hårt för att öka möjliggöra direkt koppling mellan sin premiumprodukt Oticon Opn och Android-enheter. Vi kommer under det kommande året se fler lanseringar och trenden är att olika hörapparater smidigt och sömlöst kan kopplas till mobiltelefoner, TV, datorer och läsplattor.

Vad gäller hörapparat android har vi märkt ett ökande intresse bland våra kunder. Idag använder många sin telefon för att lyssna på musik, poddar, ljudböcker och se på film. Att i detta läge kunna koppla sina hörselhjälpmedel med sin mobiltelefon är en viktig funktion. Kommande året kommer bli väldigt spännande och många nya lösningar kommer att se dagens ljus.