Publicerad

Vilka hörselskydd eller öronproppar passar idrottslärare?

Hörselskadades Riksförbund (HRF) bloggar i sin Befria Samtalet kampanj mycket om situationen för Sveriges lärare och förskollärare. Detta är alldeles utmärkt eftersom det är väldigt vanligt med hörselproblem som exempelvis tinnitus, hörselnedsättningar och ljudöverkänslighet inom pedagogisk verksamhet. Man tar även upp specifikt idrottslärare/gymnastiklärare som ofta arbetar i små utrymmen (gymnastiksalar) med dålig akustik och väldigt höga ljud. Bland många idrottslärare har formgjutna öronproppar med dämpfilter börjat användas. Detta för att skydda mot bullret och samtidigt släppa igenom tal optimalt. Idrottsläraren Mats Ek från Söderhamn säger:

”Det är hörseln som utsätts mest i det här jobbet”

Medvetenheten i skolan om behovet att skydda hörseln ökar. Man har framförallt fått upp ögonen för behovet bland gymnastiklärare, slöjdlärare och musiklärare. Det är dock en massa andra lärare som kan ha problem med hörseln och det är viktigt att deras situation inte glöms bort.

ER-hörselskydd-Eartech

Om man arbetar som idrottslärare eller musiklärare så finns det ett antal bra hörselskydd eller öronproppar att tillgå. Viktigt är att dom har dämpningsfilter vilket gör att tal släpps igenom och öronpropparna skyddar mot buller. På så viss hör du vad eleverna säger men du skyddar också din hörsel. Ett exempel på en öronpropp för idrottslärare är ER-skydd som visas på bilden ovan.

individuella_gjutna_proppar

Det finns även andra varianter som Eartech Pro och Eartech DM. Alla dessa hörselskydd formgjuts efter dina öron för en exakt passform. Båda dessa fungerar väldigt bra i skolan och i gymnastiksalar. Kontakt oss gärna på Eartech för mer information om vilka öronproppar som passar dig som idrottslärare!