Publicerad

Hörselskydd med radio

jaktmassor_soundscope

I helgen har vi på Eartech varit på Swedish Game Fair och visat Soundscope. Soundscope är ett aktivt hörselskydd med radio. Dessa tillverkas efter en formgjutning av dina öron för att passa dina öron helt exakt. De förstärker låga ljud och skyddar mot smällar. De är även hörselskydd med radio vilket gör att du, via en halsslinga, kan höra vad som sägs på jaktradion. Du kan också enkelt koppla på en extern mikrofon och på så vis skapa en Push-Talk funktion genom att denna sätts på jackkragen.

Under Swedish Game Fair 2018 så var det väldigt mycket folk och många var intresserade av att veta mer om jakt och hörsel. Man beräknar att det finns cirka 300.000 jägare i Sverige och speciellt ökar antalet jägare i Stockholm. Genom att mässan går i Tullgarn (utanför Trosa i Sörmland) märktes detta tydligt. Idag finns en stor medvetenhet om att skydda hörseln när man jagar. Genom att det idag finns betydligt bättre hörselskydd på marknaden finns egentligen ingen anledning att inte använda hörselskydd under jakt. Problemet är inte att hörselskydd inte fungerar. Problemet är att de inte alltid används.

hörselskydd_med_radio

Med Soundscope pro-tect iHunt får man ett formgjutet hörselskydd som tillverkas för att passa dina öron. Utifrån en avgjutning av örat så scannar man detta och sedan tillverkas ett skal för ditt öra. På detta placeras elektroniken och därefter tillverkas hörselskyddet. Sedan kan man addera en extern halsslinga vilket gör att du får ett hörselskydd med radio. Har man ett väl fungerande hörselskydd med radio så kan man under hela jakten höra vad som sägs och det finns ingen anledning att inte ha på sig sina hörselproppar på jakten. På så vis får man skydd under hela dagen och man riskerar inte att skjuta skott utan skydd i öronen.

Tidigare har jägare nästan alltid haft nedsatt hörsel. Ofta har detta att göra med att man inte hittat produkter som riktigt fungerat men också att attityden kring hörselskydd varit sådan att de inte alltid används. Vi ser ett stor förändring på detta område och medvetenheten om vikten av att skydda sina öron har definitivt ökat. Unga jägare är idag betydligt mer medvetna och detta innebär att det skjuts färre skott utan skydd. Denna utveckling är väldigt positiv och innebär betydligt mindre risk att drabbas av hörselskador för dig som jägare.

Kontakta oss gärna om hörselskydd med radio eftersom detta är ett av våra specialområden. Det kan gälla användning för jakt, industri eller för andra ändamål. Man kan idag hitta lösningar för det mesta och möjliggöra skydd för hörseln samtidig som du hör din omgivning.