Publicerad 1 kommentar

Hörapparater i Region Stockholm (uppdaterad december 2019)

I Region Stockholm skiljer man på primär hörselrehabilitering och fördjupad hörselrehabilitering. Inom all hörselrehabilitering är det en audionom som har ansvaret för dig som patient. Audionomer är specialiserade på hörsel och hörhjälpmedel. Inom den primära hörselrehabiliteringen råder sedan slutet av 2011 vårdval vilket innebär att patienter, som är berättigade till att få hörapparat inom den primära hörselrehabiliteringen, kan välja vilken vårdgivare man önskar. De största vinsterna har varit ett ökad tillgänglighet och kortare köer. Har patienten ett större vårdbehov är han/hon berättigad till fördjupad rehabilitering vilken bedrivs på Karolinska universitetssjukhuset (Rosenlunds sjukhus). Personer med grava hörselnedsättningar har ett större vårdbehov och behov av en fördjupad rehabilitering och tillhör därför hörsel- och balanskliniken på Rosenlunds sjukhus. Via denna länk når du hörselrehabiliteringen vuxna

Huvudsakligen är det därför vuxna (över 18 år) med lätta eller måttliga hörselnedsättningar som är inkluderade i den primära hörselrehabiliteringen och därmed vårdval hörsel. I januari 2020 ändras patientavgifterna för besök hos legitimerade audionomer. En patientavgift på 100 kr tas ut och högkostnadsskyddet gäller. Patienter över 85 år behöver inte betala patientavgift. 

Har man bestående problem med sin hörsel brukar utprovning av hörapparat vara ett mycket bra alternativ och många har väldigt stor hjälp av detta. Det finns också andra typer av hörselhjälpmedel som exempelvis kommunikationsförstärkare och olika varseblivningssystem. Förskrivningen av dessa hjälpmedel behandlar vi dock inte här.

Barn, under 18 år, är undantagna från systemet ovan och tillhör hörselrehabiliteringen, barn och ungdom, som även den ligger på Rosenlunds sjukhus. Hörselrehabilitering barn och ungdom nås via via denna länk: Hörselhabilitering Barn och Ungdom 

Det finns ett antal krav för att en hörselmottagning skall bli auktoriserad av Region Stockholm. Bland annat ställs det krav på ekonomisk stabilitet, erfarenhet hos audionomerna på mottagningen, handikappvänliga lokaler och kapacitet. Inom vårdvalet råder fri etableringsrätt för de vårdgivare som godkänns och det finns inget volymtak för antal patienter.

Vad innebär vårdval av hörapparater?

I uppdraget för den primära hörselrehabiliteringen inkluderas en behovsbedömning vilket innebär hörseltester (tonaudiometri och talaudiometri), skriftlig rehabiliteringsplan, utprovning och anpassning av hörapparaterna, uppföljning, service samt information om hur det är att leva med en hörselskada och olika strategier för att hantera detta. Man har rätt att byta mottagning, dock kan man inte göra det under en pågående hörapparatutprovning.

Det krävs idag ingen remiss i Region Stockholm för att du skall få hörapparat. Detta innebär alltså att du inte behöver remiss från husläkare, vårdcentral, företagshälsa eller öronläkare. Du kan själv söka upp den hörselklinik du önskar. Det görs en behovsbedömning av varje patient och görs bedömningen att man är i behov av hörapparat kan man antingen välja från det upphandlade sortimentet eller från det privata sortimentet. Varje patient betalar dock alltid en patientavgift på 600 kr och det påverkas inte av om du behöver en eller två hörapparater. Region Stockholm har ett sortiment hörapparater från tillverkare som Oticon, Phonak, Unitron, GN Resound, Beltone och Widex. En fullständig lista på Region Stockholms upphandlade hörapparater finns här: upphandlade hörapparater Stockholm

Väljer man en hörapparat ur det privata sortimentet, systemet kallas Fritt val av hörapparat, har man rätt till en check på 2380 kr för ett öra och 4760 kr för två öron. Det inkluderar hörselgångsinsatser. Väljer man en hörapparat från systemet Fritt val av hörapparat har man även rätt till ett servicekonto på 1020 kr per hörapparat. Med Fritt val kan du alltså, ihop med din audionom, välja en hörapparat som inte är upphandlad av Region Stockholm.

Från och med 1:a maj 2018 infördes ett nytt regelverk för auktoriserade mottagningar. Bland annat infördes krav på minst 300 genomförda hörselrehabiliteringar per mottagning och år samt krav på ytterligare information kring skillnaden mellan Fritt val och upphandlade hörapparater. Här vill man från Region Stockholms sida säkerställa att de auktoriserade mottagningarna är av en viss storlek och även har kapacitet att hantera lite högre volymer av patienter.

På vårdgivarguiden Region Stockholm finns en informativ broschyr som heter “Att välja hörselhjälpmedel” som ger lite bakgrund kring detta med att välja hörapparat. Här finns också information om olika auktoriserade hörselkliniker, däribland Eartech Hörselkliniker, inom Region Stockholm.

1 reaktion på “Hörapparater i Region Stockholm (uppdaterad december 2019)

  1. […] anlitas av landstingen som specialister inom vissa områden. Eartech är ett företag och är du i behov av hörapparater i Stockholm så är det till dessa du ska vända dig för hörseltester och utprovning av hörselhjälpmedel. […]

Kommentarer är stängda.