Publicerad

Köpa hörapparater (uppdaterad maj 2020)

Att köpa hörapparater på internet börjar bli vanligare även i Sverige. Detta är en trend i framförallt USA där priserna är väldigt mycket högre och ofta finns ingen offentlig finansiering. I Sverige är reglerna annorlunda och många kan få hjälp med hörapparater inom det landsting där du bor. Eftersom det börjar bli vanligare att köpa hörapparater online har ASHA (American Speech-Language-Hearing Association) satt samman några punkter man bör tänka på. Nedan följer en kort sammanfattning av dessa.

Har du svårt att höra eller vet med dig att du har nedsatt hörsel är ett bra tips att ta kontakt med en legitimerad audionom. Dessa arbetar ofta på landstingets hörcentraler eller på privata hörselmottagningar. På många hörselmottagningar i Sverige visar man olika typer av hörapparater och man kan få inspiration och idéer. Innan du köper en hörapparat bör man tänka på några saker:

  • En hörapparat förstärker inte bara ljud utan är en medicinteknisk produkt. Som andra medicintekniska produkter finns det saker att tänka på när man ställer in och använder dem.
  • Det är viktigt att förstå varför du hör dåligt. Vad beror det på? Man vill innan man testar en hörapparat förstå och också utesluta andra sjukdomar/orsaker till nedsatt hörsel. Detta hjälper audionomen dig med. Man måste förstå problemet innan man väljer en lösning.
  • Se till att välja hjälpmedel som passar dig och din situation. Något som passar din partner, kamrat eller granne kanske inte passar dig. Diskutera gärna detta med din audionom.
  • Något som audionomen hjälper dig med är att ställa in dina hörapparater. För detta krävs programvara från tillverkaren och vana vid att hantera dessa program. Genom att audionomen har 3-årig universitetsutbildning inom hörsel kan han eller hon hjälpa dig med detta.
   • Om din hörsel skulle försämras eller förändras så kan dina hörapparater programmeras om av din audionom. Det är vanligt att man efter ett tag vill ändra olika funktioner eller koppla hörapparaten till ny elektronik i din vardag.
  • Att börja använda hörapparater är inte som att börja använda glasögon. Det tar tid att vänja sig och det är en process att komma igång med dina hörselhjälpmedel. Räkna med ett par veckor upp till någon månad. Din audionom hjälper dig i denna process och man arbetar i team för att hjälpa dig att höra bättre.

köpa_hörapparater

Träffa en legitimerad audionom eller läkare

Som diskuterats ovan är det viktigt att kartlägga vad dina hörselproblem beror på. I vilka situationer hör du dåligt? Denna analys bör göras innan man diskuterar vilken lösning som är lämplig. Detta kan du få hjälp med på en hörselmottagning (av en legitimerad audionom) eller hos din husläkare eller vårdcentral. Ser din audionom eller läkare att du behöver annan hjälp kan man remittera dig vidare. Det finns omfattande standarder kring hur exempelvis ett test av hörseln skall gå till. Det finns ett stort antal olika online hörseltest på internet men de har sina begränsningar. Återigen: säkerställ att du får rätt behandling för just dina hörselproblem. Genom att vända dig till legitimerad vårdpersonal kan detta åstadkommas. I vissa landsting behöver man remiss för att besöka hörselvården medan i andra, exempelvis Stockholm och Skåne, behövs ingen remiss utan du kan vända dig till en hörselmottagning direkt. 

Tänk också på att fråga om dina hörapparater går att fjärrprogrammera. Detta är en viktig funktion speciellt i tider när man kanske inte kan åka till sin hörselklinik.

På Eartech Hörselkliniker arbetar legitimerade audionomer med lång erfarenhet av att prova ut hörapparater. Vi har också hörselingenjörer och egna servicetekniker. Våra mottagningar är auktoriserade av Stockholms Läns Landsting. Du får oberoende information kring hörapparater och det gäller oavsett om du funderar på att köpa hörapparater eller om man skall prova hörselhjälpmedel från landstinget. Vi har också möjlighet att remittera dig till öronläkare om behov finns. Välkommen till ett värld av bättre hörande – Välkommen till Eartech Hörselkliniker AB!