Inlägget gjort

Bota tinnitus

bota_tinnitus

Många undrar om man kan bota tinnitus och få slut på ringandet i öronen. Tyvärr finns inget enkelt och snabbt botemedel för tinnitus. Däremot kan man lära sig att leva med tinnitus och lättare hantera besvären. I detta inlägg kommer vi att titta lite närmare på hur man lättare hanterar besvär med tinnitus.

Surrande, pipande, visslande, susande eller surrande? Tinnitus kan låta olika och anta flera olika former. Det kan också uppträda i perioder på dagen eller komma och gå under perioder under året. Besvären varierar också mellan olika individer. Vissa påverkas inte så mycket medan andra har stora besvär. En vanlig fråga på olika hörselkliniker är om det går att bota tinnitus och om man kan stoppa suset i öronen? Finns det ett botemedel för tinnitus?

Om man googlar på tinnitus så finns det en stor mängd olika “lösningar” som alla hävdar att de botar eller kraftigt reducerar besvären med tinnitus. Många som har svårare besvär är benägna att testa diverse metoder som inte har vetenskapliga studier som backar upp deras effektivitet. Tyvärr finns inga enkla lösningar vad gäller tinnitus. Det finns idag ingen lösning eller metod som helt botar dina tinnitusbesvär. Vad som finns däremot är några alternativ som gör det lättare att hantera dina besvär. Nedan följer några exempel på metoder som det finns vetenskapliga belägg för.

  1. Samtal med psykolog. Att få hjälp att hantera sin situation och lära sig leva med sina besvär är den gemensamma nämnaren här. En vanlig metod är kognitiv beteendeterapi (KBT) som har visat sig effektiv för att lära sig hantera sin tinnitus. Många har också hjälp av samtal i grupp med andra som har samma problem.
  2. Tinnitus och nedsatt hörsel. Många som har tinnitus har också en hörselnedsättning. Att behandla hörselnedsättningen och dessutom ställa in hörapparaterna med olika program för att maskera ljud är vanligt idag. Många patienter kan få mycket hjälp av detta. Idag finns det dessutom många appar till smartphones som du kan ladda ner. Genom detta blir du mer involverad i din behandling och du kan testa vilken effekt olika ljud har på just dig. Du bör dock alltid konsultera din audionom och tillsammans kan ni diskutera vad som passar dig.
  3. Bettskena. Detta kan tandläkare hjälpa till med om du har mycket spänningar i exempelvis käkmuskulaturen.
  4. Reducera stress. Många vittnar om att ens tinnitus blir värre när man är stressad. Att med olika metoder minska negativ stress i ditt liv är ett bra råd.

Om man inte kan bota tinnitus – Hur kan jag lära mig leva med besvären?

Man kan börja att konstatera att individer är olika. Det finns ingen metod som passar alla. Börja med att testa din hörsel och avgör om du också har en hörselnedsättning. Detta görs på en hörselmottagning av en legitimerad audionom. Berätta också vilka besvär du har i detta samtal. Om man har nedsatt hörsel kan det vara läge att testa hörapparater. Då kan också olika tinnitusprogram ställas in. Vidare kontakt med psykolog kan också vara en bra idé om behov finns.

Kommer man någonsin att kunna bota tinnitus?

Idag är nog det säkraste svaret “kanske”. Det är svårt att förutse vad som kommer att hända i framtiden och mycket forskning sker på området tinnitus. En dag kanske det finns en metod för att bota tinnitus eller kraftigt reducera besvären med tjut i öronen.