Inlägget gjort

Tjuter i öronen

tjut_öronen

När det tjuter i öronen brukar man kalla detta för tinnitus eller öronsus. Detta är ljud som bara du kan höra. De är störande och beskrivs ibland som surrande, susande, visslande eller pipande. Vissa upplever att det tjuter i öronen hela tiden medan andra har problem ibland. Undersökningar visar att ungefär 15% av befolkningen i Sverige lider av detta i olika grad. Vissa har mer problem än andra men gemensamt brukar vara att det är väldigt frustrerande för den som drabbats.

När det tjuter i öronen och man har öronsus så kan ibland ljuden ha olika karaktär och variera över tiden. Ofta ökar en persons tinnitus om man exponeras för stress. Studerar man hur en persons tinnitus har uppkommit så kan man få vissa indikationer om hur ljudet låter. Vissa hävdar att vid bullerskador och presbyacusis (åldersnedsättning) så är det vanligare med ett bredbandigt brusljud. Har man ensidig tinnitus utan förklarbar orsak (exempelvis exponering för höga ljud som gevärsskott) bör man utreda detta. Har man tinnitus och samtidigt en hörsel som varierar med samtidig yrsel kan det handla om Ménières sjukdom. I dessa fall bör man försöka få en remiss till en öronläkare för en fördjupad utredning.

Förekomsten av tinnitus eller öronsus ökar i yngre åldrar idag. Många gånger beror detta på att man lyssnar på musik med för hög volym med hörlurar. Lyssnar man länge på musik med lurar så belastar man sin hörsel mer och risken för hörselskador och att det börjar tjuta i öronen ökar. Tänk på att lyssna med försiktighet och inte med för hög volym. Det är också bra att under perioder på dagen ha ljudvila så dina öron får vila sig. Tänk också på att använda hörselskydd eller öronproppar om du vistas i miljöer med höga ljudnivåer. Det kan vara på barer, klubbar eller konserter. Många vittnar om att det tjuter i öronen efter besök på spelningar. Skydda alltid dina öron vid exponering för höga ljud!

tjuter_i_öronen

På Eartech har vi lång vana av att arbeta med prevention och rehabilitering av tinnitus och tjut i öronen. Att hindra att hörselskador uppstår kan man göra med olika öronproppar. Om det redan tjuter i öronen bör man kolla vad det beror på. Här gör man en hörselundersökning med audiometri hos oss. Utifrån denna undersökning får audionomen ett underlag och det är lättare att avgöra vilken fortsatt behandling som rekommenderas. Tveka inte att kontakta oss för kostnadsfri rådgivning vid öronsusningar och om det tjuter i öronen!