öronproppar-skola-forskola

Hörselskydd för skola

Hörselskydd för skola och förskola

På Eartech Hörselkliniker av vi lång erfarenhet av att arbeta med olika hörselprodukter för personal inom skola och förskola. Det kan handla om formgjutna hörselskydd för att hjälpa till under arbetstid men också hörselhjälpmedel om man redan har problem med hörseln.

Hörselskadades Riksförbund (HRF) bloggar i sin Befria Samtalet kampanj mycket om situationen för Sveriges lärare och förskollärare. Detta är alldeles utmärkt eftersom det är väldigt vanligt med hörselproblem som exempelvis tinnitus, hörselnedsättningar och ljudöverkänslighet inom pedagogisk verksamhet. Man tar även upp specifikt idrottslärare/gymnastiklärare som ofta arbetar i små utrymmen (gymnastiksalar) med dålig akustik och väldigt höga ljud. Bland många idrottslärare har formgjutna öronproppar med dämpfilter börjat användas. Detta för att skydda mot bullret och samtidigt släppa igenom tal optimalt. Idrottsläraren Mats Ek från Söderhamn säger:

"Det är hörseln som utsätts mest i det här jobbet"

ljudoverkanslig-skola

Många lärare och pedagoger upplever stora problem med hörseln på jobbet

Medvetenheten i skolan om behovet att skydda hörseln ökar. Man har framförallt fått upp ögonen för behovet bland gymnastiklärare, slöjdlärare och musiklärare. Det är dock en massa andra lärare som kan ha problem med hörseln och det är viktigt att deras situation inte glöms bort.

Många pedagoger och lärare lider av tinnitus, ljudöverkänslighet och ljudtrötthet. Dessa hörselproblem är väldigt vanliga i skola och förskola. I en doktorsavhandling från Umeå universitet 2012, Buller i förskolan - Hälsa och åtgärder, visade undersökningen att 31% av personalen på förskola lider av tinnitus vilket kan jämföras med 10-15% av befolkningen i stort. Även hörselnedsättningar och ljudtrötthet var vanligt bland personalen på de 17 förskolor som ingick i studien. Man såg också att många av de medverkande i undersökningen led av stress och utmattning.

Forskning visar också att lärare, förskollärare och barnskötare är överrepresenterade vad gäller förtidspensioneringar och sjukskrivningar på grund av buller. Idag är lärare och speciellt förskollärare speciellt utsatta och många har stora problem med sin hörsel.

hyperakusi

På frågan "Vill du att det är tyst när du kommer hem?" svarar väldigt många lärare: JA

Vad kan man då göra för att minska dessa problem? Vi anser att man måste jobba mycket med akustik och även att minska bullret rent generellt. Det kommer emellertid inte att räcka på individnivå. En person som är i 25 års åldern som redan har tinnitus och är ljudöverkänslig kommer att behöva stöd i form av någon typ av hörselskydd för att få vardagen att fungera bättre. Genom att använda öronproppar i situationer när det är väldigt höga ljudnivåer (lunch, påklädning, gymnastiksal mm) så kan exempelvis en pedagog i förskola använda dessa.

oronproppar-skola-forskola

Eartech DM är ett utmärkt hörselskydd för skola och förskola

Om man arbetar inom skola och förskola så finns det ett antal bra hörselskydd eller öronproppar att tillgå. Viktigt är att dom har dämpningsfilter vilket gör att tal släpps igenom och öronpropparna skyddar mot buller. På så viss hör du vad eleverna säger men du skyddar också din hörsel.

Tänk på att det aldrig är för sent att börja skydda din hörsel. Ibland kan man höra att "detta borde jag börjat med när jag var 20 år", men du kan undvika att dina hörselskador blir värre genom att börja använda hörselskydd idag.

Frågor och svar kring lärare och hörsel

Varför får lärare problem med hörseln?

Lärare kan få problem med hörseln av olika anledningar. En möjlig orsak är att de utsätts för höga ljudnivåer under sin arbetstid. Om du som lärare ofta är i rum med högt ljud, till exempel om du undervisar i musik eller om du håller lektioner i en klass med många elever, kan det finnas en ökad risk för hörselskador.

En annan orsak kan vara ålder. Hörseln försämras ofta med åldern, och lärare som är över 50 år kan därför ha en ökad risk för hörselproblem.

Slutligen kan hörselnedsättning också bero på andra faktorer, till exempel genetiska faktorer, sjukdomar eller skador på örat.

Om du som lärare upplever symtom som tinnitus, hörselnedsättning eller öronsmärtor bör du prata med en läkare eller en audionom. De kan ge dig råd om hur du kan ta hand om din hörsel och eventuellt hjälpa dig att få rätt behandling och hjälpmedel.

Varför är många lärare ljudöverkänsliga?

Det finns olika anledningar till varför många lärare kan vara ljudöverkänsliga. En möjlig orsak är att de utsätts för höga ljudnivåer på arbetet. Om du som lärare ofta är i rum med högt ljud, till exempel om du undervisar i musik eller om du håller lektioner i en klass med många elever, kan det finnas en ökad risk för ljudöverkänslighet.

Ljudöverkänslighet också bero på andra faktorer, till exempel stress, trötthet eller sjukdom.

hyperakusi-larare

Många lärare lider av hörselproblem som ljudöverkänslighet och tinnitus

Om du som lärare upplever att du är ljudöverkänslig kan det vara bra att prata med oss på Eartech Hörselkliniker. Vi kan hjälpa dig att utreda orsakerna till dina symtom och ge dig råd om hur du kan hantera dem.

Vad skall man tänka på när man skall välja hörselskydd för lärare?

När man väljer hörselskydd för lärare bör man tänka på följande:

  1. Ljudnivån i lokalen. Om ljudnivån är hög, till exempel i ett musikrum eller en slöjdsal, behöver man ett hörselskydd med högre dämpning.
  2. Bekvämlighet. Det är viktigt att välja ett hörselskydd som är bekvämt att bära under långa perioder. Det är också viktigt att du hör barnens röster utan besvär.
  3. Formgjutning. Välj ett hörselskydd som kan anpassas till din unika form av örat för att säkerställa att det sitter på plats ordentligt.
  4. Hygien. Välj ett hörselskydd som lätt kan rengöras och som kan bytas ut om det blir smutsigt.
  5. Pris. Det finns hörselskydd i olika prisklasser, välj det som passar din budget och dina behov.
  6. Certifiering. Välj ett hörselskydd som har en CE-märkning.

Bör man använda hörselskydd som lärare om man också har tinnitus?

Det är rekommenderat att använda hörselskydd om man är lärare och har tinnitus eftersom hörselskydd kan hjälpa till att skydda öronen från ytterligare hörselskador. Tinnitus är en hörselskada som innebär att man hör ljud som inte finns i omgivningen. Det kan exempelvis orsakas av skador på hörselnerven eller hörselsnäckan. En persons tinnitus kan förvärras av ytterligare exponering av höga ljud. 

ljudniva-skola

Ljudnivåerna i skola och förskola kan vara ganska höga vilket är ansträngande för barnens och personalens hörsel

Det är viktigt att välja ett hörselskydd som är anpassat till ens behov och användningsområde. Man bör välja ett hörselskydd med lite lägre dämpning eftersom detta kan hjälpa till att minska ljudnivåerna utan att förvärra din tinnitus. Här är det också lättare att höra barnens tal. 

Det är också viktigt att välja ett hörselskydd som är bekvämt att bära under långa perioder och som kan anpassas till ens unika form av örat. Vidare är även viktigt att prata med din läkare eller audionom om du har tinnitus. Här kan du säkerställa att du väljer rätt hörselskydd och även få råd om hur man hanterar tinnitus och öronsus. 

Är det viktigt att använda hörselskydd i förskola?

Ja, det är viktigt att använda hörselskydd i förskola. Det är ett bra sätt att skydda hörseln hos både barn och personal i miljöer med höga ljudnivåer. Förskolemiljöer kan innehålla flera olika ljudkällor, såsom lekande barn, musik, lärandematerial och annan utrustning, som kan skada hörseln över tid.

Hörselskydd kan också hjälpa till att minska stress och trötthet hos personalen, eftersom det kan hjälpa till att reducera den totala ljudnivån i lokalen.

Det är viktigt att välja hörselskydd som är speciellt utvecklade för skola. Dessa är ofta små, lätta och säkra att använda. Det är också viktigt att välja hörselskydd som är certifierade (CE-märkta). 

Viktigt att nämna är också att man bör informera föräldrar om användningen av hörselskydd och ge instruktioner på hur man ska använda dem på rätt sätt.

 

Intresserad av en offert på formgjutna hörselskydd för skola och förskola?

För personlig rådgivning eller hjälp att boka tid så kan du ringa oss på 020-12 12 26, skicka e-post till info@eartech.se eller lämna ett meddelande till höger

Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Mats Mood
Hörselingenjör Tidigare VD för hörapparat- och hörselskyddstillverkaren Starkey Sweden AB, Var med i utvecklingen av hörselskyddet Soundscope. Startade hörselkedjan Bra Hörsel i Sverige. Har stor erfarenhet inom arbetsplatsanpassning och hjälpmedel.