öronproppar-skola-forskola

Hörselskydd för skola

Hörselskydd för skola och förskola

På Eartech Hörselkliniker av vi lång erfarenhet av att arbeta med olika hörselprodukter för personal inom skola och förskola. Det kan handla om formgjutna hörselskydd för att hjälpa till under arbetstid men också hörselhjälpmedel om man redan har problem med hörseln.

Hörselskadades Riksförbund (HRF) bloggar i sin Befria Samtalet kampanj mycket om situationen för Sveriges lärare och förskollärare. Detta är alldeles utmärkt eftersom det är väldigt vanligt med hörselproblem som exempelvis tinnitus, hörselnedsättningar och ljudöverkänslighet inom pedagogisk verksamhet. Man tar även upp specifikt idrottslärare/gymnastiklärare som ofta arbetar i små utrymmen (gymnastiksalar) med dålig akustik och väldigt höga ljud. Bland många idrottslärare har formgjutna öronproppar med dämpfilter börjat användas. Detta för att skydda mot bullret och samtidigt släppa igenom tal optimalt. Idrottsläraren Mats Ek från Söderhamn säger:

"Det är hörseln som utsätts mest i det här jobbet"

ljudoverkanslig-skola

Många lärare och pedagoger upplever stora problem med hörseln på jobbet

Medvetenheten i skolan om behovet att skydda hörseln ökar. Man har framförallt fått upp ögonen för behovet bland gymnastiklärare, slöjdlärare och musiklärare. Det är dock en massa andra lärare som kan ha problem med hörseln och det är viktigt att deras situation inte glöms bort.

Många pedagoger och lärare lider av tinnitus, ljudöverkänslighet och ljudtrötthet. Dessa hörselproblem är väldigt vanliga i skola och förskola. I en doktorsavhandling från Umeå universitet 2012, Buller i förskolan - Hälsa och åtgärder, visade undersökningen att 31% av personalen på förskola lider av tinnitus vilket kan jämföras med 10-15% av befolkningen i stort. Även hörselnedsättningar och ljudtrötthet var vanligt bland personalen på de 17 förskolor som ingick i studien. Man såg också att många av de medverkande i undersökningen led av stress och utmattning.

Forskning visar också att lärare, förskollärare och barnskötare är överrepresenterade vad gäller förtidspensioneringar och sjukskrivningar på grund av buller. Idag är lärare och speciellt förskollärare speciellt utsatta och många har stora problem med sin hörsel.

hyperakusi

På frågan "Vill du att det är tyst när du kommer hem?" svarar väldigt många lärare: JA

Vad kan man då göra för att minska dessa problem? Vi anser att man måste jobba mycket med akustik och även att minska bullret rent generellt. Det kommer emellertid inte att räcka på individnivå. En person som är i 25 års åldern som redan har tinnitus och är ljudöverkänslig kommer att behöva stöd i form av någon typ av hörselskydd för att få vardagen att fungera bättre. Genom att använda öronproppar i situationer när det är väldigt höga ljudnivåer (lunch, påklädning, gymnastiksal mm) så kan exempelvis en pedagog i förskola använda dessa.

oronproppar-skola-forskola

Eartech DM är ett utmärkt hörselskydd för skola och förskola

Om man arbetar inom skola och förskola så finns det ett antal bra hörselskydd eller öronproppar att tillgå. Viktigt är att dom har dämpningsfilter vilket gör att tal släpps igenom och öronpropparna skyddar mot buller. På så viss hör du vad eleverna säger men du skyddar också din hörsel.

Tänk på att det aldrig är för sent att börja skydda din hörsel. Ibland kan man höra att "detta borde jag börjat med när jag var 20 år", men du kan undvika att dina hörselskador blir värre genom att börja använda hörselskydd idag.

Intresserad av en offert på formgjutna hörselskydd för skola och förskola?

För personlig rådgivning eller hjälp att boka tid så kan du ringa oss på 020-12 12 26, skicka e-post till info@eartech.se eller lämna ett meddelande till höger

Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Mats Mood
Hörselingenjör Tidigare VD för hörapparat- och hörselskyddstillverkaren Starkey Sweden AB, Var med i utvecklingen av hörselskyddet Soundscope. Startade hörselkedjan Bra Hörsel i Sverige. Har stor erfarenhet inom arbetsplatsanpassning och hjälpmedel.