Tillfällig tinnitus

Tillfällig tinnitus

Här kommer vi att ta upp tillfällig tinnitus. Varför för man det? Hur länge varar det? Vilken behandling finns det om man fått tillfällig tinnitus? Vi kommer också förklara skillnaden mellan tillfällig och mer bestående tinnitus.

Varför kan man uppleva tillfällig tinnitus?

Du kan uppleva tillfällig tinnitus eller öronsus på grund av exponering av väldigt höga ljudnivåer (exempelvis en explosion), vissa läkemedel, stress, ålder, öroninflammation, förkylning eller spända muskler i hals och nacke. Även skallskador och whiplashskador kan ge upphov till tinnitus. Även ett enklare problem som en vaxpropp kan göra att du upplever tinnitus eller öronsus. När vaxproppen tas bort så kan även din tinnitus försvinna.

Hur länge varar tillfällig tinnitus?

Vad gäller tinnitus så kan den vara tillfällig och övergående eller bli permanent. Det vanligaste är att den går över. Det är väldigt individuellt hur länge din tillfälliga tinnitus varar. Det kan gå över på någon dag eller försvinna när ditt öra läkts vilket kan ta upp till ett halvår. Många upplever att det börjar lätta efter 16 till 48 timmar. Är din tinnitus kvar efter 6 månader finns risk för att din hörselskada blivit kronisk. Även din allmänhälsa och vad som orsakat dina symtom har betydelse för tidshorisonten.

Varför får man tillfällig tinnitus?

Tinnitus kan komma snabbt och också gå över snabbt. Det kan dock också bli kroniskt. Att plötsligt få tinnitus kan orsaka stress, sömnproblem, ångest, stress och depression vilket också kan förvärra din tinnitus. Här kan man tala om en ond cirkel som det är viktigt att försöka bryta. Tveka inte att söka hjälp för dina besvär. Många tror att det inte finns något att göra och lider i sin ensamhet. Att få stöd och även råd över vad man kan göra i sin situation upplevs ofta som väldigt värdefullt.

Några exempel på läkemedel som kan ge en tillfällig tinnitus är cellgifter (cytostatika) som används vid cancerbehandling. Det finns också rapporter på att även andra läkemedel kan som biverkan ge en tillfällig tinnitus. Du kan fråga din läkare om vilka biverkningar de läkemedel du tar kan ge.

Vilken behandling finns det för tillfällig tinnitus?

När ens tinnitus har blivit mer permanent är det inte ovanligt att man också har en samtidig hörselnedsättning, varit med om en skallskada eller har ett arbete eller livsstil som kontinuerligt exponerar dig för höga ljudnivåer under långa tidsperioder. Det är därför viktigt att göra ett hörseltest samt ställa frågor kring hur din tinnitus uppstått för att avgöra vilken behandling som är att rekommendera. Vad gäller behandling av tinnitus som är mer bestående är hörapparater, kognitiv beteendeterapi (KBT), stresshantering, bettskenor och akupunktur metoder som används i den kliniska vardagen.

Genom att göra ett hörseltest ser man om du, förutom din tinnitus, också har nedsatt hörsel

Allmänt kan man säga att ha hörselskydd, hålla sig lugn och undvika höga ljud är tips som du relativt enkelt kan tillämpa om du precis drabbats av tinnitus. En del upplever också hjälp av maskering av ljud som exempelvis att lyssna på lugn musik.

Tveka inte att kontakta oss på Eartech Hörselkliniker om du drabbats av tillfällig tinnitus. Våra legitimerade audionomer har alla lång erfarenhet av hörselnedsättningar, tinnitus och öronsus. Hos oss får du tips och råd för hur du kan hantera dina hörselproblem på bästa sätt. Du får också rådgivning kring både rehabilitering men också vad du kan göra för att hindra att dina besvär förvärras.

Frågor kring tillfällig tinnitus och öronsus?

För personlig rådgivning eller hjälp att boka tid så kan du ringa oss på 020-12 12 26, skicka e-post till info@eartech.se eller lämna ett meddelande till höger

Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Heléne Ljung
Leg. Audionom Heléne tidigare varit chefsaudionom på Karolinska sjukhuset och Danderyds sjukhus. Helené har tidigare varit verksamhetschef på M&M Hörsel och Aleris Hörsel. Vidare grundade Helené Audionomerna Sweden AB, en av Sveriges ledande kedjor av hörselkliniker, där hon var VD mellan 2006-2012.