Om Buller

Om buller

På Eartech är vi experter på att skydda din hörsel, vi jobbar både med individuella skydd men också med mätning och kartläggning av ljudmiljön på arbetsplatser.

Våra audionomer åker ofta ut till företag, kommuner, skolor, förskolor, organisationer och andra arbetsplatser och gör avgjutningar på plats för olika hörselskydd och öronproppar. Kontakta oss gärna för information om detta.

Enligt Folkhälsomyndigheten är buller den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Exempel på källor till buller kan vara höga trafikljud (väg/spår/flyg), fläktbuller i fastigheter, höga ljud från grannar, industriljud, byggprojekt, nattklubbar, diskotek, konserter och festivaler. Buller påverkar oss olika. Det beror på vilken styrka det har, vilka frekvenser som berörs, hur det varierar över tid och i vilka situationer vi utsätts för det.

Forskare på Karolinska Institutet har uppskattat att i Stockholm är omkring 400000 svenskar utsatta för skadligt buller på sin arbetsplats. Hörselskador ligger också på fjärde plats i statistiken för arbetsskador. Runt 25% av alla arbetstagare upplever att dom störs av buller. Värst utsätta är industri, skola, förskola och byggindustri. Men även typiska tjänstemannayrken har problem idag. Exempel är buller och ljudnivåer i öppna kontorslandskap vilket kan vara jobbigt för många.

Vi störs av buller men det kan också påverka vår prestation, sömn och inlärning negativt. Buller skapar stress, trötthet, hjärt-/kärlsjukdomar och olika hörselproblem som ljudöverkänslighet, tinnitus och hörselnedsättning.

När riskerar jag hörselskador av buller?

Man kan säga att om du regelbundet exponeras för ljudnivåer över 85 dB så bör du använda hörselskydd i dessa situationer. Man kan säga att ju högre ljudnivån är och ju längre man vistas i den desto större risk.

Man ser att vid vissa aktiviteter så bör alltid hörselskydd eller öronproppar användas. Exempel är vid jakt, skytte, konserter, när man kör MC och när man använder olika motordrivna verktyg. Att skydda sin hörsel är väldigt viktigt vid dessa aktiviteter. Det finns gott om exempel på personer som fått hörselskador efter en kort exponering eller vid ett impulsljud (exempel ett skott under jakt). Här gäller verkligen devisen: tänk efter innan!

image11-1

Bullergränser inom EU

Buller är ett växande problem i samhället. Den moderna människan utsätts för buller både på dagar och nätter. Exempelvis kan höga bullernivåer leda till hälsoproblem för den som utsätts för detta. För att bättre hantera detta problem har världshälsoorganisationen WHO upprättat nya riktlinjer för trafikbuller, ljud från vindturbiner och fritidsbuller. Detta är tänkt som riktlinjer vad gäller bullernivåer inom Europa men rekommendationerna är giltiga även för andra länder.

buller-i-samhallet

I många länder är bullret i stadsmiljön ett stort problem. Här boende i centrala Malaga (Spanien)

I denna rapport sätter WHO (World Health Organization) upp riktlinjer för några områden som ut ett bullerperspektiv är problematiska. Det gäller buller från trafik, från vindkraftverk och buller som man utsätts för på sin fritid typ lyssna på musik (”leisure noise”). Man trycker på från WHO att exponering för buller är ett stort hot mot folkhälsan och menar att lagstiftare behöver vara mer aktiva för att minska bullret i samhället. Nedan följer några allmänna riktlinjer och resultaten i sin helhet kan läsas här under Environmental Noise Guidelines for the European Region (2018).

  • Vägtrafikbuller. Här menar WHO att exponeringen bör ligga under 53 decibel (dB) och nattexponeringen under 45 dB.
  • Tågtrafikbuller. Här menar WHO att exponeringen bör ligga under 54 dB och nattexponeringen under 44 dB.
  • Flygtrafikbuller. Här menar WHO att exponeringen bör ligga under 45 dB och nattexponeringen under 40 dB.
  • Buller från vindkraftverk. Här menar WHO att exponeringen bör ligga under 45 dB.
  • Fritidsbuller. Här menar WHO att man bör ligga under 70 dB när man kombinerar alla ljudkällor en individ exponeras för under en dag.

Att exponeras för höga ljud och buller under dygnet kan leda till hälsokonsekvenser. Inte minst gäller detta nattexponering. Att bo i en storstad innebär exempelvis att man utsätts för höga ljud även när man sover. Att minska detta med sovproppar kan vara ett bra alternativ om man bor så att trafikbuller eller ljud från tåg/flyg stör. På så vis reduceras bullernivåerna och sömnen förbättras. Kontakta oss gärna för mer information om bullernivåer och tips och råd om hur dessa kan minskas.

Hörselskador av hörlurar

En av de verkligt stora orsakerna till hörselskador på grund av buller är idag lyssnande på musik på telefonen med hörlurar på. Världshälsoorganisationen (WHO) beräknar att 1,1 miljarder unga i åldern 12-35 år är i riskzonen att utveckla permanenta hörselskador på grund av buller man utsätter sig för på fritiden. Här pekar man speciellt ut lyssnande på musik, i långa perioder och med hög volym, på sin mobil.

horselskador-horlurar

Många unga riskerar permanenta hörselskador på grund av sina hörlurar

En bra tumregel är att inte ha volymen så högt så att den överröstar vanligt tal i din omgivning. Tänk också på hur länge du lyssnar och var noga med ljudvila och pauser.

Buller i industri och hantverk

Tidningen Den Moderna Hantverkaren har i ett nummer Tema Buller och hörselskydd inom industri & hantverk. Här vill man ta fram vikten av att skydda sin hörsel och att verkligen hitta ett hörselskydd som man använder.

avgjutning-horselskydd

Minska bullret på arbetsplatsen med formgjutna hörselskydd för industri. Vår audionom Sara gör avgjutningar.

Idag är buller ett stort arbetsmiljöproblem inom en mängd olika branscher som restaurang, vård, skola, förskola, restauranger, barer, gym, på byggen och inom industrin. Ofta är frågan uppe hos skyddsombud och ledning men det är långt ifrån säkert att man verkligen gör något åt detta problem. Är en person utsatt för buller så kan detta vara stressande, tröttande, sänka din prestationsförmåga, öka blodtrycket och orsaka hörselskador.

Buller kan orsaka skador på hårcellerna i innerörat. Detta kan leda till hörselnedsättning och tinnitus. Det är viktigt att så långt som möjligt minska bullret vid källan men ibland räcker inte detta. Då måste man använda hörselskydd och här är det centralt att hitta ett hörselskydd eller öronproppar som man trivs med. Att inte slarva med skydden var något om Mats Mood på Eartech Hörselkliniker tar upp i artikeln. Frågan var här vad som krävs av ett bra hörselskydd.

“Genom komfort, bekvämlighet och funktion. Ett skydd ska inte vara besvärligt att använda. Det ska heller inte vara besvärligt att höra. Fördelen med våra passiva hörselskydd med olika filter och våra aktiva hörselskydd är att de är sköna att bära. Du sätter på dem på morgonen och bär dem sedan hela dagen. De är så pass komfortabla, och ger en så pass naturlig ljudbild, att många berättar att de kommit hem på kvällen och glömt av att skydden fortfarande sitter kvar”.

I artikeln kan du också läsa om hur man gör avgjutningar av dina öron, lite perspektiv från audionomer och intervjuer med flera personer hos Eartech Hörselkliniker. Den viktigaste slutsatsen vad gäller hörselskydd industri och hantverk är kanske att se till att hitta produkter som du trivs med och faktiskt använder. Gör du det skyddar du dina öron och minskar risken för hörselproblem.

Personlig rådgivning

För personlig rådgivning eller hjälp att boka tid så kan du ringa oss på 020-12 12 26, skicka e-post till info@eartech.se eller lämna ett meddelande till höger

Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Mats Mood
Hörselingenjör Tidigare VD för hörapparat- och hörselskyddstillverkaren Starkey Sweden AB, Var med i utvecklingen av hörselskyddet Soundscope. Startade hörselkedjan Bra Hörsel i Sverige. Har stor erfarenhet inom arbetsplatsanpassning och hjälpmedel.