Elektronisk Torkbox med UV, Kapak

595,00kr inkl. moms

Elektronisk torkbox med UV-ljus för perfekt avfuktning och rengöring.

Artikelnr: DB-UVC028 Kategorier: , ,

Beskrivning

Elektronisk torkbox med UV-ljus för perfekt avfuktning och rengöring. Med den lilla, portabla enheten rengör och avfuktar du dina hörapparater, aktiva formgjutna hörselskydd eller CI-implantat medan du sover. Kapak EDD använder ultraviolett ljus vilket gör den fullständigt hygienisk och risken för infektioner minskar. Vid 8 minuters UV-ljus eliminerar man ca 99,9% av bakterierna. Produkten är CE-märkt och har 5 LED-lampor som indikerar när rengöringen är klar. Tillverkare är Kapak Company Limited. Lite egenskaper hos denna elektroniska torkbox:

 • Enkel att använda.
 • Stängs av efter tre timmars användning.
 • Energisnål.
 • USB kabel med nätadapter

Nedan följer lite mer information om hur du använder Kapak Elektronisk Torkbox med UV.

ANVÄNDNING FÖRSTA GÅNG :

Anslut kontakten på 5V DC power adapter till kontakten på sidan av
Kapak Electric Disinfection Dryer. Anslut sedan adapetrn till ett 230VAC vägguttag. Nu är Kapak Electric Disinfection Dryer redo för användning.

ANVÄNDNING

 • Öppna locket på Kapak Electric Disinfection Dryer
 • Placera hörapparaten/aktiva hörselskyddet i torkenheten.
 • Stäng locket och tryck försiktigt på På/Av-knappen så hörs en ton och en vibration, samtidigt som de 5 dioderna tänds och inikerar att processen startar.
 • Kapak Electric Disinfection Dryer är nu på . Programmet för torkning
 • (UVC 8 minuter + torkning 3 timmar) startar automatiskt
 • Ultraviolett ljus (253.7nm) eliminerar mikrober och bakterier till 99.9% inom 8 min.
 • Efter 8 minuter, stängs UV-C ljuset av automatiskt, och 3 timmars 45 C torkprocess startar.

De 5 indikeringslamporna kommer succesivt att slockna ungefär var 36:e minut under processen.

 • Efter ca. 3 timmar släcks alla indikeringsdioderna och enheten sätts automiskt i Standby.
 • För att stänga av enheten under pågående process, håll På/Av-knappen intryckt i 3 sek, då hörs en lång ton tillsammans med en vibration och din torkenhet stängs av.

Nu har du rena, hygiensikt rengjorda hörapparater/aktiva hörselskdd redo för användning. Låt dina hörapparater/aktiva hörselskydd svalna lite innan du använder dem.

VARNING :

 • Torkenheten kan användas av barn från ca 8 år och uppåt, och personer med reducerad fysisk förmåga eller annat handikapp efter att de har blivit ordentligt instruerade och det har säkertställts att de förstår instruktionerna och kan använda utrustningen och förstår de eventuella riskerna som finns med t.ex UV-ljus. Barn ska ej leka med enheten.
 • UV-ljus kan påverka/skada höljet på hörapparater. Torkenheten är bara avsedd för UV- restenta hörapparater.
 • Torkenheten är endast avsedd för hemmabruk och får endast användas innomhus.
 • Om fel uppstår på torkenheten, kopla från den och sänd den till återförsäljaren.
 • Ta ej isär torkenheten och använd bara den medsända nätadaptern. Alla garantier upphör att gälla om enheten öppnas.
 • Denna enhet har en UV-lampa av Typ 3 (UVC). Titta ej direkt mot ljuskällan.

SPECIFIKATION :

 • Produkt : Kapak Electric Disinfection Dryer
 • Modell : DB-UVC28
 • Spänning : DC5V
 • Värmare : 2.5W, UV-C 2.0W
 • Timerinställning : UV-C ca 8 minuter, Värme ca 172 minuter Storlek på enhet : 130 x 85 x 38 mm