Publicerad

Hörseltest hemma

testa hörseln hemma

I dessa tider är det många som är intresserade av hörseltest hemma. Att via sin dator eller telefon testa hörseln är idag inga problem. När du har gjort hörseltestet så kan någon av våra audionomer återkoppla och förklara resultaten. Många är idag hemma mycket mer än tidigare. Att då kunna höra bättre och kunna följa med i nyheterna på TV samt tala med nära och kära via telefon är väldigt viktigt. Detta minskar isoleringen och ökar livskvaliteten. 

Det finns idag ett antal hörseltester som du kan göra online. Vi har samlat några bra alternativ på vår sida distansbedömning. Bra är också att man innan funderar igenom hur det går med hörseln i olika situationer. Vi har därför samlat ihop några bra frågor som man kan svara på innan. Ju mer information vår audionom kan få desto bättre. Vad gäller hörseltesterna så är det första testet, hearingtest.online, ett bra test som även har en kalibrering. Detta test kräver hörlurar. Detta andra testet är något enklare och tillhandahålls av Phonak som även tillverkar hörapparater. Även detta kräver hörlurar. Det tredje testet har GN Resound utvecklat som även dom är tillverkare av hörselhjälpmedel. Detta tredje test kan genomföras med eller utan hörlurar. Det räcker alltså med högtalare här. 

På vår sida ligger även ett antal tal-i-brus filer uppe. Med dessa kan man testa hur bra man hör ord i bullriga situationer. Det är viktigt eftersom det exempelvis efterliknar situationen när många talar samtidigt. Eftersom många har problem med att höra i buller är det ett test som är värdefullt att göra. Speciellt om man kan genomföra det utan och med exempelvis hörapparater. Då får man ett mått på hur väl hörapparaterna fungerar när det är mycket ljud omkring dig. 

Efter testet har vi lagt upp några diskussionspunkter som är utgångspunkt för nästa steg. 

Ibland kan det vara en fördel att få ett hembesök och att en audionom testar din hörsel på plats. Vi har stor erfarenhet av mobil hörselvård och kan genomföra hörseltester hemma hos dig. Här kommer en av våra legitimerade audionomer hem till dig och genomför hörseltestet och vi kan även prova ut hörapparater när vi är där. 

Hörseltest hemma hos patient
Vår audionom Lotta testar hörseln och provar ut hörapparater hemma hos en patient

Vår personal som kommer hem till dig har på sig skyddsutrustning och vi har även utökade hygienrutiner. Mer om hur vi arbetar med säkerhet i dessa Corona-tider kan du läsa om här

Är du intresserad av hörseltest hemma är du välkommen att kontakta oss för kostnadsfri rådgivning. 

Publicerad

Hörseltest Göteborg

horseltest_goteborg

Man beräknar att runt 1,5 miljoner svenskar har en hörselnedsättning. Nu kan du som bor i Göteborg boka ett kostnadsfritt hörseltest och få tips och råd om hur du kan höra bättre. Är du intresserad av ett kostnadsfritt hörseltest Göteborg? Passa på och boka tid direkt idag på vår hemsida eller ring oss på 020-121226 så bokar vi en tid för dig. Vår hörselklinik finns i centrala Göteborg på Odinsgatan 13. 

hörseltest göteborg
Resultatet av ditt hörseltest visas i ett audiogram.

Många väntar väldigt länge med att testa sin hörsel. Kan man få hjälp tidigt så kan man tidigare börja arbeta med att höra på de frekvenser där man har nedsatt hörsel. Genom att göra ett hörseltest så får du veta hur du hör och vår audionom går även igenom ditt audiogram med dig. Här får man direkt återkoppling. Har du svårt att höra på restaurang? Får du fråga om ofta? Är ljudet på TV och radio numera ganska högt hemma? Ringer det eller piper det i ett eller båda öronen? Allt detta är vanliga frågor som vår audionom kan svara på och även ge råd för fortsatt hjälp med din hörsel.

Vad gäller hörselhjälpmedel så finns det idag olika sätt att erhålla dessa. På Eartech Hörselklinik Göteborg så är vi experter på arbetstekniska hjälpmedel som man kan få hjälp från Försäkringskassan, arbetsgivaren eller Arbetsförmedlingen. Vår audionom hjälper dig med att prova ut hörselhjälpmedel och också med själva ansökan. Du behöver inte göra någonting innan utan vi hjälper dig när du kommer till oss. Om du har hörapparat redan så har det under de senaste åren lanserats en rad olika appar och andra oerhört bra och praktiska produkter som trådlöst kopplas till dina hörapparater. När du besöker oss för ett gratis hörseltest i Göteborg kan du ställa frågor och få information om vad som passar just dig. 

horapparater_tv
På Eartech Hörselklinik Göteborg har vi flera TV-hjälpmedel som kan kopplas till dina hörapparater.

Genom att Eartech är leverantörsoberoende arbetar vi med den absolut senaste tekniken från de ledande tillverkarna på marknaden. Vi får kontinuerligt utbildning av olika leverantörer så vi är uppdaterade på nyheter och hur de kan användas för att du skall kunna höra bättre. Idag är exempelvis hörselhjälpmedel möjliga att koppla till din mobiltelefon, läsplatta och dator utan problem. Via olika appar kan du själv kontrollera och ändra inställningar på dina hörapparater. Via har också Eartech Online som innebär att du som befintlig användare inte alltid behöver komma till vår hörselmottagning utan vi kan enkelt göra justeringar via internet. 

Första steget mot en bättre hörsel är ett gratis hörseltest. För dig som bor i Göteborg kan du boka det direkt online på vår hemsida och sedan besöka oss på Odinsgatan 13. Du kan också boka tid för ett kostnadsfritt hörseltest Göteborg genom att ringa oss på 020-121226. Välkommen till Eartech – Livet är värt att höra!


Publicerad

Hörseltest audionom

horseltest_audionom

Om du eller någon anhörig börjar höra lite sämre kan det vara aktuellt med ett hörseltest hos en audionom. Hörseltest audionom – detta är starten till att förstå vilken hörselnedsättning du har har och även vad som behöver göras för att höra bättre. Detta kommer att förbättra både din hörsel men även din livskvalitet. 

Boka tid för ett hörseltest hos en legitimerad audionom om du misstänker att du har nedsatt hörsel. Den audionom du träffar testar din hörsel och dessa tester bildar underlag för diskussionen vilket behandlingsalternativ som är att föredra. Resultatet från hörseltestet ihop med din livssituation, kommunikationsbehov och övriga förutsättningar bildar basen för valet av vilket alternativ och lösning som är bäst för just dig. 

De vanligaste hörseltesterna för vuxna är tympanometri, otoskopi, audiometri och taluppfattningstest. 

Med tympanometri menas att man mäter hur väl trumhinnan rör sig. Här kontrolleras trumhinnan och rörligheten hos hörselbenen. Genom tympanometri kan en perforerad trumhinna upptäckas men även exempelvis vätska i mellanörat kan identifieras. 

Med otoskopi menas en enkel visuell undersökning av hörselgången med hjälp av ett otoskop. Genom otoskopi kan exempelvis vaxproppar upptäckas. 

Med audiometri menas test av luftledning och benledning. Detta görs i en tyst miljö. Med ett luftledningstest får du lyssna på rena toner, via hörlurar, med olika styrkor och frekvenser. Detta för att testa din hörsel. Genom benledning mäter man känsligheten i innerörat med hjälpa av en vibrator. Resultaten av audiometrin ritas in i ett diagram som kallas för ett audiogram. När man talar om resultat hos hörseltest audionom så är ofta audiogrammet det man utgår ifrån. 

audiogram hörseltest audionom
Ett audiogram ger en bild över hur du hör på olika frekvenser

Med taluppfattningstest menas test av din förmåga att uppfatta ord och meningar. Här får man exempelvis en uppfattning om i vilken utsträckning bakgrundsbuller påverkar din förmåga att höra. Det ger din audionom viktig information inför valet av behandlingsalternativ för just dig. 

Hos Eartech har vi många erfarna legitimerade audionomer som är specialiserade på hörsel, hörseltester och hörselhjälpmedel. Om du misstänker att du eller en anhörig börjar höra sämre så kontakta oss för ett kostnadsfritt hörseltest hos en audionom.

Publicerad

Kostnadsfritt hörseltest i Bromma

kostnadsfritt_horseltest_bromma

Välkommen till oss på Eartech Hörselklinik i Bromma!

Du kan klicka här för att direkt boka ett kostnadsfritt hörseltest på vår mottagning i Bromma.

Hos oss kan du utan kostnad testa hörseln och få råd av våra legitimerade audionomer. Du behöver ingen remiss för att träffa oss. Alla våra verksamheter är auktoriserade av Stockholms läns landsting och vi är leverantörsoberoende. Det innebär att du omfattas av landstingets subventioner vad gäller hörapparater och hörselhjälpmedel. Våra audionomer har också tillgång till de absolut senaste hörapparaterna från alla stora tillverkare på marknaden. 

På Eartech Hörselkliniker har vi lång erfarenhet av hörsel, tinnitus och hörseltekniska hjälpmedel. Eartech är specialiserade på den absolut senaste tekniken inom hörsel. Vi har idag hörselmottagningar på Lidingö, Enskede och i Bromma. Verksamhetschef är Heléne Ljung som tidigare varit chefsaudionom på Karolinska Sjukhuset och Danderyds Sjukhus.

helene_ljung

Vår hörselmottagning i Bromma ligger på Gårdsfogdevägen 18A. Det är lätt att parkera och man kan använda p-skiva upp till två timmar. Det går också tvärbana till oss (avstigning Karlsbodavägen) och det stannar ett flertal bussar vid vår mottagning. Man kan också ta pendeltåget eller tunnelbana till Sundbybergs Centrum och promenera över bron över Bällstaån till oss.

Ta första steget till en bättre hörsel och välkommen att boka tid för ett kostnadsfritt hörseltest hos oss!

Publicerad

Män och hörsel

man_horsel

Visste du att det är vanligare bland män än kvinnor att höra sämre? Hur står det till med män och hörsel? Sverige har cirka 1,5 miljoner människor som har nedsatt hörsel och av dessa är 56% män (Statistiska centralbyrån (SCB), 2014-16). En förklaring till den sämre hörseln bland män är att det föds fler pojkar med hörselnedsättning än flickor. Den stora förklaringen har emellertid att göra med livsstilsfaktorer.

Faktorer i en individs omgivning under livets gång påverkar hörseln när man blir äldre. Vistas man i bullriga miljöer, utsätts för höga ljud och även exempelvis rökning kan påverka hur du hör senare i livet. Att vara steget före och skydda din hörsel är därför att rekommendera.

Ett historiskt skäl till att män hör sämre än kvinnor är att tidigare var jobb i industri, hantverk med mera väldigt bullriga och användningen av hörselskydd var inte så utbredd. Studerar man ett område som exempelvis byggverksamhet kan man konstatera att här används ofta maskiner med väldigt höga ljud och arbetar man i dessa miljöer under en längre tid så påverkas hörseln negativt. Byggnadsarbete är exempel på ett mansdominerat arbete där många som jobbat med det, till exempel snickare, har sämre hörsel på äldre dar.

Dessutom var militärtjänst ofta förenad med exponering för impulsljud som gevärsskott och andra väldigt höga ljud. Förr i tiden gjorde enbart männen värnplikt vilket även det bidragit till den sämre hörseln hos män. Talar man om gevärsskott så är även jakt och skytte mer populärt hos män än kvinnor. Många jägare är duktiga på att använda hörselskydd på skjutbanan men långt ifrån alla använder alltid hörselskydd när man är ute och jagar i skogen…

Nu när det är obligatoriskt att sänka ljudnivåerna på arbetsplatser, introduktionen av bättre hörselskydd och öronproppar samt att allt färre gör militärtjänst kan man spekulera i att skillnaderna mellan män och kvinnors hörsel framöver kommer att minska. Dessutom är det fler kvinnor som arbetar med pedagogiska arbeten i skola och förskola vilket idag är, ur ett hörselperspektiv, riktiga riskarbeten. Väldigt många kvinnor som arbetar i skola och förskola har i tidig ålder problem med tinnitus och ljudöverkänslighet.

Tittar man framåt i ämnet män och hörsel så kommer dessa skillnader mellan könen sannolikt jämnas ut. Att tidigt undersöka sin hörsel och få hjälp tidigt gäller oavsett om man är man eller kvinna.

 

Publicerad

Hörseltest efter öroninflammation

hörseltest_efter_oroninflammation

När behöver man göra ett hörseltest efter öroninflammation? Upplever man att hörseln är nedsatt efter en utläkt öroninflammation bör man testa hörseln. Detta kan man göra hos sin husläkare, hos en hörselklinik eller i vissa fall hos en öronläkare. När man gör ett hörseltest efter öroninflammation är man ofta intresserad av om det föreligger en permanent hörselnedsättning. Genom att söka hjälp om du märker att du hör sämre efter din öroninflammation så kan du få hjälp och råd vad gäller fortsatt behandling.

Ofta börjar öroninflammation med en förkylning. Förkylningsviruset gör det svårare för örats och näsans slemhinnor att försvara sig mot olika bakterier som kan orsaka en infektion i mellanörat. Trumhinnan kan bli röd och det kan bildas var bakom denna. Ibland kan dessutom trumhinnan spricka och varet rinner ut. Mer information, tips och råd för när man skall söka akut hjälp för sin öroninflammation kan man få på 1177.se

Det kan göra väldigt ont att få öroninflammation. Trycket ökar dessutom när man ligger ner så det kan ibland göra väldigt ont på natten. I de flesta fall går öroninflammationen över av sig själv men ibland behövs behandling. Exempel på symtom är: känsla av lock i örat, feber, ont i örat och sämre hörsel. Behövs behandling så är antibiotika (penicillin) det man rekommenderar. Det har under senare år blivit en åtstramning vad gäller behandling med antibiotika. Idag är man mer restriktiv än tidigare.

Vad gäller barn har många haft en eller flera öroninflammationer vid två års ålder. De allra flesta öroninflammationer läker av sig själva men ibland behöver man behandla med antibiotika. Risken för komplikationer är störst för spädbarn. Det kan ibland vara svårt att avgöra om det är frågan om öroninflammation hos riktigt små barn. Här är feber och att barnet skriker vanligt. Trycker man lite försiktigt på ytterörat (yttre hörselgången) brukar barnet vända sig bort och/eller avvärja smärtan eller skrika. Öronvärken kan vara väldigt intensiv och utan behandling kan det pågå i flera dagar. Ibland går det hål på trumhinnan efter ett par timmar och varet rinner ut i hörselgången. Då brukar också smärtan gå över. Går det hål på trumhinnan bör man behandla barnet med antibiotika.

Hörseltest efter öroninflammation bör göras om du märker att du hör sämre efter avslutad behandling. Vänd dig till din husläkare eller vårdcentral i första hand. Man kan också konsultera en audionom eller ÖNH-läkare om behov finns.

Publicerad 4 kommentarer

Hörseltest Stockholm

hörseltest_stockholm

Syftet med detta inlägg, Hörseltest Stockholm, är att beskriva hur ett hörseltest går till och vad du och din audionom kan utläsa av detta. Det finns mängder av olika hörseltester idag – de kan göras på en audionommottagning eller online. Många onlinetester kan ge dig en ungefärlig uppfattning om vilken din hörselstatus är men vill du ha mer detaljerad och exakt information bör du besöka en audionom på en hörselklinik. Vi kommer nedan fokusera på hur du går tillväga för att testa hörseln på en hörselmottagning i Stockholm.

Inom vårdval hörsel i Stockholms läns landsting behöver man ingen remiss för att komma och testa hörseln. Det räcker med att du söker upp en auktoriserad klinik, sök på Hörseltest Stockholm på exempelvis 1177.se, och sedan kontaktar du dem via telefon eller mail. Väntetiderna är normalt ganska korta så inom någon vecka bör du få tid.

Under besöket hos din audionom så kommer ett par tester att göras för att avgöra hur du hör och om du har en hörselnedsättning. Utifrån denna information kan rekommendationer kring fortsatt behandling av din eventuella hörselskada göras. Det finns en mängd olika hörseltester som kan genomföras. Här följer några vanliga tester av hörseln:

  • Hörseltest med luftledning. Här använder man en ren ton med olika tonhöjd vid olika frekvenser. Detta test kallas också tonaudiometri och är det vanligaste hörseltestet.
  • Test med taluppfattning innebär att man testar hur du hör och uppfattar olika ord och meningar i en normal lyssningsnivå. Man kan genomföra tester med taluppfattning i tyst miljö eller med simulerat buller eftersom det ofta är här man som hörselskadad har problem med att höra.
  • Med benledning menas att man testar funktionen i snäckan i innerörat, det är hårcellerna där som gör att man uppfattar ljud, genom att placera en liten vibrator bakom ditt öra. Ljuden passerar här alltså inte hörselbenen i mellanörat utan går direkt från benen i skallen till innerörat.
  • Med tympanometri mäter man hur väl trumhinnan rör sig och är ett bra test för att exempelvis upptäcka vätska bakom trumhinnan, skador på trumhinnan eller om hörselbenen har en nedsatt rörlighet.

Några andra förekommande tester är auditivt hjärnstamssvar (ABR), statiskt akustisk impedans, otoakustiska emissioner och akustisk reflexmätning.

Resultaten av dessa tester förs in i ett audiogram. Detta ger en bild av en persons hörsel vid ett antal frekvenser och är ett utmärkt underlag för dig och din audionom att diskutera fortsatt behandling och rehabilitering. Utifrån detta audiogram kan man förstå varför man till exempel har olika hörselproblem i olika situationer och vilken effekt dessa har på ditt dagliga liv. Man skiljer på lätt, måttlig, grav och mycket grav hörselnedsättning när man analyserar audiogrammet. Hur hörselnedsättningen ser ut, och vilka dagliga problem du har på grund av hörseln, är viktiga parametrar för diskussion om fortsatt behandling och eventuella hjälpmedel.

Hörseltest Stockholm – Slutsatser. Sök upp en auktoriserad hörselmottagning och boka en tid. Du kan välja en auktoriserad mottagning och genomföra ett hörseltest och få råd om eventuell fortsatt behandling. På Eartech Hörselkliniker kan du snabbt boka tid för att testa hörseln om du bor i Stockholms län. Din audionom kommer att genomföra tester som tonaudiometri, benledning, taluppfattning och tympanometri. Med din audionom kommer ni diskutera resultaten utifrån ett audiogram vilket ger underlag för fortsatt rehabilitering.

Publicerad

Betydelse och tolkning av ett audiogram

betydelse och tolkning av ett audiogram

I detta inlägg förklarar vi betydelse och tolkning av ett audiogram. Ett audiogram (tonaudiogram) används ofta för att beskriva hur en patient hör. Audiogrammet ger en bra bild över vilken typ av problem och hörselnedsättning det kan handla om. Här kan en audionom se om det handlar om en mellanöreskada, otoskleros, sensorineural hörselskada eller presbyacusis.

Kort sagt testar man toner vid olika frekvenser. När patienten hör en ton så trycker man på en knapp och markerar detta. Detta blir ”hörtröskeln” för den specifika frekvensen. Man skiljer också på bastoner, låga frekvenser, och diskanttoner vilka ligger i det högre frekvensregistret.

Frekvenserna testas vanligtvis från 125 Hertz till 8000 Hertz. Med Hertz menas svängningar per sekund. 125 Hertz innebär alltså 125 svängningar per sekund. 8000 Hertz innebär alltså 8000 svängningar per sekund. Dessa frekvenser presenteras grafiskt på X-axeln det vill säga horisontellt. På Y-axeln, lodrätt, presenteras vid vilken ljudnivå, mätt i decibel (dB), som patienten hör tonen vid en viss frekvens. Grafiskt så presenteras höger öra med röda punkter/linjer och vänster öra med blå punkter/linjer. Undersökningen görs så att ett öra testas i taget.

Vid 0 på decibelskalan är det alltså det svagaste ljudet ett friskt öra kan uppfatta.

För att undersökningen skall bli så bra som möjligt vill man genomföra testet i ett ljudisolerad ljudbur med hörselkåpor med höga dämpningsvärden. Detta för att minimera bakgrundsljud, sorl och exempelvis ljud från trafik. Mätinstrumentet som används kallas för audiometer. Vad gäller tolkning och analys av ett tonaudiogram kan du läsa mer på bland annat Hörselskadades Riksförbunds sida.

I en fullständig tonaudiometrisk undersökning görs även en benledningsmätning. Här testar man att leda ljudet direkt till innerörats snäcka.

Via ett hörseltest får man en grafisk bild (ett audiogram) över hur individens hörsel ser ut och vad man kan tänkas göra åt de problem man kan uppleva. Man skall dock komma ihåg att audiogrammet enbart är en del i en diskussion över hur man hantera ett hörselproblem ur ett rehabiliteringsperspektiv. Dock är patientens audiogram en bra utgångspunkt för kommande behandling.