Om hörsel

Om hörseln

Vår hörsel byggs upp av en mängd olika delar i ett avancerat system som låter oss höra vår omgivning med fantastisk detaljrikedom. Men det är också ett känsligt organ som kräver stor omsorg.

Hur fungerar hörseln?

Sammanfattningsvis fungerar hörseln så att ljudvågor, mäts i svängningar per sekund (Hertz), fångas upp av ytterörat och leds in via hörselgången till trumhinnan. När ljudvågorna når trumhinnan sätts den i rörelse vilket i sin tur aktiverar hörselbenen i mellanörat. Det sista hörselbenet, stigbygeln, är kopplat till ovala fönstret och innerörat. Innerörat består av snäckan och de tre båggångarna. Båggångarna är speciellt viktiga för balanssystemet medan snäckan är speciellt viktig för hörseln. Snäckan innehåller en vätska som sätts rörelse när vibrationerna når fram. Hårceller i snäckan fångar upp vibrationerna och omvandlar dessa till nervimpulser som skickas via hörselnerven till hörselcentrum i hjärnan. I hjärnan tolkas dessa impulser som ljud. Människan föds med ett visst antaI hårceller och dessa kan inte nybildas.

Anledningen till att man börjar höra dåligt kan bero på en mängd olika saker. Ofta kan dessa samverka. Den vanligaste orsaken är åldrande vilket innebär att trumhinnan och hörselbenskedjan blir mindre elastiska och att mängden hårceller i snäckan minskar. Andra orsaker till att man börjar höra sämre är ärftlighet, att man utsatts för buller eller att man haft en sjukdom eller medicinerats med vissa läkemedel.

Är höga ljud skadliga för hörseln?

Höga ljudnivåer kan orsaka att de små hårcellerna i snäckan skadas permanent. Ibland utsätter vi oss för höga ljud under en längre tid utan att vi själva upplever det som obehagligt. Exempel på detta är besök på gym, diskotek eller rockkonserter. Skadan kan emellertid också uppstå omedelbart av ett plötsligt högt ljud. Exempel på detta är fyrverkerier, maskiner, vissa verktyg och skjutvapen.

Snabba övergående ljud, impulsljud, kan alltså skada hårcellerna direkt och orsaka bestående hörselskador. Det kan räcka med ett enda skott för att hörselskador skall uppstå. Man brukar säga att ljudet aldrig skall överstiga 140 dB. Vid skarpa transientljud skadas oftast diskantområdets receptorer vilket innebär svårigheter att höra högfrekventa ljud. Detta kan i praktiken innebära exempelvis problem att uppfatta vissa konsonanter. Hörselnedsättningen åtföljs dessutom ofta av permanent öronsus (tinnitus). Eftersom det inte finns någon bot på detta är det väldigt viktigt att skydda sin hörsel då risk för buller eller kraftiga transientljud föreligger.

I tabellen till höger beskrivs ljudnivån i decibel för olika aktiviteter.

Hör män sämre än kvinnor?

Visste du att det är vanligare bland män än kvinnor att höra sämre? Sverige har cirka 1,5 miljoner människor som har nedsatt hörsel och av dessa är 56% män (Statistiska centralbyrån (SCB), 2014-16). En förklaring till den sämre hörseln bland män är att det föds fler pojkar med hörselnedsättning än flickor. Den stora förklaringen har emellertid att göra med livsstilsfaktorer.

Faktorer i en individs omgivning under livets gång påverkar hörseln när man blir äldre. Vistas man i bullriga miljöer, utsätts för höga ljud och även exempelvis rökning kan påverka hur du hör senare i livet. Att vara steget före och skydda din hörsel är därför att rekommendera.

Ett historiskt skäl till att män hör sämre än kvinnor är att tidigare var jobb i industri, hantverk med mera var väldigt bullriga och användningen av hörselskydd var inte så utbredd. Studerar man ett område som exempelvis byggverksamhet kan man konstatera att här används ofta maskiner med väldigt höga ljud och arbetar man i dessa miljöer under en längre tid så påverkas hörseln negativt. Byggnadsarbete är exempel på ett mansdominerat arbete där många som jobbat med det, till exempel snickare, har sämre hörsel på äldre dar.

Dessutom var militärtjänst ofta förenad med exponering för impulsljud som gevärsskott och andra väldigt höga ljud. Förr i tiden gjorde enbart männen värnplikt vilket även det bidragit till den sämre hörseln hos män. Talar man om gevärsskott så är även jakt och skytte mer populärt hos män än kvinnor. Många jägare är duktiga på att använda hörselskydd på skjutbanan men långt ifrån alla använder alltid hörselskydd när man är ute och jagar i skogen...

Nu när det är obligatoriskt att sänka ljudnivåerna på arbetsplatser, introduktionen av bättre hörselskydd och öronproppar samt att allt färre gör militärtjänst kan man spekulera i att skillnaderna mellan män och kvinnors hörsel framöver kommer att minska. Dessutom är det fler kvinnor som arbetar med pedagogiska arbeten i skola och förskola vilket idag är, ur ett hörselperspektiv, riktiga riskarbeten. Väldigt många kvinnor som arbetar i skola och förskola har i tidig ålder problem med tinnitus och ljudöverkänslighet.

Tittar man framåt så kommer dessa skillnader mellan könen sannolikt jämnas ut. Att tidigt undersöka sin hörsel och få hjälp tidigt gäller oavsett om man är man eller kvinna.

Heléne Ljung
Leg. Audionom Heléne tidigare varit chefsaudionom på Karolinska sjukhuset och Danderyds sjukhus. Helené har tidigare varit verksamhetschef på M&M Hörsel och Aleris Hörsel. Vidare grundade Helené Audionomerna Sweden AB, en av Sveriges ledande kedjor av hörselkliniker, där hon var VD mellan 2006-2012.