Inlägget gjort

Enkla hörapparater

enkla_hörapparater

Man beräknar att 18,5% av befolkningen i Sverige över 16 år har en hörselnedsättning. Detta skulle innebära att cirka 1,5 miljoner vuxna svenskar har nedsatt hörsel. Idag finns det en mängd olika hörapparater på marknaden. Det är ett stort fokus på hörapparater med trådlösa funktioner och även osynliga hörapparater. Dock efterfrågar många även enkla hörapparater.

Idag kan man anpassa olika hörselhjälpmedel så de mer eller mindre sköter sig själva. Vidare kan modeller väljas som har få, eller inga, reglage eller volymkontroller. Fördelen är då att det blir mindre funktioner att hålla reda på för dig som användare. Genom att audionomen under utprovningen gör dessa inställningar kan enkla hörapparater fungera utomordentligt väl och du som användare får ett bra hjälpmedel.

Viktiga parametrar när man talar om enkla hörapparater är:

 • Ljudkvalitet. Det är alltid viktigt att dina hörselhjälpmedel anpassas efter din hörselnedsättning och att du får god hjälp med att höra bättre.
 • Hanterbarhet. Det är också viktigt att du enkelt kan sätta i och ta ur dina hörapparater. Här finns det ingen anledning att välja hörapparater som är för komplicerade vilken kan medföra att de inte används.
 • Funktion. Dina hörselhjälpmedel skall kunna fungera i de miljöer du befinner dig i och även prestera bra i situationer när det är bullrigt runt dig.

Idag finns det ett stort antal tillverkare av enkla hörapparater. Man kan köpa oerhört enkla hjälpmedel på nätet men vi rekommenderar alltid att man träffar en audionom innan. Idag finns det ett antal större tillverkare av hörapparater. Dessa är Phonak, Oticon, GN Resound, Widex, Siemens, Starkey, Bernafon, Signia och Beltone. Väljer man en enkel hörapparat från dessa tillverkare är man också säker på att de testats med avseende på kvalitet och prestanda. Det finns också service på dem vilket är ett måste om något skulle hända med dina hjälpmedel.

Hos oss på Eartech har vi lång erfarenhet av hörselhjälpmedel och enkla hörapparater. Kontakta oss gärna för ett gratis hörseltest och konsultation angående vilken lösning som skulle passa dig.

 

Inlägget gjort

5 tips för att minska risken för simmaröron

5_tips_för_att_minska_risken_för_simmaröra

Många simmare får problem med irriterade hörselgångar. Symptom kan vara klåda, irritation och i vissa fall värk i örat. Man kan också få feber och varbildningar i örat. Andra ord för simmaröra är hörselgångsinflammation eller extern otit. Detta är något som drabbar många simmare, surfare, dykare och personer som vistas länge och ofta i vatten. I denna artikel kommer vi att presentera 5 tips för att minska risken för simmaröron.

Orsaken till simmaröra är att örats naturligt sura miljö störs av vatten och fukt. När vatten kommer in i ytterörat och hörselgången så kan produktionen skyddande öronvax påverkas. Detta kan leda till en tillväxt av bakterier och svamp i örat. Även överdriven användning av tvål eller schampo i örat, öronpetning med tops och eksem kan orsaka hörselgångsinflammation. Att vara medveten om symptom och hur man skyddar sina öron mot att problem uppstår är en bra strategi om man badar eller simmar mycket.

Här kommer 5 tips för att minska risken för simmaröron:

 1. Peta inte i örat med tops eller handduk i hörselgången.
 2. Använd öronproppar som är anpassade för simning. Dessa stänger ute vattnet och förebygger uppkomsten av problem.
 3. Se till att vattnet kommer ut från öronen efter simning. Det är viktigt att hörselgången är torr för att minska risken för problem.
 4. Använd Otinova eller andra örondroppar om du vet att du har problem med hörselgångsinflammation. Genom att behandla innan besvär uppstått så är du ett steg före. Se till att använda dessa preparat i enlighet med respektive tillverkares instruktioner.
 5. Konsultera läkare eller audionom om du vet att du brukar ha problem med simmaröra. Man kan behöva få kortisonpreparat eller antibiotika utskrivet.

Var observant på om smärta uppstår eller om du har irritation, klåda, nedsatt hörsel, värk eller svullnad. Genom att följa tipsen 1-5 ovan kan du många gånger förebygga besvär men se även till att söka hjälp om du ofta har problem med simmaröra eller inflammationer i hörselgången. En bra utgångspunkt är att vända sig till sin husläkare eller vårdcentral i första hand om ytterligare hjälp behövs.

Inlägget gjort

Appar för hörselskadade

appar_för_hörselskadade

Enligt WHO beräknar man att cirka 5% av jordens befolkning har en hörselnedsättning. Det skulle innebära att 466 miljoner människor har problem med att höra. Samtidigt ökar användningen av smartphones och med appar för hörselskadade kan man snabbt avgöra om man lider av nedsatt hörsel.

Idag finns det ett stort utbud av appar för hörselskadade. Man kan använda olika appar för att testa sin hörsel, höra bättre, koppla sina hörapparater till sin mobiltelefon, program för att lindra tinnitus samt kontrollera och justera sina hörapparater. Glädjande är emellertid att flera stora tillverkare av mobiltelefoner börjar lansera fler appar för hörselskadade. Apple har under ett par år underlättat för utvecklare men även Samsung har börjat lansera appar inom hörsel. Ett exempel är uSound Test.

Med uSound Test kan användare testa om man har en hörselnedsättning eller löper risk att få nedsatt hörsel. Denna app är gratis. Denna app ersätter inte ett hörseltest som görs av en audionom utan kan användas för att avgöra om man är i riskzonen eller ej. Samsung uppger att man rekommenderar användare av appen att kontakta en audionom för ett fullständigt hörseltest om man tror att hörseln är nedsatt.

En viktig utgångspunkt för Samsungs utveckling av uSound Test är en vilja att förbättra människors livskvalitet. Genom uSound Test hoppas Samsung att:

 • Öka medvetenheten om hörselskador och medverka till tidig upptäckt av dessa
 • Undvika att personer väntar för länge med att testa sin hörsel
 • Underlätta inlärande och kognitiv utveckling för hörselskadade barn
 • Utveckla tal, kommunikation och medverka till social inkludering
 • Bidra till ett mer jämlikt samhälle där hörselskadade inte diskrimineras

På Eartech Hörselkliniker har vi lång erfarenhet av appar för hörselskadade. Vi har arbetat länge med detta och med ny teknik är det betydligt lättare än tidigare att få vardagen att fungera om man har hörapparater. Med olika appar kan man dessutom snabbt testa om hörseln är nedsatt samt ha möjligheten att förstärka ljud. Redan nu pågår en utveckling att enkelt och smidigt kunna koppla ihop den elektronik som finns i din vardag med dina hörselhjälpmedel. Kontakta oss gärna för mer information om hur olika appar för hörselskadade kan användas i din vardag.

Inlägget gjort

Jakthörselskydd

jakthorselskydd

Nu börjar jaktsäsongen och det är dags att uppgradera dina jakthörselskydd. På Eartech har vi ett mycket brett sortiment av olika hörselskydd för jakt. Tänk på att skydda dina öron när du jagar. Det kan räcka med ett skott utan hörselskydd som kan ge permanenta hörselskador. Utsätt dig inte för den risken.

På Eartech Hörselkliniker har vi arbetat länge med jakt och jakthörselskydd. Genom att vår bakgrund är inom hörsel och audiologi är vi medvetna om riskerna som många jägare och skyttar är exponerade för när man jagar eller skjuter. Många patienter på våra hörselmottagningar har skjutit mycket och det är inte ovanligt att en individs hörselproblem kan härledas till jakt och skytte. Tänk efter före och skydda dina öron!

När man väljer jakthörselskydd så tänk på att välja ett skydd som du verkligen trivs med och använder. Många skyttar är väldigt duktiga på att använda hörselskydd och proppar på skjutbanan men långt ifrån alla använder alltid hörselskydd i skogen. Man ser alltför ofta hörselkåpor som sitter på huvudet utan att täcka öronen eller ligger i ryggsäcken…Även fast du inte tänkt skjuta kan det vara så att din jaktkompis skjuter. Detta kan leda till permanenta hörselskador även för dig om du drabbas av detta.

soundscope_jakthörselskydd

Vi har lång erfarenhet av aktiva hörselkåpor för jakt men vår verkliga specialitet är Soundscope. Detta är ett formgjutet hörselskydd för jägare som förstärker ljud, skyddar mot smällar, gör det möjligt att höra riktningen på ljud samtidigt som du hör kommunikationsradion trådlöst i dina öron. Med Soundscope pro-tect iHunt så sätter du in dina jakthörselskydd på morgonen och tar av dem på kvällen. Ett bra hörselskydd är ett hörselskydd som används. Kunder som jagat mycket och använt Soundscope upplever i många fall att detta är en av de bästa investeringarna man kan göra. Man kan inte få tillbaka en skadad hörsel.

Kontakta oss gärna om frågor och mer information om formgjutna jakthörselskydd som Soundscope och andra lämpliga produkter för jakt och skytte.

Inlägget gjort

Bra musikproppar

bra_musikproppar

På sommaren går många på konsert och besöker festivaler. Glöm inte att ta med dig ett par bra musikproppar så du undviker att drabbas av hörselskador.

Höga ljudnivåer är tyvärr ganska vanligt på olika evenemang. Det kan gälla både musik men även idrott. I första hand bör man kontakta arrangören som är skyldig att ta ansvar för ljudnivåerna. Man har som arrangör skyldighet att säkerställa att ljudmiljön och ljudnivåerna inte är skadliga. Många kommuner gör dessutom kontroller för att säkerställa att volymerna inte för för höga. I en undersökning från Socialstyrelsen från 2005 upptäckte man att på 42% av konserterna uppmättes ljudnivåer som var skadliga. Dessutom kan olika individer vara olika känsliga för höga ljud.

Den allvarligaste hälsorisken med att utsättas för höga ljudnivåer är försämrad hörsel och tinnitus. Med tinnitus menas exempelvis öronsusningar, pip och tjut. En social följd av nedsatt hörsel är att förmågan att förstå vardagligt tal försämras. Detta gäller speciellt i situationer där ljudnivån är hög som exempelvis restaurang eller i miljöer där många talar samtidigt. Genom att kontinuerligt använda hörselskydd och bra musikproppar kan du minska risken för hörselskador och tinnitus. Att skydda öronen och din hörsel när man är på olika evenemang är något som tas upp i en ny artikel från Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Den heter ”Bra med hörselskydd på konserter” och tar upp både risker med för höga ljud men också vikten av att använda öronproppar på exempelvis festivaler. 

Vad kan jag som individ eller förälder göra för att minska risken för hörselskador? Du bör alltid ha med dig ett par bra musikproppar som har en jämn dämpning över hela frekvensregistret. Genom att dämpningen är någorlunda lika på alla frekvenser låter inte ljudet konstigt utan det känns mer som om man sänker volymen. Detta är ett av de viktigaste kännetecknen på ett par bra musikproppar: man upplever dem som bekväma och kan använda dem på hela konserten.

eartech_öronproppar_kommunikation

På Ed Sheeran konserten på Friends Arena, juli 2018, använde jag ett par Eartech Blue Communication. Vi satt relativt nära scenen och genom att musikpropparna hade en jämn dämpning så använde jag dem från början till slut. Under konserten testade jag några gånger att ta ut öronpropparna ur öronen bara för att uppleva hur högt ljudet var utan hörselskydd. Det var en märkbar skillnad!

Tänk på att skydda din hörsel med ett par bra musikproppar när du besöker konserter, festivaler eller andra arrangemang med höga ljudnivåer. Ljudupplevelsen blir väldigt bra om du har ett par bra hörselskydd som har en jämn dämpning samtidigt som du minskar risken för hörselskador.

 

Inlägget gjort

Hörapparater Globen och Enskede

hörapparater_globen_enskede

På Dalens sjukhus har vi sedan början av juni börjat ta emot patienter på vår av Stockholms läns landsting auktoriserade hörselmottagning. Vi verkar inom vårdvalsområdet primär hörselrehabilitering. Många i närområdet har varit intresserade av hjälpmedel och Eartech är nu ett bra alternativ för hörapparater Globen och Enskede.

Många människor lider av nedsatt hörsel och olika undersökningar visar att man väntar länge med att söka hjälp. Kan man få hjälp tidigt, snabbt få en diagnos och börja använda hörapparater innebär detta en ökad livskvalitet och möjligheter att börja höra de ljud som man idag inte hör. Du kommer också märka att det blir lättare att hantera ljudmässigt problematiska situationer som exempelvis restaurangbesök eller middagar. Det blir också lättare att höra radio och TV samt enklare att följa med i konversationer. Genom ny teknik kan man dessutom utan problem koppla dina hörapparater till den teknik du använder i vardagen som mobiltelefon, läsplatta, dator och TV. Här skickas ljudet trådlöst till dina hörapparater vilket gör exempelvis telefonsamtal väldigt mycket enklare.

En vanlig kommentar när man väl börjat använda hörselhjälpmedel är: “det enda jag ångrar är att jag väntade så länge”. När man börjar använda hörapparater är det alltid en liten startsträcka. Det kan ta lite tid för hjärnan att börja höra ljud som man i många år inte hört. Under första veckorna kan detta vara lite jobbigt men det går över. När du väl kommit över denna “puckel” blir det successivt lättare och du kan börja njuta av livets alla ljud!

På Eartech Hörselklinik på Dalens sjukhus i Enskede har vi idag möjligheter att snabbt ta emot dig som patient för ett hörseltest och rådgivning kring hur hörseln kan förbättras. Vad gäller hörapparater Globen och Enskede blir Eartech ett bra alternativ med goda kommunikationer (T-bana, buss och lätt att parkera) för dig som är intresserad av hjälp med hörseln. På Dalens sjukhus finns även öronläkare (Öron-Näsa-Hals (ÖNH)) om det skulle behövas.

Bor du i Stockholms läns landsting kan du utan remiss vända dig till oss. Du kan snabbt och enkelt boka tid genom att ringa 020-121226 eller boka tid på vår hemsida här. Bor du i närheten och är nyfiken på hörapparater Globen och Enskede är du naturligtvis välkommen att komma förbi. Välkommen till Eartech Hörselklinik Dalens sjukhus – Livet är värt att höra!

 

Inlägget gjort

Eartech Hörselklinik på Dalens sjukhus

eartech_hörselklinik_dalens_sjukhus

Nu öppnar vi vår nya hörselklinik på Dalens sjukhus i Enskede. Kliniken är auktoriserad av Stockholms läns landsting för primär hörselrehabilitering. På mottagningen kan man testa sin hörsel, få hörapparater utprovade, få hjälp med service och tillbehör samt se hur olika hjälpmedelssystem fungerar. Man behöver ingen remiss för att besöka vår mottagning och få hjälp eller testa din hörsel. Du kan också välja att lista dig hos oss om du idag går på någon annan hörselmottagning.

Dalens sjukhus ligger i södra Stockholm, adressen är Åstorpsringen 6 i Enskededalen, och har utmärkta kommunikationer. Man kan åka tunnelbana till Sandsborg eller Blåsut. Det går också ett flertal olika bussar till Dalens sjukhus. Det är också mycket enkelt att parkera utanför sjukhuset och vår mottagning ligger väldigt nära parkeringen. Väljer man att gå eller cykla kan man göra det. Det finns också väldigt vackra miljöer runt sjukhuset vilka lämpar sig utmärkt för en trevlig promenad!

Historien kring Dalens sjukhus är att det från början planerades som ett centralsjukhus men istället byggdes Huddinge sjukhus som fick denna roll. I litteraturen utspelar sig P C Jersilds roman Babels hus på detta planerade sjukhus. I Babels hus kallas sjukhuset för Enskede sjukhus.

Det finns en mängd olika mottagningar på Dalens sjukhus. Exempel är vårdcentral, rehab, geriatrik, Öron-Näsa-Hals (ÖNH) mottagning, medicinsk fotvård, röntgen, laboratorium och även olika mobila team utgår från sjukhuset. Eartech Hörselklinik på Dalens sjukhus ligger direkt vid centralentrén och är väldigt lätt att hitta. Mottagningen är handikappanpassad och man tar sig enkelt in med rullstol eller rullator.

Du kan när du vill ringa oss och boka tid på 020-121226. Man kan också gå in på vår hemsida, www.eartech.se, och boka tid. Tveka inte att ringa oss eller besöka Eartech Hörselklinik på Dalens sjukhus om du har frågor kring hörsel och hörapparater. Man kan också besöka vår butik där vi kommer att tillhandahålla olika tillbehör som batterier, rengöringsutrustning och hjälpmedel. Välkommen till Eartech Hörselklinik på Dalens sjukhus!

Inlägget gjort

Hörselskydd med radio

jaktmassor_soundscope

I helgen har vi på Eartech varit på Swedish Game Fair och visat Soundscope. Soundscope är ett aktivt hörselskydd med radio. Dessa tillverkas efter en formgjutning av dina öron för att passa dina öron helt exakt. De förstärker låga ljud och skyddar mot smällar. De är även hörselskydd med radio vilket gör att du, via en halsslinga, kan höra vad som sägs på jaktradion. Du kan också enkelt koppla på en extern mikrofon och på så vis skapa en Push-Talk funktion genom att denna sätts på jackkragen.

Under Swedish Game Fair 2018 så var det väldigt mycket folk och många var intresserade av att veta mer om jakt och hörsel. Man beräknar att det finns cirka 300.000 jägare i Sverige och speciellt ökar antalet jägare i Stockholm. Genom att mässan går i Tullgarn (utanför Trosa i Sörmland) märktes detta tydligt. Idag finns en stor medvetenhet om att skydda hörseln när man jagar. Genom att det idag finns betydligt bättre hörselskydd på marknaden finns egentligen ingen anledning att inte använda hörselskydd under jakt. Problemet är inte att hörselskydd inte fungerar. Problemet är att de inte alltid används.

hörselskydd_med_radio

Med Soundscope pro-tect iHunt får man ett formgjutet hörselskydd som tillverkas för att passa dina öron. Utifrån en avgjutning av örat så scannar man detta och sedan tillverkas ett skal för ditt öra. På detta placeras elektroniken och därefter tillverkas hörselskyddet. Sedan kan man addera en extern halsslinga vilket gör att du får ett hörselskydd med radio. Har man ett väl fungerande hörselskydd med radio så kan man under hela jakten höra vad som sägs och det finns ingen anledning att inte ha på sig sina hörselproppar på jakten. På så vis får man skydd under hela dagen och man riskerar inte att skjuta skott utan skydd i öronen.

Tidigare har jägare nästan alltid haft nedsatt hörsel. Ofta har detta att göra med att man inte hittat produkter som riktigt fungerat men också att attityden kring hörselskydd varit sådan att de inte alltid används. Vi ser ett stor förändring på detta område och medvetenheten om vikten av att skydda sina öron har definitivt ökat. Unga jägare är idag betydligt mer medvetna och detta innebär att det skjuts färre skott utan skydd. Denna utveckling är väldigt positiv och innebär betydligt mindre risk att drabbas av hörselskador för dig som jägare.

Kontakta oss gärna om hörselskydd med radio eftersom detta är ett av våra specialområden. Det kan gälla användning för jakt, industri eller för andra ändamål. Man kan idag hitta lösningar för det mesta och möjliggöra skydd för hörseln samtidig som du hör din omgivning.

Inlägget gjort

Bästa öronproppar konsert

bästa_öronproppar_konsert

Nu väntar sommaren med varma kvällar och festivaler. I detta inlägg tänkte vi svara på frågan och tipsa om: bästa öronproppar konsert. Tänk på att skydda din hörsel när du är på festival eller konsert med öronproppar eller hörselskydd. Det gäller både dig själv och din familj. Det finns idag ett brett sortiment hörselskydd för barn som man med fördel bör använda på olika evenemang.

I olika undersökningar har man sett att många unga slarvar med öronproppar på konserter och festivaler. Genom att man inte skyddar sin hörsel så utsätter man sig för onödiga risker. Man kan redan i unga år utveckla hörselskador som följer en resten av livet. Ofta kommer problemen smygande och man börjar märka förändringar i hörseln över tid. Exempel på hörselskador är nedsatt hörsel, tinnitus och ljudöverkänslighet.

Något många vittnar om är att det börjar tjuta eller ringa i öronen efter konserten. Detta är tecken på överbelastning av dina öron. Oftast går dessa besvär över. Ibland kan man dock ha sån otur att besvären kommer direkt. Har man dessutom exempelvis druckit alkohol så är de höga volymerna förrädiska eftersom man inte riktigt märker hur högt ljudet är. Här gäller devisen: tänk efter före! Använd hörselskydd om du planerar att gå på klubb eller konsert. Man behöver inte vänta på att få problem innan man börjar att skydda sin hörsel.

Vad gäller ämnet: bästa öronproppar konsert så rekommenderar vi att man väljer produkter som dämpar jämnt över hela frekvensregistret. Dessutom att man har lagom dämpning. Vissa enklare öronproppar dämpar för mycket framförallt i de höga frekvenserna. Detta gör ljudbilden förvanskad och man hör inte alla toner klart. Effekten av detta kan då bli att man tar av sig hörselskydden och därmed är man exponerad för de höga ljuden på konserten.

gjutna öronproppar musik

När vi diskuterar frågan bästa öronproppar konsert så har vi försökt arbeta fram ett sortiment som ger dig ett fullgott skydd samtidigt som din ljudupplevelse är optimal. På Eartech har vi både gjutna öronproppar och In-Ear monitors. Dessa tillverkas efter avtryck av dina öron. Dessa avtryck görs av en legitimerad audionom och dessa produkter ger en fantastisk passform. Exempel på lösningar är Eartech DM och Eartech 2in1. Vi har också en rad hörselskydd som inte kräver avgjutningar. Exempel är Eartech Communication White Wings och Eartech Communication Blue. Kontakta oss gärna om förslag på bästa öronproppar konsert eller andra frågor om hörsel och hörselskydd.

Inlägget gjort

Sova med öronproppar

sova_med_öronproppar

Många svenskar väljer idag att sova med öronproppar. Man beräknar att 10-15 procent av befolkningen snarkar regelbundet. Dessa snarkningar kan vara mycket ljudliga. I vissa fall har man uppmätt 85 decibel vilket är en mycket hög ljudvolym.

Varför snarkar man? När man sover så slappnar muskulaturen i svalget av. Då blir svalget trängre och hos vissa börjar delar av svalget (det som brukar kallas mjuka gommen) att vibrera av det relativt snabba luftflödet. Det är detta som orsakar snarkljudet. Om man snarkar regelbundet så finns det ofta annat som bidrar till snarkandet. Exempel är övervikt, mycket alkohol, rökning, trångt svalg, trång näsa, stora halsmandlar eller sovställning (på rygg).

Att sova med någon som snarkar kan vara väldigt slitsamt. Det påverkar både psyket och fysiken. Genom att man får en störd sömn blir man mer irriterad och orken minskar. Är snarkningarna väldigt frekventa och om man dessutom har andningsuppehåll bör detta utredas av läkare. Det finns en rad olika behandlingsmetoder som exempelvis andningshjälpmedel, viktnedgång, ändrade alkohol- och rökvanor och lösningar som gör att man sover mer på sidan än på rygg. För partnern är det vanligt att sova med öronproppar.

För en anhörig eller partner kan snarkningarna vara väldigt jobbiga. Många har separata sovrum på grund av detta. Ett vanligt alternativ att hantera denna situation är att sova med öronproppar. Vilka skall jag välja bland dessa?

gjutna_sovproppar

På Eartech Hörselkliniker har vi tagit fram ett par bra alternativ för dig som sover med öronproppar. Det bästa alternativet är formgjutna sovproppar som exempelvis Eartech Sleep. Dessa tillverkas av avgjutningar av dina öron för att passa exakt. Många var väldigt stor nytta av dessa och de ger också en maximal dämpning samtidigt som de är mycket bekväma. Vill man inte göra avgjutningar så finns ett par bra sovproppar som inte kräver avgjutningar. Exempel på dessa är Eartech Sleep Well och All-fit Hörselskydd Sleep.

Tveka inte att kontakta oss på Eartech för råd om att sova med öronproppar och vilken produkt som passar just dig.

Inlägget gjort

Avancerade hörapparater

Utvecklingen av avancerade hörapparater går framåt i en mycket snabb takt. Idag är funktioner som trådlös uppkoppling mot mobiltelefon, dator, läsplatta och TV standard. Väldigt mycket forskning läggs på olika applikationer som gör det möjligt för användaren av avancerade hörapparater att själv kunna kontrollera olika funktioner. Användaren blir mycket mer involverad i utprovningen än tidigare och till det kan läggas funktionalitet för telemedicin. Allt detta innebär betydligt bättre fungerande hjälpmedel.

avancerade_hörapparater

Ett område som flera tillverkare forskar mycket kring är artificiell intelligens och machine learning. Exempelvis lanserar danska Widex funktioner i sin senaste familj, Evoke, som gör det möjligt för hörapparaterna att lära sig vilka preferenser användaren har och anpassa sig efter det. Det finns också möjligheter att, via applikationen i telefonen, lära sig av andra Evoke användares preferenser runt om i världen. Tanken om ett aktivt lärande och att digitalt dela med sig av erfarenheter är väldigt spännande.

Vad gäller AI (artificiell intelligens) pågår ett flertal projekt runt om i världen. Amerikanska Starkey har rekryterat en ny CTO från Intel med lång erfarenhet av AI. Ny teknik som redan finns tillgänglig är sensorer som upptäcker om man faller eller har ramlat. Med sensorer kan man också relativt enkelt mäta fysisk aktivitet som också det kan följas via exempelvis en applikation i din telefon. Utvecklingen av artificiell intelligens i avancerade hörapparater är i mycket stark tillväxt. Enligt Starkey kommer hörapparaten exempelvis kunna larma anhöriga om något utöver det vanliga sker. Med denna teknik kommer exempelvis hemtjänsten snabbt få reda på om något hänt användaren av hörapparater.

Genom att förstå hur människans hjärna fungerar när man har en nedsatt hörsel kan nya avancerade hörapparater utvecklas. Detta är något som Oticon satsar väldigt mycket på med sitt koncept BrainHearing. Förstår man exempelvis hur hjärnan hanterar svåra lyssningssituationer, som när många talar samtidigt, så kan bättre hörselhjälpmedel utvecklas. Att hörapparater enbart är ett medel för att höra bättre vet vi redan. Dock kan förståelsen över hur hjärnan bearbetar ljud, speciellt om en individ har en hörselnedsättning, innebära att ny teknik kan utvecklas för att optimera hur individer uppfattar framförallt tal när man hör sämre.

Vad gäller utvecklingen av avancerade hörapparater så är trenden den att man går från att bara förstärka ljud till att bli mycket mer för användaren. Tillverkarna är väl medvetna om det liv många lever idag med uppkopplade produkter och nästan konstant tillgång till internet. För att vara relevant i denna värld måste även personers hörapparater vara uppkopplade och helt enkelt kunna användas till mer än bara att förstärka ljud.

Inlägget gjort

Hearing aids Stockholm

Are you searching for hearing aids Stockholm? Eartech hearing clinics are used to serve customers from all over the world and we have great experience of working with the top hearing aid brands like: Phonak, Oticon, GN Resound, Starkey, Widex, Siemens and Signia.

All audiologists at Eartech clinics have finished at least 3 years in college/university with majors in audiology. We aim to provide the absolute best hearing aids in the market for very competitive prices. Our speciality is small hearing aids that can be connected to smartphones and other devices. Eartech hearing clinics have everything you need to know about hearing loss, hearing protection, hearing aids and speech enhancement. We have been working with hearing aids in Stockholm for over 20 years. When searching for hearing aids Stockholm – Eartech hearing clinics is your number 1 choice!

buy_hearing_aids_sweden

Eartech hearing clinics are experts in helping people hear better with our highly developed rehabilitation program that includes advanced hearing tests and knowledge of the latest digital and wireless microcomputer technology. Our highly trained staff have fitted thousands of people with hearing aids and know how to handle different hearing instruments and program them improving your hearing. Eartech hearing clinics expertise and knowledge of the latest digital technology can make you enjoy the sounds of life once again.

The Swedish market for hearing aids is known to be highly competitive and, from an international perspective, very good prices for the absolute latest technology. Sweden is often used as a testing ground for the danish hearing aid firms and the most advanced hearing aids are on the market very quickly. Many customers travel to Stockholm and get a free hearing consultation and buy their favorite hearing aid. Feel free to contact us for more information!

Call us at +46(0)856482200 and for a free consultation regarding hearing aids Stockholm, your hearing and what can be done to hear better. You can also mail us at: info@eartech.se and we will answer your questions within a working day.