Inlägget gjort

Hörselskydd med radio

hörselskydd_radio

I helgen har vi på Eartech varit på Swedish Game Fair och visat Soundscope. Soundscope är ett aktivt hörselskydd med radio. Dessa tillverkas efter en formgjutning av dina öron för att passa dina öron helt exakt. De förstärker låga ljud och skyddar mot smällar. De är även hörselskydd med radio vilket gör att du, via en halsslinga, kan höra vad som sägs på jaktradion. Du kan också enkelt koppla på en extern mikrofon och på så vis skapa en Push-Talk funktion genom att denna sätts på jackkragen.

Under Swedish Game Fair 2018 så var det väldigt mycket folk och många var intresserade av att veta mer om jakt och hörsel. Man beräknar att det finns cirka 300.000 jägare i Sverige och speciellt ökar antalet jägare i Stockholm. Genom att mässan går i Tullgarn (utanför Trosa i Sörmland) märktes detta tydligt. Idag finns en stor medvetenhet om att skydda hörseln när man jagar. Genom att det idag finns betydligt bättre hörselskydd på marknaden finns egentligen ingen anledning att inte använda hörselskydd under jakt. Problemet är inte att hörselskydd inte fungerar. Problemet är att de inte alltid används.

hörselskydd_med_radio

Med Soundscope pro-tect iHunt får man ett formgjutet hörselskydd som tillverkas för att passa dina öron. Utifrån en avgjutning av örat så scannar man detta och sedan tillverkas ett skal för ditt öra. På detta placeras elektroniken och därefter tillverkas hörselskyddet. Sedan kan man addera en extern halsslinga vilket gör att du får ett hörselskydd med radio. Har man ett väl fungerande hörselskydd med radio så kan man under hela jakten höra vad som sägs och det finns ingen anledning att inte ha på sig sina hörselproppar på jakten. På så vis får man skydd under hela dagen och man riskerar inte att skjuta skott utan skydd i öronen.

Tidigare har jägare nästan alltid haft nedsatt hörsel. Ofta har detta att göra med att man inte hittat produkter som riktigt fungerat men också att attityden kring hörselskydd varit sådan att de inte alltid används. Vi ser ett stor förändring på detta område och medvetenheten om vikten av att skydda sina öron har definitivt ökat. Unga jägare är idag betydligt mer medvetna och detta innebär att det skjuts färre skott utan skydd. Denna utveckling är väldigt positiv och innebär betydligt mindre risk att drabbas av hörselskador för dig som jägare.

Kontakta oss gärna om hörselskydd med radio eftersom detta är ett av våra specialområden. Det kan gälla användning för jakt, industri eller för andra ändamål. Man kan idag hitta lösningar för det mesta och möjliggöra skydd för hörseln samtidig som du hör din omgivning.

Inlägget gjort

Bästa öronproppar konsert

bästa_öronproppar_konsert

Nu väntar sommaren med varma kvällar och festivaler. I detta inlägg tänkte vi svara på frågan och tipsa om: bästa öronproppar konsert. Tänk på att skydda din hörsel när du är på festival eller konsert med öronproppar eller hörselskydd. Det gäller både dig själv och din familj. Det finns idag ett brett sortiment hörselskydd för barn som man med fördel bör använda på olika evenemang.

I olika undersökningar har man sett att många unga slarvar med öronproppar på konserter och festivaler. Genom att man inte skyddar sin hörsel så utsätter man sig för onödiga risker. Man kan redan i unga år utveckla hörselskador som följer en resten av livet. Ofta kommer problemen smygande och man börjar märka förändringar i hörseln över tid. Exempel på hörselskador är nedsatt hörsel, tinnitus och ljudöverkänslighet.

Något många vittnar om är att det börjar tjuta eller ringa i öronen efter konserten. Detta är tecken på överbelastning av dina öron. Oftast går dessa besvär över. Ibland kan man dock ha sån otur att besvären kommer direkt. Har man dessutom exempelvis druckit alkohol så är de höga volymerna förrädiska eftersom man inte riktigt märker hur högt ljudet är. Här gäller devisen: tänk efter före! Använd hörselskydd om du planerar att gå på klubb eller konsert. Man behöver inte vänta på att få problem innan man börjar att skydda sin hörsel.

Vad gäller ämnet: bästa öronproppar konsert så rekommenderar vi att man väljer produkter som dämpar jämnt över hela frekvensregistret. Dessutom att man har lagom dämpning. Vissa enklare öronproppar dämpar för mycket framförallt i de höga frekvenserna. Detta gör ljudbilden förvanskad och man hör inte alla toner klart. Effekten av detta kan då bli att man tar av sig hörselskydden och därmed är man exponerad för de höga ljuden på konserten.

gjutna öronproppar musik

När vi diskuterar frågan bästa öronproppar konsert så har vi försökt arbeta fram ett sortiment som ger dig ett fullgott skydd samtidigt som din ljudupplevelse är optimal. På Eartech har vi både gjutna öronproppar och In-Ear monitors. Dessa tillverkas efter avtryck av dina öron. Dessa avtryck görs av en legitimerad audionom och dessa produkter ger en fantastisk passform. Exempel på lösningar är Eartech DM och Eartech 2in1. Vi har också en rad hörselskydd som inte kräver avgjutningar. Exempel är Eartech Communication White Wings och Eartech Communication Blue. Kontakta oss gärna om förslag på bästa öronproppar konsert eller andra frågor om hörsel och hörselskydd.

Inlägget gjort

Sova med öronproppar

sova_med_öronproppar

Många svenskar väljer idag att sova med öronproppar. Man beräknar att 10-15 procent av befolkningen snarkar regelbundet. Dessa snarkningar kan vara mycket ljudliga. I vissa fall har man uppmätt 85 decibel vilket är en mycket hög ljudvolym.

Varför snarkar man? När man sover så slappnar muskulaturen i svalget av. Då blir svalget trängre och hos vissa börjar delar av svalget (det som brukar kallas mjuka gommen) att vibrera av det relativt snabba luftflödet. Det är detta som orsakar snarkljudet. Om man snarkar regelbundet så finns det ofta annat som bidrar till snarkandet. Exempel är övervikt, mycket alkohol, rökning, trångt svalg, trång näsa, stora halsmandlar eller sovställning (på rygg).

Att sova med någon som snarkar kan vara väldigt slitsamt. Det påverkar både psyket och fysiken. Genom att man får en störd sömn blir man mer irriterad och orken minskar. Är snarkningarna väldigt frekventa och om man dessutom har andningsuppehåll bör detta utredas av läkare. Det finns en rad olika behandlingsmetoder som exempelvis andningshjälpmedel, viktnedgång, ändrade alkohol- och rökvanor och lösningar som gör att man sover mer på sidan än på rygg. För partnern är det vanligt att sova med öronproppar.

För en anhörig eller partner kan snarkningarna vara väldigt jobbiga. Många har separata sovrum på grund av detta. Ett vanligt alternativ att hantera denna situation är att sova med öronproppar. Vilka skall jag välja bland dessa?

gjutna_sovproppar

På Eartech Hörselkliniker har vi tagit fram ett par bra alternativ för dig som sover med öronproppar. Det bästa alternativet är formgjutna sovproppar som exempelvis Eartech Sleep. Dessa tillverkas av avgjutningar av dina öron för att passa exakt. Många var väldigt stor nytta av dessa och de ger också en maximal dämpning samtidigt som de är mycket bekväma. Vill man inte göra avgjutningar så finns ett par bra sovproppar som inte kräver avgjutningar. Exempel på dessa är Eartech Sleep Well och All-fit Hörselskydd Sleep.

Tveka inte att kontakta oss på Eartech för råd om att sova med öronproppar och vilken produkt som passar just dig.

Inlägget gjort

Avancerade hörapparater

Utvecklingen av avancerade hörapparater går framåt i en mycket snabb takt. Idag är funktioner som trådlös uppkoppling mot mobiltelefon, dator, läsplatta och TV standard. Väldigt mycket forskning läggs på olika applikationer som gör det möjligt för användaren av avancerade hörapparater att själv kunna kontrollera olika funktioner. Användaren blir mycket mer involverad i utprovningen än tidigare och till det kan läggas funktionalitet för telemedicin. Allt detta innebär betydligt bättre fungerande hjälpmedel.

avancerade_hörapparater

Ett område som flera tillverkare forskar mycket kring är artificiell intelligens och machine learning. Exempelvis lanserar danska Widex funktioner i sin senaste familj, Evoke, som gör det möjligt för hörapparaterna att lära sig vilka preferenser användaren har och anpassa sig efter det. Det finns också möjligheter att, via applikationen i telefonen, lära sig av andra Evoke användares preferenser runt om i världen. Tanken om ett aktivt lärande och att digitalt dela med sig av erfarenheter är väldigt spännande.

Vad gäller AI (artificiell intelligens) pågår ett flertal projekt runt om i världen. Amerikanska Starkey har rekryterat en ny CTO från Intel med lång erfarenhet av AI. Ny teknik som redan finns tillgänglig är sensorer som upptäcker om man faller eller har ramlat. Med sensorer kan man också relativt enkelt mäta fysisk aktivitet som också det kan följas via exempelvis en applikation i din telefon. Utvecklingen av artificiell intelligens i avancerade hörapparater är i mycket stark tillväxt. Enligt Starkey kommer hörapparaten exempelvis kunna larma anhöriga om något utöver det vanliga sker. Med denna teknik kommer exempelvis hemtjänsten snabbt få reda på om något hänt användaren av hörapparater.

Genom att förstå hur människans hjärna fungerar när man har en nedsatt hörsel kan nya avancerade hörapparater utvecklas. Detta är något som Oticon satsar väldigt mycket på med sitt koncept BrainHearing. Förstår man exempelvis hur hjärnan hanterar svåra lyssningssituationer, som när många talar samtidigt, så kan bättre hörselhjälpmedel utvecklas. Att hörapparater enbart är ett medel för att höra bättre vet vi redan. Dock kan förståelsen över hur hjärnan bearbetar ljud, speciellt om en individ har en hörselnedsättning, innebära att ny teknik kan utvecklas för att optimera hur individer uppfattar framförallt tal när man hör sämre.

Vad gäller utvecklingen av avancerade hörapparater så är trenden den att man går från att bara förstärka ljud till att bli mycket mer för användaren. Tillverkarna är väl medvetna om det liv många lever idag med uppkopplade produkter och nästan konstant tillgång till internet. För att vara relevant i denna värld måste även personers hörapparater vara uppkopplade och helt enkelt kunna användas till mer än bara att förstärka ljud.

Inlägget gjort

Hearing aids Stockholm

Are you searching for hearing aids Stockholm? Eartech hearing clinics are used to serve customers from all over the world and we have great experience of working with the top hearing aid brands like: Phonak, Oticon, GN Resound, Starkey, Widex, Siemens and Signia.

All audiologists at Eartech clinics have finished at least 3 years in college/university with majors in audiology. We aim to provide the absolute best hearing aids in the market for very competitive prices. Our speciality is small hearing aids that can be connected to smartphones and other devices. Eartech hearing clinics have everything you need to know about hearing loss, hearing protection, hearing aids and speech enhancement. We have been working with hearing aids in Stockholm for over 20 years. When searching for hearing aids Stockholm – Eartech hearing clinics is your number 1 choice!

buy_hearing_aids_sweden

Eartech hearing clinics are experts in helping people hear better with our highly developed rehabilitation program that includes advanced hearing tests and knowledge of the latest digital and wireless microcomputer technology. Our highly trained staff have fitted thousands of people with hearing aids and know how to handle different hearing instruments and program them improving your hearing. Eartech hearing clinics expertise and knowledge of the latest digital technology can make you enjoy the sounds of life once again.

The Swedish market for hearing aids is known to be highly competitive and, from an international perspective, very good prices for the absolute latest technology. Sweden is often used as a testing ground for the danish hearing aid firms and the most advanced hearing aids are on the market very quickly. Many customers travel to Stockholm and get a free hearing consultation and buy their favorite hearing aid. Feel free to contact us for more information!

Call us at +46(0)856482200 and for a free consultation regarding hearing aids Stockholm, your hearing and what can be done to hear better. You can also mail us at: info@eartech.se and we will answer your questions within a working day.

Inlägget gjort

Bota tinnitus

bota_tinnitus

Många undrar om man kan bota tinnitus och få slut på ringandet i öronen. Tyvärr finns inget enkelt och snabbt botemedel för tinnitus. Däremot kan man lära sig att leva med tinnitus och lättare hantera besvären. I detta inlägg kommer vi att titta lite närmare på hur man lättare hanterar besvär med tinnitus.

Surrande, pipande, visslande, susande eller surrande? Tinnitus kan låta olika och anta flera olika former. Det kan också uppträda i perioder på dagen eller komma och gå under perioder under året. Besvären varierar också mellan olika individer. Vissa påverkas inte så mycket medan andra har stora besvär. En vanlig fråga på olika hörselkliniker är om det går att bota tinnitus och om man kan stoppa suset i öronen? Finns det ett botemedel för tinnitus?

Om man googlar på tinnitus så finns det en stor mängd olika “lösningar” som alla hävdar att de botar eller kraftigt reducerar besvären med tinnitus. Många som har svårare besvär är benägna att testa diverse metoder som inte har vetenskapliga studier som backar upp deras effektivitet. Tyvärr finns inga enkla lösningar vad gäller tinnitus. Det finns idag ingen lösning eller metod som helt botar dina tinnitusbesvär. Vad som finns däremot är några alternativ som gör det lättare att hantera dina besvär. Nedan följer några exempel på metoder som det finns vetenskapliga belägg för.

  1. Samtal med psykolog. Att få hjälp att hantera sin situation och lära sig leva med sina besvär är den gemensamma nämnaren här. En vanlig metod är kognitiv beteendeterapi (KBT) som har visat sig effektiv för att lära sig hantera sin tinnitus. Många har också hjälp av samtal i grupp med andra som har samma problem.
  2. Tinnitus och nedsatt hörsel. Många som har tinnitus har också en hörselnedsättning. Att behandla hörselnedsättningen och dessutom ställa in hörapparaterna med olika program för att maskera ljud är vanligt idag. Många patienter kan få mycket hjälp av detta. Idag finns det dessutom många appar till smartphones som du kan ladda ner. Genom detta blir du mer involverad i din behandling och du kan testa vilken effekt olika ljud har på just dig. Du bör dock alltid konsultera din audionom och tillsammans kan ni diskutera vad som passar dig.
  3. Bettskena. Detta kan tandläkare hjälpa till med om du har mycket spänningar i exempelvis käkmuskulaturen.
  4. Reducera stress. Många vittnar om att ens tinnitus blir värre när man är stressad. Att med olika metoder minska negativ stress i ditt liv är ett bra råd.

Om man inte kan bota tinnitus – Hur kan jag lära mig leva med besvären?

Man kan börja att konstatera att individer är olika. Det finns ingen metod som passar alla. Börja med att testa din hörsel och avgör om du också har en hörselnedsättning. Detta görs på en hörselmottagning av en legitimerad audionom. Berätta också vilka besvär du har i detta samtal. Om man har nedsatt hörsel kan det vara läge att testa hörapparater. Då kan också olika tinnitusprogram ställas in. Vidare kontakt med psykolog kan också vara en bra idé om behov finns.

Kommer man någonsin att kunna bota tinnitus?

Idag är nog det säkraste svaret “kanske”. Det är svårt att förutse vad som kommer att hända i framtiden och mycket forskning sker på området tinnitus. En dag kanske det finns en metod för att bota tinnitus eller kraftigt reducera besvären med tjut i öronen.

Inlägget gjort

Öronproppar silikon

öronproppar_silikon

En väldigt vanlig produkt hos oss är öronproppar silikon. Olika öronproppar utrustas med filter för att dämpa ljud. Vad gäller kommunikation så försöker man välja filter med en jämn dämpning över hela frekvensregistret. Det gör att taluppfattbarheten ökar och att det blir lättare att tala med andra. Det material man väljer i själva hylsan är ofta silikon. Skälet till det är att att man kan tillverka bekväma öronproppar samt att materialet anpassar dig efter dina hörselgångar. Detta utan att vara obekväma eller skaver i hörselgångarna. Öronproppar silikon är ett bra samlingsbegrepp för en stor mängd hörselskydd från olika tillverkare.

Tittar man lite närmare på silikon så kan man säga att det strukturellt är ett mellanting mellan organiska och oorganiska polymerer. Silikon är ett bra material för öronproppar eftersom det är värmebeständigt, har en hög smörjeffekt och är vattenavstötande. Vidare leder inte silikon elektricitet och är ganska tåligt mot kemisk påverkan. Själva materialet har också en tätande effekt vilket ljudmässigt gör att det “håller tätt” mot oönskat buller.

Öronproppar silikon kan tillverkas för en rad olika ändamål och sammanhang. Exempel är sömn, musik, industri och användning när man sitter i kontorslandskap. Man kan tillverka individuella öronproppar som passar dina öron exakt. Här utgår man för avgjutningar av dina öron som görs av en legitimerad audionom. Dessa avgjutningar scannas sedan och därefter tillverkas hörselskydden. Här kan man sedan välja olika dämpningsfilter som passar. De olika filtren kan bytas om du exempelvis vill ha mer eller mindre dämpning av ljud. Numera vill man också säkerställa passformen vid leverans. Det finns olika instrument för att säkerställa att öronpropparna passar och att silikonet sluter tätt. Detta görs av det företag som levererar dina valda produkter.

öronproppar_silikon_eartech

En bra öronpropp i silikon som även är formgjuten är Eartech DM. Dessa har utbytbara dämpningsfilter och fungerar i väldigt många olika sammanhang. Exempel är på arbete och när man är på konsert. Eartech DM har ett filter som ger en jämn dämpning och man hör tal mycket bra. Vi har väldigt många nöjda kunder som varje dag skyddar sin hörsel med Eartech DM.

öronpropp_i_silikon_eartech

Det finns också flera öronproppar i silikon som inte kräver avtryck av öronen. Dessa är tillverkade för att passa alla och många gånger har de formen av en “julgran”. Ett undantag är Earasers som av många kallas HiFi öronproppar. Dessa är ett bra val om man vill ha bra ljud och ändå skydda hörseln. De är väldigt bekväma och de öronproppar som är mest bekväma utan att man behöver göra avgjutningar. En öronpropp i silikon för sömn som är bra är också All-Fit Hörselskydd Sleep. De är öronproppar silikon som är lämpliga för sömn och vila.

På Eartech har vi ett brett sortiment av öronproppar silikon. Vi har både formgjutna produkter och öronproppar som inte kräver formgjutningar. Tveka inte att kontakta oss för mer information om vilken öronpropp som passar dig bäst!

 

Inlägget gjort

Tjuter i öronen

tjut_öronen

När det tjuter i öronen brukar man kalla detta för tinnitus eller öronsus. Detta är ljud som bara du kan höra. De är störande och beskrivs ibland som surrande, susande, visslande eller pipande. Vissa upplever att det tjuter i öronen hela tiden medan andra har problem ibland. Undersökningar visar att ungefär 15% av befolkningen i Sverige lider av detta i olika grad. Vissa har mer problem än andra men gemensamt brukar vara att det är väldigt frustrerande för den som drabbats.

När det tjuter i öronen och man har öronsus så kan ibland ljuden ha olika karaktär och variera över tiden. Ofta ökar en persons tinnitus om man exponeras för stress. Studerar man hur en persons tinnitus har uppkommit så kan man få vissa indikationer om hur ljudet låter. Vissa hävdar att vid bullerskador och presbyacusis (åldersnedsättning) så är det vanligare med ett bredbandigt brusljud. Har man ensidig tinnitus utan förklarbar orsak (exempelvis exponering för höga ljud som gevärsskott) bör man utreda detta. Har man tinnitus och samtidigt en hörsel som varierar med samtidig yrsel kan det handla om Ménières sjukdom. I dessa fall bör man försöka få en remiss till en öronläkare för en fördjupad utredning.

Förekomsten av tinnitus eller öronsus ökar i yngre åldrar idag. Många gånger beror detta på att man lyssnar på musik med för hög volym med hörlurar. Lyssnar man länge på musik med lurar så belastar man sin hörsel mer och risken för hörselskador och att det börjar tjuta i öronen ökar. Tänk på att lyssna med försiktighet och inte med för hög volym. Det är också bra att under perioder på dagen ha ljudvila så dina öron får vila sig. Tänk också på att använda hörselskydd eller öronproppar om du vistas i miljöer med höga ljudnivåer. Det kan vara på barer, klubbar eller konserter. Många vittnar om att det tjuter i öronen efter besök på spelningar. Skydda alltid dina öron vid exponering för höga ljud!

tjuter_i_öronen

På Eartech har vi lång vana av att arbeta med prevention och rehabilitering av tinnitus och tjut i öronen. Att hindra att hörselskador uppstår kan man göra med olika öronproppar. Om det redan tjuter i öronen bör man kolla vad det beror på. Här gör man en hörselundersökning med audiometri hos oss. Utifrån denna undersökning får audionomen ett underlag och det är lättare att avgöra vilken fortsatt behandling som rekommenderas. Tveka inte att kontakta oss för kostnadsfri rådgivning vid öronsusningar och om det tjuter i öronen!

Inlägget gjort

Batterier hörapparat 312

batterier_hörapparat_312

Vad gäller hörapparatsbatterier är storlek 312 den vanligaste. Orsaken till att batterier hörapparat 312 är den mest använda storleken är att hörapparater med extern hörtelefon (RITE-apparater) blivit dominerande på marknaden. Dessa drivs ofta av hörapparatsbatterier storlek 312. Dessa känns igen av att de har färgkoden brun.

hörapparatsbatterier_312

Batterier hörapparat 312 har en bredd på 7,9 mm och en höjd på 3,6 mm. De har en spänning på 1,45 volt och har en kapacitet på 180 mAh. För att skilja olika batterier till hörapparater från varandra så använder man olika färgkoder. Detta markeras på batteriet genom att klistermärket, som man tar av när batteriet skall användas, har olika färger. För batterier hörapparat 312 är färgkoden brun. Tänk på att inte ta bort klisterlappen innan du tänkt använda dina batterier. När du tänkt använda dem: ta bort klisterlappen och vänta någon minus innan du sätter i batteriet i din hörapparat.

När man väljer batterier till sina hörapparater är kvaliteten viktig. Något som ofta missas är att man vill ha en tillverkare vars batterier är exakt lika stora varje gång. Man talar här om toleranser vilket betecknar storleken hos en avvikelse eller variation från ett givet värde. Vad gäller batterier storlek 312 så innebär detta att man vill välja en tillverkare som alltid håller sig till måtten 7,9 mm (bredd) och 3,6 mm (höjd). Detta hos alla tillverkade batterier. Skälet är att hörapparater idag är så små och om exempelvis batteriet är för stort kan elektroniken i hörapparaten skadas.

312_hörapparatsbatterier

På Eartech arbetar vi sedan ett par år med Rayovac som leverantör. Våra erfarenheter är att dessa batterier håller den högsta kvaliteten på marknaden och dessutom har de en lång hållbarhet. Detta gäller både driftstid och möjligheten att, oöppnade, använda dem efter något år på hyllan. Vår ambition är att hålla låga priser och erbjuda snabba leveranser på olika typer av batterier till hörapparater. Däribland batterier hörapparat 312. Vi levererar olika batteribeställningar varje vardag och då har du dem i brevlådan dagen efter. Du kan köpa en förpackning eller 10 förpackningar. De bästa priserna får man om fler batterier beställs. Om du inte vill beställa på internet kan du alltid ringa oss på 020-121226 så skickar vi dina batterier hörapparat 312.

Inlägget gjort

Köpa hörapparater (uppdaterad november 2018)

Att köpa hörapparater på internet börjar bli vanligare även i Sverige. Detta är en trend i framförallt USA där priserna är väldigt mycket högre och ofta finns ingen offentlig finansiering. I Sverige är reglerna annorlunda och många kan få hjälp med hörapparater inom det landsting där du bor. Eftersom det börjar bli vanligare att köpa hörapparater online har ASHA (American Speech-Language-Hearing Association) satt samman några punkter man bör tänka på. Nedan följer en kort sammanfattning av dessa.

Har du svårt att höra eller vet med dig att du har nedsatt hörsel är ett bra tips att ta kontakt med en legitimerad audionom. På många hörselmottagningar i Sverige visar man olika typer av hörapparater och man kan få inspiration och idéer. Innan du köper en hörapparat bör man tänka på några saker:

  • En hörapparat förstärker inte bara ljud utan är en medicinteknisk produkt. Som andra medicintekniska produkter finns det saker att tänka på när man ställer in och använder dem.
  • Det är viktigt att förstå varför du hör dåligt. Vad beror det på? Man vill innan man testar en hörapparat förstå och också utesluta andra sjukdomar/orsaker till nedsatt hörsel. Detta hjälper audionomen dig med. Man måste förstå problemet innan man väljer en lösning.
  • Se till att välja hjälpmedel som passar dig och din situation. Något som passar din partner, kamrat eller granne kanske inte passar dig. Diskutera gärna detta med din audionom.
  • Något som audionomen hjälper dig med är att ställa in dina hörapparater. För detta krävs programvara från tillverkaren och vana vid att hantera dessa program. Genom att audionomen har 3-årig universitetsutbildning inom hörsel kan han eller hon hjälpa dig med detta.
  • Om din hörsel skulle försämras eller förändras så kan dina hörapparater programmeras om av din audionom. Det är vanligt att man efter ett tag vill ändra olika funktioner eller koppla hörapparaten till ny elektronik i din vardag.
  • Att börja använda hörapparater är inte som att börja använda glasögon. Det tar tid att vänja sig och det är en process att komma igång med dina hörselhjälpmedel. Din audionom hjälper dig i denna process och man arbetar i team för att hjälpa dig att höra bättre.

 

köpa_hörapparater

Träffa en legitimerad audionom eller läkare

Som diskuterats ovan är det viktigt att kartlägga vad dina hörselproblem beror på. Denna analys bör göras innan man diskuterar vilken lösning som är lämplig. Detta kan du få hjälp med på en hörselmottagning (av en legitimerad audionom) eller hos din husläkare eller vårdcentral. Ser din audionom eller läkare att du behöver annan hjälp kan man remittera dig vidare. Det finns omfattande standarder kring hur exempelvis ett test av hörseln skall gå till. Det finns ett stort antal olika online hörseltest på internet men de har sina begränsningar. Återigen: säkerställ att du får rätt behandling för just dina hörselproblem. Genom att vända dig till legitimerad vårdpersonal kan detta åstadkommas.

På Eartech Hörselkliniker arbetar legitimerade audionomer med lång erfarenhet av att prova ut hörapparater. Våra mottagningar är auktoriserade av Stockholms Läns Landsting. Du får oberoende information kring hörapparater och det gäller oavsett om du funderar på att köpa hörapparater eller om man skall prova hörselhjälpmedel från landstinget. Vi har också möjlighet att remittera dig till öronläkare om behov finns. Välkommen till ett värld av bättre hörande – Välkommen till Eartech Hörselkliniker AB!

Inlägget gjort

Öronproppar barn

öronproppar_barn

Vi får många frågor kring öronproppar barn. Vanliga frågor är ofta kring användning på festivaler, koncentration i skolan, hjälp när man reser eller vad som är lämpligt när ens barn behöver skydda sina öron när man badar. Det finns idag många bra produkter inom gruppen öronproppar barn. Alla våra öronproppar för barn är CE-certifierade och testade i enlighet med EN352-2.

Precis på samma sätt som vuxna behöver barn skydda sina öron när man är på festival eller konsert. Det gäller också om man är på idrottsevenemang eller i andra sammanhang där det är höga ljudnivåer. Man kan använda hörselkåpor men det finns idag också bra öronproppar för barn. En bra produkt om man vistas i miljöer där det är höga ljudnivåer men man vill också kunna höra samtidigt är Pluggerz Music Kids, SNR 22 dB. Dessa har inbyggda dämpningsfilter och ger en jämn och bra dämpning över hela frekvensregistret. Dessa dämpar 22 dB så de passar bra i sammanhang där ljudet är högt över en längre tid.

öronpropp_ungdomar

Pluggerz Music Kids, SNR 22 dB är också en bra öronpropp att använda i skolan. Den skyddar mot buller samtidigt som tal släpps igenom. Man hör vad läraren säger men de stänger också ute bakgrundsbuller som stör koncentrationen. De passar barn mellan 4 och 14 år och är tillverkade i ett mjukt silikonmaterial för maximal komfort.

hörselskydd_barn_resa

Ett annat område där öronproppar för barn är efterfrågade är under flygningar. Det kan vara obekvämt för barnet när det slår lock för öronen under start och landning. Därför har holländska Comfoor tagit fram ett hörselskydd för detta ändamål. Dessa heter Pluggerz Kids Travel, SNR 27 dB och tryckutjämnar via ett inbyggt filter. De skyddar också mot buller i kabinen som även det kan vara jobbigt för barn. De dämpar 27 decibel och ger ett mycket bra skydd mot höga och besvärliga ljud.

simproppar_barn

Ett annat vanligt problem för barn är att man får inflammationer i hörselgången (extern otit) när man badar eller simmar. Här vill man hålla torrt i öronen när man vistas i vatten. Det är viktigt att de håller tätt och är bekväma. Även här har Comfoor tagit fram bra produkter. Dessa heter Pluggerz Kids Swim och finns både i en blå och i en rosa variant. När man använder Pluggerz Kids Swim kan man undvika att vatten kommer in i öronen och att inflammationer och eksem uppstår.

Kontakta oss gärna för mer information om vilka öronproppar som skulle vara lämpliga för ditt barn. Det finns idag ett antal bra produkter i gruppen öronproppar barn. Vet man hur de är tänkta att användas och i vilka situationer barnens öron behöver skyddas kan bra lösningar identifieras. Se till att skydda ditt barns hörsel redan vid tidig ålder!

Inlägget gjort

Hörselföreläsning på SPF Seniorerna Idun

hörselföreläsning_SPF_danderyd

Idag var vi inbjudna att tala om hörsel hos SPF Seniorerna Idun i Danderyd. Föreningen bildades 1976 och föreläsningen hölls i vackra lokaler på Kevinge värdshus. Temat på föreläsningen var: Hörselhjälpmedel – Igår, idag och imorgon.

Man har kunnat förstärka ljud länge och målet är att kunna förstärka tal samtidigt som man dämpar störande omgivningsljud. Ett av de största problemen med hörselrehabilitering är att många väntar väldigt länge med att söka hjälp. Framöver kommer den tekniska utvecklingen göra det möjligt att tidigt testa hörseln för att avgöra om man har hjälp av att få ljud förstärkta. Man kommer också testa olika lösningar, inte minst genom olika appar, för att prova hur det är att höra bättre. 

SPF-danderyd-hörsel

Hörselföreläsning på SPF Seniorerna Idun i Danderyd var väldigt välbesökt och många bra och spännande diskussioner. Att förebygga hörselskador genom att skydda sin hörsel kom vi fram till är väldigt viktigt för kommande generationer. Många unga lyssnar idag på för hög musik för länge under dagen. Det gäller inte minst användningen av hörlurar. Att begränsa exponeringen för ljud gör att man bättre skyddar sin hörsel.

Vi blir äldre och även aktivare som äldre. Att kunna höra bättre och även att kunna använda sig av den senaste tekniken med smartphones, läsplattor, TV och datorer är viktigt. Bland åhörarna var många Apple användare och många frågor var kring kopplingar till telefoner och annan teknik. Design är en viktig faktor vid utvecklingen av nya hjälpmedel men det är också viktigt att man klarar att hantera sina hörapparater.

Tittar man framåt så ser vi framför oss en utveckling där användarna blir mer delaktiga i sin rehabilitering och i sina hjälpmedel. Att enkelt kunna ändra volym, program och att själv (ihop med sin audionom) kunna testa olika funktioner som exempelvis olika ljud för att lindra sin tinnitus är spännande. Att dessutom kunna slippa vissa enklare besök för justering och service via möjligheten för audionomen att göra inställningar på distans är väldigt positivt.

Många åhörare konstaterade också att, eftersom så många hör dåligt i Sverige, audionom är ett framtidsyrke att tipsa sina barnbarn om 🙂

hörselföreläsning_SPF_danderyd

På föreläsningen serverades kaffe och smörgåsar. Mycket trevlig eftermiddag i Danderyd och ett stort tack till arrangörerna!