Publicerad den Lämna en kommentar

Hörselvård över internet har ökat kraftigt under pandemin

Under 2020 har antalet personer som fått sina hörapparater utprovade eller justerade med hjälp av en app på telefonen ökat kraftigt. På så vis har ett stort antal fysiska besök kunnat undvikas, risken för smitta minskat och patienter har kunnat få hjälp med sina hörapparater hemifrån.

-Att själv kunna bestämma om jag vill ha hjälp med mina hörselhjälpmedel digitalt eller om jag hellre vill besöka mottagningen är framtiden, säger Heléne Ljung, legitimerad audionom och verksamhetschef på Eartech Hörselkliniker AB.

Inställning av en Resound One via Resound Assist Live

Man beräknar att runt 1,5 miljoner svenskar har nedsatt hörsel. Genomsnittsåldern för en förstagångsanvändare av hörapparater är nästan 72 år. Under Corona/Covid-19 har väldigt mycket hörselvård skjutits på framtiden eftersom rekommendationerna är att äldre bör hålla sig hemma så mycket som möjligt. Att inte få hjälp med sina hörselproblem har inneburit ökad social isolering samt minskad livskvalitet för många äldre. I Sverige finns totalt runt 1400 legitimerade audionomer som skall ta hand om dessa patienter så nya arbetsmetoder där man enklare kan hantera olika uppgifter är av största vikt framöver.

-Under 2020 har vi sett ökningar på antalet som vill testa digital hörselvård med flera hundra procent. Vissa besök bör göras på mottagningen men många besök kan enkelt och smidigt genomföras via din mobiltelefon eller dator. Den digifysiska hörselvården är här för att stanna, säger Klas Johansson, VD på Eartech Hörselkliniker AB.

Digital hörselvård är på frammarsch över hela världen. Pandemin har påskyndat denna utveckling. Olika tillverkare har idag lösningar för hur du skall kunna få hjälp med dina hörapparater oavsett var du befinner dig. Genom nya digitala lösningar kan fler människor få hjälp med att bättre och enklare hantera sin hörselnedsättning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *