Publicerad den Lämna en kommentar

Tidig diagnostik och valfrihet bland vårdgivare ökar tillgängligheten på hörapparater

Den 3:e mars är det World Hearing Day. Föreningen Hörselföretagarna, som Eartech Hörselkliniker är medlem av, lyfter idag perspektivet att minska demenssjukdomarna i samhället via ökad valfrihet i hörselvården. Nedsatt hörsel är idag den faktor som du själv kan påverka som har störst effekt om du vill undvika att utveckla demens. 

Installation av TV-adapter och koppling till hörapparater under hembesök på Södermalm i Stockholm

Hörselföretagarna tar Region Stockholm som exempel. Stockholm har många olika vårdgivare och också kortast väntetider i landet. Resultatet av denna reform har inneburit att runt 47% av de hörselskadade har hörapparater i Stockholms län. I andra regioner i Sverige förekommer det att färre än 1 av 5 hörselskadade har hörapparater

Ny avancerad teknik introduceras hela tiden vilken hjälper människor med en hörselnedsättning

Att fler som hör dåligt tidigt får hjälp bidrar till att minska antalet personer som utvecklar demens. Kostnaderna olika regioner och landsting har för hörselvård och hörapparater är små i jämförelse med kostnaderna för demensvården. Att göra det lättare att få hjälp och även möjliggöra användningen av ny teknik är en investering för samhället när vi blir allt äldre. Dessutom innebär bättre hörande bland annat ökad livskvalitet, minskad social isolering, färre depressioner samt förbättrad förmåga för personen att klara studier och arbete. Argumenten för en tillgänglig hörselvård präglad av valfrihet, innovationer och entreprenörskap är många och starka. 

Du kan läsa artikeln från Hörselföretagarna på SPF’s medlemstidning Seniorens hemsida: Vänta inte med att behandla hörselnedsättning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *