Publicerad den Lämna en kommentar

10 år med vårdval i Uppsala

I veckan var vi med på en utbildningseftermiddag anordnad av Region Uppsala. Man firade 10 år med vårdval inom grundläggande hörselrehabilitering. Under eftermiddagen presenterade bland annat Peter Nordqvist från Forskningsinstitutet Hörselbron, Ulrika Löfkvist från Region Uppsala och ÖNH-läkare Elsa Erixon från Akademiska sjukhuset. 

Att öka tillgängligheten genom att ha fler vårdgivare innebär att fler får hjälp. En av de största utmaningarna för många regioner är idag att säkerställa tillgången till utbildade audionomer. Det kommer att behövas. Det finns idag över 1,5 miljoner svenskar med nedsatt hörsel och runt 1300 av Socialstyrelsen legitimerade audionomer. 

En spännande slutsats var att fler och fler är nöjdare med sina hörapparater numera. Man använder dem mer och tycker att funktion och nytta ökat. En tänkbar slutsats här är introduktionen av appar mm vilket gör att man enkelt kan koppla exempelvis sin mobiltelefon och TV med sina hörapparater. Man ser också att andelen som använder sina hörapparater 1 timme eller mindre per dag successivt minskar och är nere under 8% av användarna. 

Att tidigt få hjälp med sin nedsatta hörsel ger både kortsiktiga och långsiktiga vinster. På kort sikt ökar individens förmåga att klara sin vardag, livskvaliteten ökar, det blir enklare att delta i sociala sammankomster och det blir enklare att klara studier och arbete. På längre sikt minskar risken för kognitiv svikt, ångest, depression och demens. Det finns stora vinster att komma igång och behandla sin nedsatta hörsel i tid. Detta både för individ och samhälle. 

Ett stort tack till Pia Leierdahl på Region Uppsala och Agneta Nilsson Palm, Verksamhetschef för Audionommottagningen i Uppsala, för att ni anordnade denna intressanta utbildning!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *