Publicerad den Lämna en kommentar

Lancet – Varje investerad krona i hörselvård ger 15 kr tillbaka till samhället

horselvard-nytta

I en undersökning av WHO, publicerad i Lancet, kommer man fram till att investeringar i hörselvård runt om i världen ger oerhört mycket tillbaka till samhället bland annat i form av minskad ohälsa, förmåga att ta del av utbildning, att fler klarar att arbeta och ökad produktivitet. Man talar om ett förhållande på 1 till 15. En investerad krona ger 15 kronor tillbaka i form av vinster till samhället. På engelska talar man om cost-benefit-analys vilket kan översättas till kostnads-nyttoanalys på svenska. 

Några åtgärder WHO föreslår är:

  • Hörselscreening och tidig diagnos för nyfödda om små barn. På så vis kan åtgärder snabbt sättas in för att underlätta hörande och språkutveckling
  • Tidig diagnos av hörselnedsättningar hos äldre och vuxna i riskzonen för att utveckla hörselskador
  • Satsningar för att förhindra och diagnostisera öronsjukdomar
  • Tillgång till hörapparater, CI-implantat och olika typer av hörselhjälpmedel
  • Tillgång till rehabilitering

Att öka upp satsningarna på hörselvården i Sverige och internationellt kommer öka människors livskvalitet men också bidra positivt till samhällsutvecklingen. Vi vet att hörselvård är en väldigt kostnadseffektiv vård som berör väldigt många. Man beräknar exempelvis att drygt 1,5 miljoner svenskar har nedsatt hörsel. Att utveckla hörselvården och tidigt upptäcka hörselnedsättningar ger stora vinster för både individer och samhälle.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *